Τετάρτη 29 Ιουνίου 2011

25ο Φεστιβάλ Οινιαδών


Διαβάστε περισσότερα »...

Μόνο καμιά 40αρα θέματα υπάρχουν προς συζήτηση στο Δ.Σ την 4/7/11

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 04 – 07 – 2011 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων πρώην Νομαρχιακής Αυτοδ/σης Αιτωλ/νίας, Κύπρου 1, Μεσολόγγι 30200), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:


1. Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα ΠΟΛΕΙΣ-ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ στα πλαίσια των παγκοσμίων αγώνων των Special Olympics 2011 (εισηγητής κ.Κατσούλης Παναγ. - Δήμαρχος).
2. Έγκριση επιχορήγησης ποσού 10.000,00 € μέσω του Σωματείου διάσωσης Αρχαίων Θεάτρων – ΔΙΑΖΩΜΑ για ανασκαφές του αρχ. θεάτρου Καλυδώνος (εισηγητής κ.Κατσούλης Παναγ. - Δήμαρχος).
3. Απ’ευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για οχήματα του Δήμου και καυσίμων θέρμανσης για δημοτικά κτίρια έτους 2011 της Δ.Ε. Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
4. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με τοποθέτηση πινακίδας ορίου ταχύτητας 30 χλμ/ώρα στην οδό Μάνας στο Μεσολόγγι (εισηγητής κ.Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).
5. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με αίτηση του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» για την τοποθέτηση απαγορευτικής πινακίδας στάθμευσης έμπροσθεν του κτηρίου του Εργαστηρίου επί της οδού Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού (εισηγητής κ.Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).
6. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με τοποθέτηση κολωνακίων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Βαλτινού στο Μεσολόγγι (εισηγητής κ.Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).
7. Έγκριση διοργάνωσης 1ης Έκθεσης Τοπικών παραδοσιακών προϊόντων νομού Αιτωλ/νίας, στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Κατσούλης Παναγ. - Δήμαρχος).
8. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Οδοποιία προς ΧΥΤΑ’’ (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .
9. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Επισκευή κτιρίου και ανάπλαση χώρου Τρικούπειου Πολιτιστικού Κέντρου’’ (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .

1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Οδοποιία σε περιοχές πράξης εφαρμογής’’ (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .
2. Συμπλήρωση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό – Κοινωνικό – Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου» (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστείδης – Δημοτικός Σύμβουλος).
3. Αποδοχή και κατανομή ποσού για κάλυψη δράσεων πολιτικής πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ 2011-Πολιτική προστασία) (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
4. Αποδοχή ποσού από τόκους καταθέσεων Β΄ εξαμήνου 2009 του τέως δήμου Οινιαδών (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
5. Έγκριση προμήθειας βιβλίων για ανάγκες της υπηρεσίας (εισηγητής κ.Σπανός Ιωάν. – Πρόεδρος Δημ. Συμβ.).
6. Συμμετοχή του Δήμου στο Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού", Άξονας Προτεραιότητας 7: "Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση"-"Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινοφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας" (εισηγητής κ.Κατσούλης Παναγ. - Δήμαρχος).
7. Έγκριση έκδοσης βιβλίου (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημ. Σύμβουλος).
8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Εσωτερική οδοποιία Δ.Δ. Δήμου Οινιαδών’’ (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .
9. Έγκριση μεταφοράς αγάλματος Χαρ. Τρικούπη στην είσοδο της πόλεως (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημ. Σύμβουλος).
10. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με ΤΕΙ Μεσολογγίου για την ανάπλαση χώρου παραπλεύρως της μαρίνας και έμπροσθεν εγκαταστάσεων του εργαστηρίου "Παναγία Ελεούσα" (εισηγητής κ.Κατσούλης Παναγ. - Δήμαρχος).
11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Ασφαλτόστρωση δρόμου παραπλεύρως ανοικτού αύλακα ομβρίων από αντλιοστάσιο 3ου Δημ. σχολείου προς Αλμυράκι’’ (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .
12. Έγκριση τροποποίησης-μετεξέλιξης του Δικτύου πόλεων Δήμων «ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ-ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΥΤΟΔ/ΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ & ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και με διακριτικό τίτλο «ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ», σε ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΙΛΟ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΟΕΣ) υπό την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» με διακριτικό τίτλο «EGTC SolidarCity NETWORK» και ορισμός εκπροσώπων (εισηγητής κ.Κατσούλης Παναγ. - Δήμαρχος).
13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Ασφαλτοστρώσεις δρόμων-κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αιτωλικού’’ (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .
14. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την κατάρτιση των Μητρώων Αρρένων έτους 2010 της Δ.Ε. Αιτωλικού (εισηγήτρια κα. Φούντα Μαρία - Αντιδήμαρχος).
15. Έγκριση συνδρομής έτους 2011 σε Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
16. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων σε περιοχή Αλμυράκι’’ (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .
17. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης ‘‘Τοπογραφική μελέτη αποτύπωσης οικοπέδων Μάστρου, Κατοχής και Μαγούλας’’ (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .
18. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Πεζοδρόμηση κέντρου πόλης Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .
19. Έγκριση εκδηλώσεων ‘‘9η Συνάντηση μαθητικών χορευτικών συνόλων’’ (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημ. Σύμβουλος).
20. Τακτική επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου» (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
21. Τακτική επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό – Κοινωνικό – Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου» (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
22. Συμπληρωματική έγκριση δαπανών Εορτών Εξόδου 2011 (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
23. Διόρθωση ποσού και διαγραφή ποσού από Χ.Κ. 9/2011 (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
24. Διαγραφή ποσών από Χ.Κ. (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
25. Αποζημιώσεις επικειμένων κλπ. (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .
26. Έγκριση επικοινωνίας και προβολής του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου μέσω γραπτών μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
27. Έγκριση συνδρομής στην Τράπεζα Ηλεκτρονικών Πληροφοριών ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ Ε.Π.Ε. (εισηγητής κ.Νούλας Παναγ. - Αντιδήμαρχος).
28. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: « ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΣΕΩΝ (Αστικών Λεωφορείων) ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές –Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” της κατηγορίας πράξης ‘‘Προώθηση συστημάτων ΑΠΕ – Ηλιακή ενέργεια» του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.) ’’ (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
29. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με Δήμο Ξηρομέρου σχετικά με ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικούς υπαλλήλους του Δήμου Ξηρομέρου (σχετική απόφαση79/2011 Δήμου Ξηρομέρου) (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .
30. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου για την εκτέλεση του έργου ‘‘Επισκευή εσωτερικού κτιρίου ΚΔΑΠ και διαμόρφωση εξωτερικού χώρου’’(εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .
31. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με γνωμοδοτήσεις για έγκριση περιβαλλοντικών όρων, των:

α) Βασιλείου Γεώργ. του Ευαγγ. – Δραστηριότητα: «Συντήρηση και τυποποίηση πατάτας» σε Δημ. Κοιν. Κατοχής
β) Συρροκώστας Κων/νος & ΣΙΑ Ο.Ε. – Δραστηριότητα: «Βιοτεχνία κοπής και επεξεργασίας μαρμάρων» σε Δημ. Κοιν. Νεοχωρίου
γ) Μεταλλοδομή - Ι. Χουλιαράς & ΣΙΑ Ο.Ε. – Δραστηριότητα: «Κτηριακή και μηχανολογική επέκταση υφιστάμενης βιοτεχνίας κατασκευής μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών» περιοχή εκτός σχεδίου της Δημ. Κοιν. Αιτωλικού (εισηγητής κ.Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).
32. Έγκριση μεταφοράς του Α.Τ. Αιτωλικού σε παραχωρηθέν κτίριο ιδιοκτησίας του Δήμου (εισηγήτρια κα. Φούντα Μαρία - Αντιδήμαρχος).
33. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με έγκριση σύμβασης συνεργασίας του Δήμου με το εγκεκριμένο εθνικής εμβέλειας Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Συσκευασιών και Αποβλήτων «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» για την οργάνωση Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης στο Δήμο άνευ ανταλλάγματος για το Δήμο (εισηγητής κ.Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).
34. Έγκριση πρότασης για τη μετατροπή-αλλαγή χρήσης της σιδηροδρομικής γραμμής Κρυονερίου-Αγρινίου σε σύγχρονο ποδηλατόδρομο (εισηγητής κ.Κουφός Σπυρ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
35. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με σύσταση κανονισμού λαϊκών αγορών νέου διευρυμένου Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).
36. Επιχορήγηση συλλόγων για πολιτιστικές εκδηλώσεις (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
37. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος (εισηγητής κ.Νούλας Παναγ. - Αντιδήμαρχος).


Ο Πρόεδρος

Γιάννης Δ. Σπανός

Διαβάστε περισσότερα »...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ


Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 26-6-2011 η εκδήλωση μνήμης και τιμής που διοργάνωσε το παράρτημα Μεσολογγίου της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ με αφορμή της συμπλήρωσης 67 χρόνων από την ανατίναξη του τρένου στο Αιτωλικό από αντάρτες του ΕΛΑΣ. Κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωσή μας ήταν ο συναγωνιστής Μίλτος Λιάπης ο οποίος αναφέρθηκε στο ιστορικό της ενέργειας του σαμποτάζ στο σταθμό του τρένου και τον αγώνα του Ελληνικού λαού, που κάτω από την καθοδήγηση του ΚΚΕ του οποίου χιλιάδες μέλη πρωτοστάτησαν στην πάλη για εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα.
Συνεχίζοντας την ομιλία του ο συναγωνιστής συνέδεσε τους αγώνες του λαού μας εκείνης της περιόδου με τους σημερινούς  που πραγματοποιούνται και που πρέπει να αναπτηχθούν ενάντια στη δικτατορία των μονοπωλίων  και των κεφαλαιοκρατών, οι οποίοι προσπαθούν με κάθε μέσο να πάρουν πίσω ότι είχε κατακτηθεί τα προηγούμενα χρόνια, εμπορευματοποιώντας την υγεία, την παιδεία, την κοινωνική ασφάλιση. Δίνοντας μισθούς και συντάξεις πείνας  προκειμένου να αποκομίσουν περισσότερα κέρδη από τους εργαζομένους.
Στη συνέχεια έγινε κατάθεση στεφάνων:
Από τα παραρτήματα της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ Μεσολογγίου, Αμφιλοχίας και Ναυπάκτου-Δωρίδας.
Από την αντιδήμαρχο διευρυμένου Δήμου Μεσολογγίου κα Φούντα Μαρία.
Από την ΚΟΒ Αιτωλικού του ΚΚΕ, την ΝΕ Ατωλ/νίας του ΚΚΕ και την ΚΝΕ.
Επίσης κατέθεσαν στεφάνια οι συγγενείς και απόγονοι των αγωνιστών που συμμετείχαν στη μάχη στο σταθμό του τρένου στο Αιτωλικό.
Η εκδήλωσή μας έκλεισε με το πένθιμο εμβατήριο και τον Εθνικό Ύμνο.
Η ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ παλεύει ενάντια στην πολιτική των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ που όλα αυτά τα χρόνια έδιναν γη και ύδωρ στους ιμπεριαλιστές οι οποίοι προχωρούσαν σε ωμές στρατιωτικές επεμβάσεις προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα τους.
Οι εκπρόσωποι των κυβερνητικών κομμάτων είναι υπεύθυνοι και υπόλογοι γιατί τα κόμματά τους βοήθησαν στη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, την ωμή επέμβαση στο Ιράκ και το Αφγαγιστάν, σήμερα κάνουν το ίδιο για την επέμβαση στη Λιβύη. Δεν έκαναν κάτι για την αποσόβηση της σφαγής του Παλαιστινιακού λαού.
Οι δυνάμεις του δικομματισμού έχουν ευθύνη για τα βάρβαρα αντιλαϊκά μέτρα που πήραν αλλά και που παίρνονται εις βάρος του Ελληνικού λαού σπρώχνοντας τον σε οικονομική εξαθλίωση.
Όσο για τα παράπονα του «άλλου» πως δεν αφήσαμε τον  ΣΥΡΙΖΑ να καταθέσει στεφάνι έχουμε να πούμε τα εξής:
1.     Η ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ έχει συγκεκριμένο προσανατολισμό που είναι αντιμονοπωλιακός αντίιμπεριαλιστικός. Ο ΣΥΡΙΖΑ συμμετέχει με την υπογραφή του στη λυκοσυμμαχία που λέγεται Ε.Ε. και η οποία ευθύνεται για τα δεινά του Ελληνικού λαού σήμερα.
2.     Με τον καιροσκοπισμό του, αποπροσανατολίζει τους εργαζόμενους και εμποδίζει τη ριζοσπαστικοποίηση τους, αφού συμμαχεί με τις δυνάμεις, συνδικαλιστικές και πολιτικές, οι οποίες καθημερινά αφαιμάζουν τις κατακτήσεις και τα δικαιώματά τους.
Τέλος η ηθική των κομμουνιστών είναι εκ των ουκ άνευ.
Όσο για την ηθική γενικά της  αριστεράς… να θυμίσουμε τις αριστερές κυβερνήσεις Ιταλίας και Γαλλίας που βομβάρδισαν τους λαούς της Γιουγκοσλαβίας.   

Διαβάστε περισσότερα »...

Δελτίο Τύπου του Παναγιώτη Κουρουμπλή


 Τρίτη, 28 Ιουνίου 2011


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Διεθνή Μέσα Ενημέρωσης, ζητούν από τον βουλευτή Αιτ/νίας ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή,  να αναφερθεί στις θέσεις του για το Μνημόνιο και τον Εφαρμοστικό Νόμο

Ο Βουλευτής Αιτ/νίας ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής παραχωρώντας συνέντευξη σε Διεθνή Μέσα Ενημέρωσης (Αμερικάνικο Τηλεοπτικό Σταθμό CNN,  BBC radio,  Γερμανικό Κανάλι ARD και την Ιαπωνική Εφημερίδα The Asahi Shimbun),  ερωτηθείς εάν προτίθεται να ψηφίσει ή όχι το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα και γιατί, απάντησε ότι «Σε ότι αφορά τη ψήφιση ή όχι του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος είναι αληθές   ότι έχω ενστάσεις. Αισθάνομαι ότι η χώρα μου αντιμετωπίζεται όχι ως ισότιμος εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά μας δίνεται η εντύπωση ότι βιώνουμε μία  σχέση τοκογλύφου προς δανειζόμενο. Θεωρούμε αυτήν την πραγματικότητα εντελώς άδικη για εμάς. Ανταποκριθήκαμε θετικά σε όλες τις Ευρωπαϊκές προκλήσεις προς τους ισχυρούς εταίρους μας. Συγκεκριμένα όταν η Γερμανία είχε ανάγκη στήριξης για να ανορθωθεί οικονομικά αποδεχθήκαμε να μετατεθεί χρονικά η αποζημίωσή μας, όταν η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία μας ζήτησαν μεγάλες θυσίες για να στηριχτεί η Δημοκρατία στην Ευρώπη, εμείς δεν αποφύγαμε την πρόκληση ούτε στον πρώτο ούτε στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ας μην ξεχνούν οι φίλοι μας Βρετανοί και Γάλλοι ότι δώσαμε δίπλα τους δυναμικά το παρόν μας και δεν αποφύγαμε ούτε τις καταστροφές ούτε  τις θυσίες. Για το λόγο αυτό δεν μας αξίζει μια τέτοιου είδους μεταχείριση. Αν υπάρχουν ακόμα θετικές σκέψεις στην υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτές οφείλουν να επεξεργαστούν αναπτυξιακά προγράμματα τόσο για την  Ελλάδα όσο και τις λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες που βρίσκονται σε κίνδυνο  ώστε να ανακτήσουν εκ νέου την ελπίδα και να δώσουν στους λαούς μας το αίσθημα ότι αγωνίζονται μαζί για να αντιμετωπιστεί το μεγάλο δημόσιο χρέος. Δεν μπορώ να αποδεχθώ το δίλλημα ψηφίζεις ή οδηγείται η πατρίδα σου σε χρεωκοπία. Η κρίση είναι πρωτίστως Ευρωπαϊκή δεν είναι μια απλή ελληνική κρίση. Όσοι νομίζουν ότι δικαιούνται να ανοίξουν διάπλατα την «θήρα του υαλοπωλείου για να εισέλθει ο ταύρος» στο βωμό του εθνικού τους εγωταυρισμού οφείλουν να γνωρίζουν ότι έχουν τη μεγάλη ευθύνη για ότι  προκύψει». Εν συνεχεία σε ερώτηση των ξένων ανταποκριτών εάν  η Κυβέρνηση θα μπορούσε να προβεί σε ενέργειες και πρωτοβουλίες για να αφαιρεθούν οι αμφιβολίες των Βουλευτών ώστε να ψηφιστούν τα μέτρα δήλωσε ότι


«Βεβαιότατα πιστεύω, ότι αυτό θα συμβεί εάν η Κυβέρνηση  προχωρήσει σε αυτοδέσμευσή  της, ενώπιον του Κοινοβουλίου δηλώνοντας ότι δεν προτίθεται να εκποιήσει ή ιδιωτικοποιήσει δημόσια περιουσία σε περίοδο οικονομικής ύφεσης, αλλά συγχρόνως να δεσμευθεί δημόσια καταθέτοντας την πολιτική της πρόταση για το πώς θα αντιμετωπίσει ευρύτερα το δημοσιονομικό μας χρέος ώστε να ξεπεραστεί η ύφεση της εθνικής οικονομίας με δυναμική αναπτυξιακή πολιτική. Ας λάβουν υπόψη τους οι Ευρωπαίοι Εταίροι μας ότι ως λαός πληρώσαμε ήδη 100 δισεκατομμύρια ευρώ για την υλοποίηση των εξοπλιστικών μας προγραμμάτων, αγοράζοντας από τις δικές τους αμυντικές βιομηχανίες, και συγχρόνως με την αποδοχή της Συνθήκης Δουβλίνο ΙΙ,  υφιστάμεθα  υπέρογκο κοινωνικό και οικονομικό βάρος, με την αναγκαστική παραμονή στον ελλαδικό  χώρο πολλών χιλιάδων  μεταναστών». 

Διαβάστε περισσότερα »...

Σάββατο 25 Ιουνίου 2011

Πανελλήνια Χορευτική Συνάντηση Σάββατο 25 Ιουνίου 2011 και ώρα 20:30 στο ανοικτό θέατρο του λιμανιού στο Μεσολόγγι

                              ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Χ.Ο.Μ. με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 16 ετών παρουσίας στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης μας αλλά και της πατρίδος μας διοργανώνει
Πανελλήνια Χορευτική Συνάντηση
Σάββατο 25 Ιουνίου 2011
και ώρα 20:30
στο ανοικτό θέατρο του λιμανιού στο Μεσολόγγι

Συμμετέχουν σπουδαία χορευτικά τμήματα:
Χορευτικό Τμήμα Πολιτιστικού Συλλόγου Ανδραβίδας «Η εστία»
Χορευτικό Τμήμα «Κωστηλάτα», Θεοδώριανα Άρτας
Χορευτικό Τμήμα «Φίλιππος», Επισκοπή Νάουσας
Χορευτικό Τμήμα Ποντίων Επταμύλου Σερρών «Οι ακρίτες»
Χορευτικό Τμήμα ΧΟΜ

Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Καραβασίλης Δημήτρης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ

Χορευτικό Τμήμα Πολιτιστικού Συλλόγου Ανδραβίδας «Η εστία»

Ως κληρονόμοι σημαντικότατης πολιτισμικής περιουσίας, και κυρίως ως παροντικοί διαχειριστές της, ιδρύσαμε το 2008 τον Σύλλογο Φίλων του Πολιτισμού Ανδραβίδας και Πεδινής Ηλείας « η Εστία », που κύριο και μοναδικό του στόχο έχει να καταστήσει ασφαλή τη διατήρηση αυτής μας της κληρονομιάς και παράλληλα να τη μεταφέρει στις επόμενες γενιές·να γίνει δηλαδή συνδετικός κρίκος μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος.
Πρόεδρος του συλλόγου είναι: ο Διονύσιος Μαράκας
Έφορος και χοροδιδάσκαλος του παραδοσιακού χορού είναι: ο Γιώργος Ανδρικόπουλος.
Μετά από πρόσκληση σας που δεχτήκαμε, θα παρευρεθούμε στις εκδηλώσεις σας, και θα σας παρουσιάσουμε χορούς από το Ιόνιο και συγκεκριμένα από την Κεφαλονιά.
1. Μέρμηγκας
2. Διβάρατικος
3. Μανέτας
4. Μπάλος
5. Βλαχοπούλες

Χορευτικό Τμήμα «Κωστηλάτα», Θεοδώριανα Άρτας

Ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Σύλλογος Θεοδωριανιτών "ΚΩΣΤΗΛΑΤΑ" ιδρύθηκε το 1970 και έχει θέσει ως κύριους σκοπούς των δραστηριοτήτων του τη μελέτη, την περισυλλογή και τη διάσωση βασικών στοιχείων του λαϊκού μας πολιτισμού της περιοχής των Τζουμέρκων τα οποία αξιοποιεί καταλλήλως.
Υπηρετεί με απόλυτη συνέπεια την καλλιέργεια και διάδοση της λαϊκής χορευτικής και μουσικής παράδοσης, την πανάρχαια τέχνη που χάνετε στις πρώτες αρχές του πολιτισμού μας. Βαδίζουμε στα ίδια μέτρα, στα ίδια βήματα των προγόνων μας. Μεταφέρουμε το δωρικό ύφος της γης μας, την ερρενωπότητα του τοπίου, το ύφος και τη δύναμη των βουνών μας, τη σοβαρότητα, τη λεβεντιά και την αρετή των κατοίκων της γης μας. Οι χοροί μας αξέχαστοι, άφθαρτοι, όμορφοι, με πολλές φιγούρες, κλωθογυρίσματα και βεργολυγίσματα, από τους ωραιότερους της πατρίδας μας. Με χάρη και ομορφιά. Χόροί ιδιόρυθμοι, σεμνοί, μεγαλόπρεποι, αρχοντικοί, ανάλαφροι. Τα τραγούδια προέρχονται από τις διάφορες φάσεις της κοινωνικής ζωής του ανθρώπου, όπως της ξενιτιάς, του γάμου, της χαράς, του έργου, της κλεφτουριάς, ιστορικά και λιανοτράγουδα. Σ' αυτούς τους κακοτράχηλους τόπους της Ηπείρου, σ' αυτούς τους αιχμηρούς βράχους της Ελληνικής γης, έζησαν, τραγούδησαν, χόρεψαν, αγάπησαν με πάθος και θάφτηκαν πολλές γενιές. Τα τραγούδια που χόρεψαν στις φάσεις του κύκλου της ζωής, μεταδόθηκαν από γιαγιά σε εγγονή για να συνεχιστεί χωρίς καμιά διακοπή, η παράδοση. Έτσι όπως δε διακόπτονται οι κρίκοι της αλυσίδας που σφιχτοδένουν το χτες με το σήμερα, το σήμερα με το αύριο Τα τραγούδια και ο χορός αποτελούν το κορύφωμα της ομαδικής χαράς των ανθρώπων.
Ο σύλλογός μας διαθέτει στη συλλογή του 120 παραδοσιακές φορεσιές από όλη την Ελλάδα και της περιοχής των Τζουμέρκων. Στεγάζεται στο κέντρο της Άρτας, στην οδό Ν. Σκουφά. Είναι μέλος του Ελληνικού τμήματος του C.I.O.F.F. (CONSEIL INTERNATIONAL DES ORGANISATIONS DE FESTIVALS DE FOLKLORE), διεθνές συμβούλιο των οργανωντών φολκλορικών φεστιβάλ και παραδοσιακών τεχνών από το 1990.
Το προγραμμα των χορων είναι:
1. Κωστηλάτα
2. Γκέκας
3. Τσάμικο
4. Συρτό
5. Κατσαντώνης
6. Μπεράτια

Χορευτικό Τμήμα «Φίλιππος», Επισκοπή Νάουσας

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Επισκοπής Νάουσας ο “ΦΙΛΛΙΠΟΣ” ιδρύθηκε το 1978 και από τότε ως σήμερα υπηρετεί την πλούσια κληρονομιά, τους χορούς, τη φορεσιά, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας. Η πρώτη διάκριση έρχεται το 1980 στο 6ο πανελλήνιο φεστιβάλ χορευτικών συγκροτημάτων στην Φλώρινα με 1ο βραβείο για την γυναικεία φορεσιά. Έχει στην δύναμη του περίπου 100 χορευτές-χορεύτριες. Επίσης ο σύλλογος μας στηρίζει και συμμετέχει στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του δήμου και του νόμου. Έχει συμμετοχές σε μεγάλα Φεστιβάλ, όχι μόνο στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό, κάθε χρόνο στο τέλος του καλοκαιριού διοργανώνει φεστιβάλ με συγκροτήματα από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Πρόεδρος Γ. Γραμματέας
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΛΙΚΗ ΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ

Οι χοροί που θα παρουσιάσουμε είναι
1. ΡΑΙΚΟ
2. ΓΙΑΤΖΙΤΣΚΑ
3. ΣΑΡΑΚΗΝΑ
4. ΡΟΥΝΤΟ ΓΙΑΓΚΝΕ
5. ΖΑΙΚΟ
6. ΖΑΒΛΙΤΣΕΝΑ
7. ΤΙΚΦΕΣΚΟ
8. ΧΑΣΑΠΟΣΕΡΒΙΚΟ
9. ΑΜΟΛΥΤΗ ΓΚΑΙΝΤΑ – ΠΟΥΣΤΣΕΝΟ
10. ΜΟΜΑ ΛΕΝΑ
11. ΣΥΡΕ ΣΥΡΕ
12. ΜΑΡΕΝΑ.

Χορευτικό Τμήμα Ποντίων Επταμύλου Σερρών «Οι ακρίτες»

Οι ρίζες του Ποντιακού Ελληνισμού είναι βαθιές και μακραίωνες Ο Πόντος, το ελληνικότατο αυτό κομμάτι του μικρασιατικού ελληνισμού, υπήρξε πανάρχαια πολιτιστική εστία. Η μετάβαση από την ελληνική αρχαιότητα στην σημερινή πραγματικότητα είχε διάρκεια και συνέχεια. Για αιώνες ολόκληρους το σφριγηλό ποντιακό στοιχείο συνέχισε την ιστορική ύπαρξη του αντλώντας τεράστια αποθέματα από την δυναμικότητα, την ζωντάνια του, και την αφυπνισμένη εθνική του ταυτότητα. Είναι εκείνος ο ελληνισμός που δεν κάμφθηκε ακόμη και στις πιο αντίξοες περιστάσεις.
Οι πρόγονοί μας μαζί με τον πόνο τους, τις εικόνες τους και τις αναμνήσεις, μετέφεραν τα ήθη και τα έθιμα τους, τις παραδόσεις, την πλούσια πολιτιστική τους κληρονομιά και εγκαταστάθηκαν στην ερημωμένη πόλη των Σερρών στην περιοχή της Μακεδονίας. Εργασθήκαν σκληρά και προόδευσαν, ποτέ τους όμως δεν ξέχασαν την αλησμόνητη πατρίδα.
Εμείς η Τρίτη γενιά θέλοντας να διατηρήσουμε αυτή την παράδοση ιδρύσαμε τον Σύλλογο Ποντίων Επταμύλων Σερρών «ΟΙ ΑΚΡΙΤΕΣ» για να θυμίζει στους παλαιότερους την πατρίδα και στους νέους την ιστορία και την λαογραφία των προγόνων τους.
Ο σύλλογος μας, ιδρύθηκε το 1997 από ποντίους της πρώην κοινότητας Επταμύλων και σημερινού δημοτικού διαμερίσματος του δήμου Σερρών. Στόχος του συλλόγου η διατήρηση τις ποντιακής παράδοσης, εθίμων και χορών, υπηρετώντας τα πάντα με ιδιαίτερο σεβασμό.

Στο σύλλογό μας λειτουργούν:
1) Χορωδία Παραδοσιακών Τραγουδιών του Πόντου
2) Τμήμα εκμάθησης ποντιακής λύρας
3) Δύο παιδικά χορευτικά τμήματα
4) Χορευτικό τμήμα τρίτης ηλικίας
5) Τακτικό χορευτικό τμήμα εμφανίσεων με σπουδαία παρουσία στην ευρύτερη περιοχή των Σερρών, στον ελλαδικό χώρο (Σαντορίνη, Άνδρο, Λευκάδα, Ναύπλιο, Σπέτσες, Μεσολόγγι, Αντίπαρο, Διδυμότειχο ,Κρήτη κ.α.) καθώς και στο εξωτερικό (Σλοβενία, Κροατία κ.α.) με σημαντικότερη μέχρι τώρα παρουσία την συμμετοχή του στο 5ο διεθνές φεστιβάλ τουρισμού του Πεκίνου την μακρινή Κίνα.
Οι χοροί που θα παρουσιάσουμε είναι:
1. Τρία Κότσαρι – Λαφράγκα – Κότσαρι
2. Λετς – Λετσίνα
3. Ελματσούκ – Τίταρα
4. Έταιρε – Σερενίτσα
5. Ομάλ Καρς – Ούτσαϊ – Σαμψόν
6. Μηλίτσα – Κοτς
7. Σέρρα
8. Κοτσαγκέλ

Χορευτικό Τμήμα ΧΟΜ

Το χορευτικό τμήμα μας συνεχίζει την 16χρονη πορεία του με τον τίτλο «Χορευτικός Όμιλος Μεσολογγίου».
Έχουμε εκπροσωπήσει την πόλη μας σε πάνω από 220 πόλεις και χωριά της πατρίδος μας μεταφέροντας με το καλύτερο τρόπο τα ήθη και τις παραδόσεις της περιοχής μας.
Εκπροσωπούμε επάξια την πατρίδα μας στο εξωτερικό από το 1995 που ταξιδέψαμε πρώτη φορά στην μεγάλη Βρετανία.
Και συνεχίσαμε το 1997 και 1999 στο Νότινγκαμ και το 2001 στο Λονδίνο, εκπροσωπήσαμε την πατρίδα μας στο Τορόντο το 2001 και το 2009 στο Σίδνευ Αυστραλία το 2004 στην Κύπρο το 2006, στο Ντιτρόιτ Η.Π.Α. το 2008, στο Vancouver Victoria ΚΑΝΑΔΑ 6 φορές. Φέτος, επίσης, θα ταξιδέψουμε στο νησί του Βανκούβερ για να πραγματοποιήσουμε 13 εμφανίσεις.
Έχουμε παρουσιαστεί 2 φορές σε τηλεοπτικές εκπομπές στο ΜΕΓΚΑ, στην ΕΤ1, στη ΝΕΤ, στο STAR και σε πολλά τοπικά κανάλια .
Συνεχίζουμε τις δραστηριότητες μας στο 2ο δημοτικό σχολείο Μεσολογγίου και από τις 15 Σεπτεμβρίου 2011 θα πραγματοποιηθούν εγγραφές τόσο για αρχάριους και προχωρημένους όσο και για παιδικά τμήματα.

