Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2016

Διήμερο Εισαγωγικό Επιμορφωτικό Σεμινάριο-Εργαστήριο για Εκπαιδευτικούς


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τίτλος: ««Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία:
θεωρητικές και βιωματικές προσεγγίσεις»»
Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μεσολογγίου, στo πλαίσιo προγραμματισμού των δράσεών του για το έτος 2015-2016 και του έργου «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία στις 13 Περιφέρειες», το οποίο χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους, υλοποιεί σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων διήμερο Εισαγωγικό Επιμορφωτικό Σεμινάριο-Εργαστήριο για 60 Εκπαιδευτικούς των Δ/νσεων Π/θμιας Αιτ/νίας, Δ/θμιας Αιτ/νίας, Π/θμιας Βοιωτίας και Δ/θμιας Ιωαννίνων με θέμα:
«Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία:
θεωρητικές και βιωματικές προσεγγίσεις».
Το Σεμινάριο θα υλοποιηθεί στο Μεσολόγγι, στις αίθουσες του Τρικούπειου Πολιτιστικού Κέντρου, την Παρασκευή 15 και το Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2016 και θα περιλαμβάνει θεωρητικές προσεγγίσεις, εργασίες πεδίου και βιωματικά εργαστήρια. Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί να επιμορφωθούν γύρω από βασικές εννοιολογικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία, ώστε να υποστηρίξουν το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Το Σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς που θα υλοποιήσουν φέτος για πρώτη φορά Πρόγραμμα Π.Ε. και δεν έχουν προηγούμενη επιμόρφωση στην Π.Ε. και εν συνεχεία σε εκπ/κούς που δεν έχουν παρακολουθήσει ξανά επιμορφωτικό πρόγραμμα σε ΚΠΕ. Θα συμμετάσχουν 25 Εκπ/κοί από τη Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Αιτ/νίας, 25 εκπαιδευτικοί από τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Αιτ/νίας, 5 εκπ/κοί από τη Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Βοιωτίας και 5 εκπ/κοί από τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων, τους οποίους θα φιλοξενήσει το ΚΠΕ Μεσολογγίου.


                ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2016
16:30-16:45
Προσέλευση συμμετεχόντων – Εγγραφές
16:45-17:00
Χαιρετισμοί
17:00-17:15
«Ο ρόλος και οι δραστηριότητες του ΚΠΕ Μεσολογγίου. Στόχοι
 και πλαίσιο του Σεμιναρίου», Όλγα Γιαννακογεώργου, Φιλόλογος-
ΜSc «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», Υπεύθυνη του ΚΠΕ
 Μεσολογγίου

17:15-17:30
«Βασικά σημεία στο σχεδιασμό προγραμμάτων της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», Γεωργία Λιαράκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου
17:30-17:45
«Διδακτικές τεχνικές στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την
 Αειφορία», Κώστας Γαβριλάκης, Λέκτορας στο Παιδαγωγικό
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με
γνωστικό αντικείμενο Περιβάλλον – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
17:45-18:00
«Ο κύκλος είχε τη δική του προσδοκία και οι ομάδες τη δική τους ιστορία» (γνωριμία συμμετεχόντων-συγκρότηση ομάδων), Βασιλική Μαραβέλη-ΠΕ06, μέλος της Π.Ο. του ΚΠΕ Μεσολογγίου
18:00-18:30
Διάλειμμα – Καφές
18:30-21:00 

«Εισαγωγή στη διδακτική τεχνική ‘Ηθικό Δίλημμα’ και βιωματική εφαρμογή της», Γεωργία Λιαράκου – Κώστας Γαβριλάκης
           

Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2016
09:00-09:15    

«Οι άνθρωποι, o πολιτισμός, η αειφορία και ο ρόλος των
εκπαιδευτικών», Κωνσταντίνος Νάκος, Μαθηματικός- MSc
«Πληροφορικής και Επιχειρησιακής Έρευνας» Σχολικός Σύμβουλος

09:15-11:15
«Διερευνώντας την αειφορία στο Μεσολόγγι» (Μελέτη πεδίου) Γεωργία Λιαράκου - Κώστας Γαβριλάκης
11.15-11:45
Διάλειμμα- Καφές
11:45-14:15
«Διερευνώντας την αειφορία στο Μεσολόγγι» (Μελέτη πεδίου) Γεωργία Λιαράκου – Κώστας Γαβριλάκης
14:15-14:45
Συζήτηση-Αξιολόγηση-Λήξη σεμιναρίου
14:45
Γεύμα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου