Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2016

Ενημέρωση για τα Capital Controls από τον Εμπορ/κο Σύλλογο ΙΠ Μεσολογγίου

ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ι. Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

………………………..…ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1912…………………………..
Γραφεία: ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ 5                                                                                                   τηλ. 26310-25564
               (2ος όροφος)                                                         
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Τ.Κ.: 302 00                                               
Αρ. Πρωτ.:
            ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ  19/01/2016
                                                                       
            Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος σας ενημερώνει για τις τελευταίες Υπουργικές Αποφάσεις σχετικά με τα Capital Controls.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000012 ΕΞ 2016/7-1-2016 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 4B), επέρχονται περιορισμένες βελτιώσεις στο καθεστώς των capital controls, ως κάτωθι:
Πρώτον, επιτρέπεται πλέον η πρόωρη εξόφληση δανείων στην Τράπεζα, όχι μόνον σε όσους καταβάλουν την οφειλή με μετρητά, με έμβασμα από το εξωτερικό ή μέσω χορήγησης νέου δανείου, αλλά και σε όσους έχουν σκοπό να πωλήσουν το ακίνητό τους που βαρύνεται με την υποθήκη στεγαστικού δανείου.
Δεύτερον, επιτρέπεται η ανάληψη μετρητών από τους κατηγορούμενους ή καταδικασθέντες στους οποίους αντίστοιχα επεβλήθη από τα δικαστήρια εγγύηση ή χρηματικό ποσό για μετατροπή ποινής και για διαφόρους λόγους δεν μπορούσαν να πληρώσουν με την έκδοση τραπεζικής επιταγής ή με μεταφορά πίστωσης μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων, αλλά μόνο με μετρητά.
Έν συνεχεία, όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 8Β) η υπ’ αριθμ. 1/7-1-2016 απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, χαλαρώνουν οι συναλλαγματικοί περιορισμοί για τις επιχειρηματικές συναλλαγές και αυξάνονται τα όρια που έχουν οι Τράπεζες για να εγκρίνουν αιτήματα μεταφοράς χρημάτων από επιχειρήσεις στο εξωτερικό, διευκολύνοντας έτσι τις διασυνοριακές συναλλαγές.
Συγκεκριμένα, η σχετική απόφαση, μεταξύ άλλων, προβλέπει:
·       Την αύξηση στις 250.000 ευρώ την ημέρα για κάθε Τράπεζα, από 150.000 ευρώ προηγουμένως, των ορίων με βάση τα οποία οι Ειδικές Υποεπιτροπές των τραπεζών μπορούν να δέχονται αιτήματα για μεταφορές κεφαλαίων από επιχειρήσεις και επαγγελματίες προκειμένου να πληρωθούν τιμολόγια.
·       Την αύξηση κατά 10 εκατ. ευρώ στα 80 εκατ. ευρώ, από 70 εκατ. ευρώ προηγουμένως, του εβδομαδιαίου εγκριτικού ορίου των Ειδικών Υποεπιτροπών για κάθε μια από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες (Alpha Bank,Eurobank, Εθνική, Τράπεζα Πειραιώς).
·       Την αύξηση συνολικά για συστημικές και μη τράπεζες του εγκριτικού ορίου των Ειδικών Υποεπιτροπών στα 352,380 εκατ. ευρώ εβδομαδιαίως από 308 εκατ. ευρώ προηγουμένως.
·       Την αύξηση κατά 10.000 ευρώ μηνιαίως στα 20.000 ευρώ, από 10.000 ευρώ προηγουμένως, του ορίου που επιτρέπει να γίνονται συναλλαγές χωρίς να εξετάζεται το προηγούμενο ιστορικό κινήσεων του εκάστοτε πελατών.

Για κάθε περαιτέρω εξέλιξη επάνω στο συγκεκριμένο θέμα, θα σας κρατήσουμε ενήμερους.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου