Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019

Προγραμματικές Θέσεις Φόρουμ Ενεργών Πολιτών

Λάβαμε και δημοσιεύουμε τις προγραμματικές θέσεις του Φορουμ Ενεργών Πολιτών...Προγραμματικές-Δεσμευτικές θέσεις

Στηριζόμενοι στις υγιείς δυνάμεις του τόπου μας αντιστεκόμαστε στη διάλυση της τοπικής κοινωνίας από τους πάσης φύσεως ιδιοτελείς σωτήρες.

. Αντιστεκόμαστε σ΄ αυτούς που απαξιώνουν το Δήμο και μετατρέπουν ήδη τις εκλογές σε συναλλαγή, επιδιώκοντας την νόθευση της ελεύθερης έκφρασης.

. Λέμε όχι στους καταστροφείς της Λιμνοθάλασσας και του θαλάσσιου μετώπου και σε ό,τι εξυπηρετεί μικροσυμφέροντα.

. Είμαστε απέναντι σ΄ αυτούς που με την ανοχή τους καταστρέφουν το περιβάλλον, τα σπουδαία ποτάμια του Δήμου μας, τη Λιμνοθάλασσα και τον κάμπο μας.

. Η διαφάνεια για εμάς δεν είναι κάτι άυλο και γενικό αλλά την επιβάλουμε με διαδικασίες που την περιφρουρούν και την ενισχύουν. 

Οργανώνουμε τη δράση μας για να αποκαταστήσουμε
σοβαρότητα στο Δήμο μας

Αρχές και στόχοι

Ο Δήμος μας συνολικά αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της παγκόσμιας ιστορίας και είναι παγκόσμιο σύμβολο ελευθερίας. Μεγάλη η ευθύνη των κατοίκων του μικρού αυτού «αλωνιού» και τεράστια αυτών που πολιτεύονται σ΄ αυτόν τον τόπο. Ο Δήμος αντιπροσωπεύει την ιδέα του αγώνα, της θυσίας και της ελευθερίας. Ο μεγαλύτερος υγροβιότοπος της Ευρώπης που ορίζεται από δύο ποταμούς μαζί με το χερσαίο χώρο προστατεύονται από τις συνθήκες NATURA 2000 και RAMSAR. Αντί ενός στρατηγικού σχεδιασμού αειφόρου ανάπτυξης, όμως, τον αφήσαμε στο έλεος καιροσκόπων και ιδιοτελών.

Οι θέσεις και οι προτάσεις μας μπορούν να ενταχθούν κοστολογημένα σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό:

. Ζωντανή μετάδοση και καταγραφή με ελεύθερη πρόσβαση μέσω διαδικτύου των δημοτικών συμβουλίων από την πρώτη συνεδρίαση. Μέγιστος αριθμός 15 θεμάτων ανά δημοτικό συμβούλιο με την υποχρέωση κάθε εισηγητή να αναρτά δημόσια μια περίληψη τουλάχιστον 50 λέξεων της εισήγησης του τουλάχιστον 3 ημέρες πριν την συζήτηση.

. Άμεση διεκδίκηση και παραχώρηση κατά κυριότητα του ζωτικού μας χώρου (Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού, Αλυκές, Αλίπεδα κ.α.) και αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών μας πηγών επιστημονικά, με σκοπό την αειφορία.

. Η υδροδότηση ολόκληρου του Δήμου με καθαρό νερό και ο τακτικός ποιοτικός έλεγχος σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα αποτελεί για μας αυτονόητη υποχρέωση.

. Ειδικό επιτελικό γραφείο αξιοποίησης εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

. Αναδιοργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου μας για διαφάνεια, έλεγχο και αποφυγή «νομότυπων» παρατυπιών και διασπάθισης του Δημοσίου χρήματος.

. Δημιουργία γραφείου πρωτογενούς τομέως (αλιεία, γεωργία, κτηνοτροφία, μελισσοκομία κ.λ.π.) και περιβάλλοντος.

. Δημιουργία Δημοτικής στεγασμένης ιχθυαγοράς και λαϊκής αγοράς σε κάθε δημοτική ενότητα.

. Δημιουργία βιολογικού καθαρισμού Αιτωλικού για περιορισμό ρυπαντών και μολύνσεων, καθώς και διαχείριση στερεών αποβλήτων από τους βιολογικούς Μεσολογγίου-Αιτωλικού συμπεριλαμβανομένων και των αλμόλοιπων των Αλυκών.

. Ανασυγκρότηση της ΔΕΥΑΜ για πιο αποτελεσματική διαχείριση.

. Άμεση παρέμβαση και διαχείριση εκτάκτων περιβαλλοντικών κινδύνων. Δημιουργία επιτροπής.

. Άρση και αξιοποίηση όλων των αδρανών υλικών στη Κλείσοβα και στο εσοδευτικό στόμιο της Ανατολικής Κλείσοβας.

. Χάραξη αγροτικής πολιτικής για αύξηση του αγροτικού εισοδήματος με ορθές πρακτικές ώστε ο κλάδος να γίνει βιώσιμος.

. Αποκατάσταση και θωράκιση του παραλιακού μετώπου από Εύηνο μέχρι Αχελώο με συγκεκριμένα έργα για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

. Αξιοποίηση όλων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων μας (ιαματικός και αλιευτικός τουρισμός - αθλητική αλιεία -, ναυταθλητισμός, μουσεία, Μαρίνα) και ανάδειξη αρχαιοτήτων (Καλυδώνα, Πλευρώνα, Οινιάδες).

. Δημιουργία και υλοποίηση ενοποιημένου σχεδίου αποτύπωσης, ανάδειξης και προβολής της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας (πινακοθήκη, μουσεία, κήπος ηρώων, ανάπτυξη διαδραστικών υπηρεσιών, θεματικών πάρκων κ.λ.π)

. Διεκδίκηση του κτηριακού συγκροτήματος της πρώην ιχθυόσκαλας και αξιοποίηση του.

. Διευκόλυνση για παραγωγή, καθετοποίηση και προώθηση των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων.

. Πραγματική αντιμετώπιση της παραβατικότητας απ΄ όπου και αν προέρχεται αυτή, ώστε οι δημότες να κυκλοφορούν ελεύθερα στους δρόμους και στα σπίτι τους.

. Καταγραφή όλων των παλαιών κτηρίων του Δήμου, αξιολόγηση και αξιοποίηση όσων πρέπει.

. Δημιουργία ΒΙ.ΠΕ. (Βιομηχανική Περιοχή) με πλήρη αρμοδιότητα του Δήμου όσον αφορά αδειοδοτήσεις, πάροχο ενέργειας και διευκόλυνση του επιχειρείν γενικότερα.

. Μέριμνα για όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ειδικά για τους ετεροδημότες σπουδαστές. Ουσιαστική επιστημονική διασύνδεση του Δήμου με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της περιοχής.

. Διεκδίκηση όλων των ανταποδοτικών που οφείλονται στο Δήμο από διάφορες κρατικές παρεμβάσεις (Αλυκοποίηση, Εύηνος, Αχελώος κ.α.).

. Προτεραιότητα στη βελτίωση όλων των συνδετηρίων οδών του Δήμου μας. Η κατάσταση του οδικού δικτύου είναι επιεικώς απαράδεκτη!

. Αντιμετώπιση του μεγάλου ζητήματος των αδέσποτων ζώων το οποίο έγινε και επικίνδυνο για Δημότες και επισκέπτες. Αντιμετωπίζεται μόνο με την διάθεση των προβλεπομένων κονδυλίων. Υπάρχει θέμα διαχείρισης. Είναι σκανδαλώδες και θα μας απασχολήσει σοβαρά.


. Έλεγχος όλων των πεπραγμένων και απόδοση ευθυνών χωρίς συγκαλύψεις και «παραγραφές»…

. Κατά τον ετήσιο απολογισμό πεπραγμένων η δημοτική αρχή παρουσιάζει τα έργα της και λογοδοτεί επί της υλοποίησης των σχεδίων και των προγραμματικών της δεσμεύσεων.

. Ενημερώνουμε την τοπική κοινωνία, σχετικά με την έναρξη γεωτρήσεων για υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο. Δυστυχώς η χώρα μας για μια ακόμα φορά επενδύει ενεργειακά στο πετρέλαιο σε βάρος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εάν υπάρξει ατύχημα, τουρισμός και αλιεία καταστρέφονται ολοσχερώς. Μήπως πρέπει να μας απασχολήσει το θέμα ως τοπική κοινωνία;

. Διεκδικούμε διοικητικά την ένταξη της νήσου Οξειάς από την Κεφαλονιά στο Δήμο Ι.Π Μεσολογγίου.


Αγαπητοί συμπολίτες,

Μόνο όσοι βιώνουν τα προβλήματα αυτού του τόπου μπορούν να αφουγκραστούν τους «καημούς του». Είμαστε αποφασισμένοι να εργαστούμε για την υλοποίηση όλων αυτών, επειδή δεν κάναμε ποτέ πίσω στην υπεράσπιση του Δημοσίου Συμφέροντος. Όσοι γνωρίζουν, έστω και ελάχιστα, δεν πρέπει να αμφιβάλλουν… Έχουμε δώσει δείγμα γραφής. Αυτή τη φορά η ψήφος μας πρέπει να είναι πράξη πολιτική. Να είναι πράξη ευθύνης, για το παρόν και το μέλλον μας σε αυτόν τον Ένδοξο Τόπο.

Για το Forum Ενεργών Πολιτών

Η Επιτροπή διαβούλευσηςΓρηγόρης Δελαπόρτας, Ερευνητής στην Μηχανική Βιολογικών Υγρών και ειδικός στην παθολογία της σπονδυλικής στήλης. University of Vermont Medical Center, Αρωγός σε θέματα Συνεδριακού Τουρισμού
Σάκης Ζαρκαδούλης, πρ. πρόεδρος Ιχθυοτροφείων Λιμνοθάλασσας και του Σωματείου Ελευθέρων Αλιέων Μεσολογγίου
Γιάννης Κανής, πρόεδρος Αιτωλικής Ενεργειακής Κοινότητας
Δημήτριος Κεραμισάνος, Γεωπόνος
Δημήτριος Κοτσόργιος,  π. πρόεδρος Συνομοσπονδίας Αλιέων Ελλάδος και είναι μέλος του Περιφερεακού Συμβουλίου Μεσογείου εκπρόσωπος Ελλάδος, Μάλτας, Νοτίου Ιταλίας, Ισπανίας και Κύπρου.
       Κώστας Μαλδαβίνας, επιχειρηματίας
Σωτήρης Μπούρος, Δικηγόρος παρ΄ Εφέταις, LLM Καθηγητής Ναυτικού Δικαίου στο University of Plymouth (BCA)
Αθανασία Σούγια, πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου
Χριστόδουλος Χαβιαράς, Οικονομολόγος, χρηματοοικονομικός σύμβουλος, στέλεχος PWC

Διαβάστε περισσότερα »...

Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019

ΦΟΡΟΥΜ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ: Δελτίο Τύπου

Το Φόρουμ Ενεργών Πολιτών χθες εξέδωσε ανακοίνωση για την αποχώρηση δύο μελών του.
Δημοσιεύουμε..

"Ευχαριστουμε τους συναγωνιστες του Forum Ενεργων Πολιτων Μουρκουση Γιωργο και Δημοπουλο Τασο για την μεχρι σημερα συμμετοχη και προσφορα τους. 
Κατανοουμε τις δυσκολιες που προεκυψαν απο την συγκρουση με αυτους που αντιπρoσωπευουν την παρακμιακη κατασταση που κυριαρχει στο δημο. Πολλες φορες με βαση τα επιπεδα των αντοχων μας στις διαφορες συγκρουσεις καθοριζεται και η σταση μας οπως και στην παρουσα περιπτωση. 
Η μεχρι σημερα συμπορευση μας προεκυψε απο την συνεκτιμηση της απαραδεκτης καταστασης που κυριαρχει στο Δημο αλλα και στην προεκλογικη περιοδο.
Γνωριζαμε οτι ο δρομος θα ειναι μακρυς και δυσκολος, εμεις θα αντεξουμε. 
Βασικη μας αρχη, ΟΛΑ ΣΤΟ ΦΩΣ."
Διαβάστε περισσότερα »...

Τρίτη 19 Μαρτίου 2019

ΛΑΒΑΜΕ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ...

"ΠΡΟΣ κ.κ  Μουρκούση Γεώργιο και Δημόπουλο Τάσο 

Διαβάζοντας τις παρατηρήσεις σας στο διαδίκτυο προσπάθησα να βρω από τι παραιτηθήκατε και τον λόγο. 
Λέω τώρα!  
Από τον αγώνα γιατί κουραστήκατε ; ΌΧΙ! 
Από ευθύνες που σας ανέθεσε κάποιος; ΌΧΙ! 
Από ψηφοδέλτιο που ούτως ή άλλως δεν θα συμμετείχατε; ΌΧΙ! 
Από που ακριβώς παραιτηθήκατε; 
Αυτό που κατάλαβα είναι ότι παραιτηθήκατε από τη φωνή σας μόλις ακούσατε τον ήχο της.. Φοβηθήκατε … από τη σκέψη σας όταν την ανακοινώσατε...  
Δύο φορές συμμετείχατε κανένας δεν σας ξέρει, όπως εσείς νομίζετε... Δεν υπήρξατε πριν. Δεν έχει ποτέ καταγραφεί στο πρόσωπο σας πολιτική πρόθεση. Επομένως δεν γνωρίζω αν κόσμος του Μεσολογγίου και των περιχώρων ανησυχεί για το μέλλον σας και για το δρόμο που θα ακολουθήσετε ως άτομα. Ο κόσμος ανησυχεί για τα προβλήματα που έχει σε αυτό το ζοφερό περιβάλλον παρά για τη δική σας πρόθεση. Θελήσατε πομπωδώς να παραιτηθείτε από τη φωνή σας και τη σκέψη που διατυπώσατε.  
Δεν είναι και τόσο κολακευτικό για εσάς. Δεν μπήκατε πομπωδώς σε αυτό το φόρουμ προβληματισμού (δεξαμενή σκέψης) ως πολιτικές προσωπικότητες.  
Έπρεπε να αποχωρήσετε ήσυχα και ευπρεπώς. Όλα τα άλλα είναι εκ του πονηρού. 
Οι μεγάλες δηλώσεις (παραιτήσεις) απευθύνονται σε κοινό που εσείς δεν είχατε!  
Άρα ; ;  !!  
Καλύτερα όμως για αυτούς που προχωρούν να φεύγουν τα εμπόδια από τα πόδια τους. 
Ποτέ οι πολλοί δεν αλλάζουν τον κόσμο. Αλλά οι λίγοι και αυτοί που έχουν ΘΑΡΡΟΣ . . . .  "
Αθανασία Σούγια 
Μέλος του Φόρουμ Ενεργών Πολιτών Δήμου Ι.Π Μεσολογγίου
Διαβάστε περισσότερα »...

Σάββατο 16 Μαρτίου 2019

Ανακοίνωση Φόρουμ Ενεργών Πολιτών Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου

Αγαπητοί συμπολίτες,
Ως Φόρουμ Ενεργών Πολιτών, παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια τις εξελίξεις και καταγράφουμε τη ζώσα πραγματικότητα του τόπου μας.
Κατορθώσαμε απολύτως συλλογικά, μετά από συνεχείς διαβουλεύσεις, να καταθέσουμε αρχές και κοστολογημένες προτάσεις για την ανάταξη αυτής της Ιστορικής περιοχής.
Η κατάσταση είναι απογοητευτική, παρακμιακή και εν τέλει θλιβερή. Δεν μπορεί βεβαίως να μην είναι θλιβερή, όταν πρώην Δήμαρχοι και «παράγοντες» της πολιτικής (Αντωνίου, Αναγνωστόπουλος, Τέγας κ.α.) συνδράμουν δια των παιδιών τους…τον Καραπάνο, για τα μικροσυφμέροντά τους!! Το Δημοτικό μας Ταμείο στενάζει βαριά!! Δυστυχώς, υπομηχανικοί-δικηγόροι-γιατροί και αεροπόροι «δώσαν σκυτάλη» σε μια ομάδα άσχετων, απαίδευτων και υπόδικων.  Οι Πρόεδροι του Δημοτικού Συμβουλίου και Πνευματικού Κέντρου, Κότσαλος και Μπουσμπουρέλης, αντιστοίχως, παραπέμπονται με βαρύτατες κατηγορίες και δικάζονται σύντομα.
Η απαξίωση του Δήμου μας στα κέντρα αποφάσεων είναι απόλυτη με ολέθριες συνέπειες για την οικονομία μας. Η φυγή των νέων ανθρώπων αποκτά καταστροφικές διαστάσεις. Χάνουμε το δυναμικό μας!!
Μέχρι τώρα δεν ορίσαμε τον επικεφαλής προκειμένου να διευκολύνουμε το Δημόσιο διάλογο συζητώντας εντίμως με ομάδες και συμπολίτες μας, χωρίς καπελώματα. Αποφασίσαμε ομοφώνως, στο σωστό χρόνο, να επιλέξουμε τον Τάκη Κοτσόργιο. Στο πρόσωπο του συμπολίτου μας Τάκη, με την εμπλοκή μας στα Δημοτικά δρώμενα, θα τιμήσουμε τη Ναυτοσύνη και τους Ένδοξους Αγώνες αυτού του τόπου, για Ελευθερία και πρόοδο. Περαιτέρω για μας σηματοδοτεί την προσδοκώμενη ανάπτυξη από την λιμνοθάλασσα και την αξιοποίηση όλων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων μας (Λιμνοθάλασσα, ιαματικός τουρισμός, αλιευτικός τουρισμός, οικοτουρισμός, αλάτι, μαρίνα, γεωργία, κτηνοτροφία κ.α.).
Ο Τάκης Κοτσόργιος είναι ένας  έντιμος οικογενειάρχης, γνωστός για τους αγώνες του υπέρ του Δικαίου,  «μπαρουτοκαπνισμένος» και αναγνωρίσιμος πανελληνίως. Θα μπορούσαμε να πούμε, χωρίς επιφυλάξεις, ότι η κοινωνία μας διαθέτει από καιρό ένα ικανό στέλεχος με διεθνή αναγνώριση.

Ο Τάκης Κοτσόργιος ως εκπρόσωπος των αλιέων της χώρας έδινε και δίνει πάντα το παρόν σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των αλιέων, αλλά και ως μέλος της πανελλήνιας επιτροπής αγροτών, επίσης για την βιωσιμότητα του κλάδου.

Ο Τάκης Κοτσόργιος χρόνια τώρα συνδυαμορφώνει την ευρωπαϊκή αλιευτική πολιτική. Ο Γερμανός Επίτροπος Φραντς Φίσλερ θα θυμάται πάντα το «στραπατσάρισμα» που υπέστη στις Βρυξέλλες όταν ο κύριος Επίτροπος ως «εκπρόσωπος» των μεγάλων αλιευτικών στόλων, των γιγαντιαίων συμφερόντων δηλαδή, βρέθηκε απέναντι σε εκπροσώπους της Κύπρου, Νοτίου Ιταλίας, Μάλτας, Γαλλίας και Ισπανίας  και «έπεσε πάνω» στον Τάκη Κοτσόργιο…

Θα αποτελέσει για μας ύβρη η σύγκρισή του με όσους παρίσταναν ή παριστάνουν το Δήμαρχο. Επιδιώκουμε μια προεκλογική περίοδο κόσμια, διατηρώντας τη δυνατότητά μας να  αντιδράσουμε δυναμικά. Η παραμικρή πρόκληση σε μας θα αποτελέσει Casus belli. Έχουμε «χαρτογραφήσει» τους συναλλασσόμενους, και όλοι αυτοί που ροκανίζουν Δημοτικό χρήμα θα λογοδοτήσουν αμέσως. Έχουμε δώσει «δείγμα γραφής» υπέρ του Δημοσίου Συμφέροντος. Δεν θα συμβάλλουμε στον εκμαυλισμό συνειδήσεων, δεν θα «διαθέσουμε» ούτε τσακιστή  δεκάρα από σεβασμό στον ψηφοφόρο.  

Με συγκεκριμένο σχέδιο για Λιμνοθάλασσα,  Αγροτικό τομέα και Ενέργεια, όπως έχουμε διακηρύξει, θα βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας με εργασία ένεκα ανάπτυξης και όχι σε βάρος του Δημοτικού προϋπολογισμού, δηλαδή σε βάρος των συμπολιτών μας. Με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκής μονάδος 1MW θα είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε πάρα πολλά νοικοκυριά και ειδικά αυτά που έχουν ανάγκη. Μπορούμε να καλύψουμε 500 περίπου νοικοκυριά. Είναι γνωστό ότι έχουμε ήδη ιδρύσει την πρώτη ενεργειακή κοινότητα στη χώρα μας. Όλο το επιστημονικό δυναμικό του Φόρουμ Ενεργών Πολιτών θα είναι διαθέσιμο στο Δήμο μας.

Καλούμε όλους τους Συνδημότες μας χωρίς κομματικές ταμπέλες, που επιδιώκουν να ζήσουν αξιοπρεπώς στον τόπο τους, να συνδράμουν την προσπάθειά μας. Αυτή τη φορά η ψήφος επιβάλλεται να είναι πολιτική.

 


Για το Φόρουμ Ενεργών Πολιτών

Η Επιτροπή διαβούλευσης
Γρηγόρης Δελαπόρτας, Ερευνητής στην Μηχανική Βιολογικών Υγρών και ειδικός στην παθολογία της σπονδυλικής στήλης. University of Vermont Medical Center, Αρωγός σε θέματα Συνεδριακού Τουρισμού
Τάσος Δημόπουλος, Υπάλληλος Γ.Ν.Ν. Μεσολογγίου
Σάκης Ζαρκαδούλης, πρ. πρόεδρος Ιχθυοτροφείων Λιμνοθάλασσας και του Σωματείου Ελευθέρων Αλιέων Μεσολογγίου
Γιάννης Κανής, πρόεδρος Αιτωλικής Ενεργειακής Κοινότητας
Δημήτριος Κεραμισάνος, Γεωπόνος
Δημήτριος Κοτσόργιος,  π. πρόεδρος Συνομοσπονδίας Αλιέων Ελλάδος και είναι μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Μεσογείου εκπρόσωπος Ελλάδος, Μάλτας, Νοτίου Ιταλίας, Ισπανίας και Κύπρου.
Κώστας Μαλδαβίνας, επιχειρηματίας
Γεώργιος Μουρκούσης, Διδάκτωρας Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής
Σωτήρης Μπούρος, Δικηγόρος παρ΄ Εφέταις, LLM Καθηγητής Ναυτικού Δικαίου στο University of Plymouth (BCA)
Αθανασία Σούγια, πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου
Χριστόδουλος Χαβιαράς, Οικονομολόγος, χρηματοοικονομικός σύμβουλος, στέλεχος PWC
Διαβάστε περισσότερα »...