Το πρόγραμμα των χορών που θα παρουσιάσουμε αποτελείται από παλαιές ηχογραφήσεις αλλά και από καταγραφές που έκανε το τμήμα μας
1. Λιβανατείκο – σα πήρα ένα κατήφορο
2. Λεβέντης είσαι μάτια μου
3. Κάτω στου βάλτου
4. Συρτοκοφτό
5. Ήλιος
6. Ραστ
7. Καρακάξα
8. Να’χα νεράτζιΜέγας Χορηγός

@λφα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών
Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών
Διευθυντής Σπουδών: Γιαννακόπουλος Ευάγγελος

Χορηγοί

1. Τούφα Αμαλία – Εμπόριο αναψυκτικών και ποτών, Μεσολόγγι
2. Σούπερ Μάρκετ Αφοί Ρήγα Μεσολόγγι
3. Αρτοποιία Αφοί Χ. και Δ. Μπούζα, Μεσολόγγι
4. Εστιατόριο Ραδιομέγαρο Ν. Μπούλης
5. Ταβέρνα «Βάσω» Σωτηρίου Γεώργιος Αγ. Θωμάς
6. YACHT CAFÉ Παρασκευόπουλος Δημήτρης, Μεσολόγγι
7. Εργαστήριο Ζαχαροπλαστικήξς «Μελισσάκι», Ν. Πλαστήρας, Μεσολόγγι
8. Κατσαγάνη Βούλα
Διαβάστε περισσότερα »...

Πέμπτη 23 Ιουνίου 2011

Λάβαμε και δημοσιεύουμεΈτσι θα αλλάξει η ιστορία ??
Την τέταρτη 22/6 έγινε  η γενική συνέλευση της ΑΕΜ στο αμφιθέατρο της περιφέρειας με θέμα απ’ότι κατάλαβα την συνένωση του ΓΟΜ με την ΑΕΜ και όπως μας έλεγε και η αφίσα του συνδέσμου των φιλάθλων «θύρα 2» θα ήταν  «η μέρα που θα άλλαζε ο ρους της ιστορία της ΑΕΜ» !!
Έγιναν λοιπόν οι συνηθισμένες τοποθετήσεις των παραγόντων , παρατέθηκαν τα οικονομικά στοιχειά κτλ. Στην συνεχεία οι ομιλητές και ο δήμαρχος  περιορίστηκαν σε γενικότητες και ευχολόγια .
Κάποιοι πρότειναν να βρεθούν  χορηγοί οι οποίοι θα χρηματοδοτήσουν την νέα προσπάθεια της νέας ΑΕΜ με διάφορους τρόπους που μάλλον δεν έπεισαν κανέναν .
Χωρίς να είμαι ειδικός , αυτή την εποχή δεν ξέρω πολλούς που μπορούν να διαθέσουν χρήματα για την αγαπημένη τους ομάδα και να τα στερήσουν από την αγαπημένη τους οικογένεια . Η νέα διοίκηση θα πρέπει πάντα κατά την γνώμη μου να ζητήσει από τους φιλάθλους να έρθουν στο γήπεδο και να στηρίξουν την ΑΕΜ πληρώνοντας το εισιτήριο τους και μόνο!!  Και όχι να κάνουν τους μεγαλοπαράγοντες με ξένα λεφτά , θα πρέπει να περιορίσουν τα λειτουργικά έξοδα της νέας ομάδας, να οργανώσουν τις ακαδημίες και το κυριότερο να βάλουν στόχους τους οποίους θα μπορούν και να πετύχουν.
Θα πρέπει να καταφέρουν να κάνουν κάθε ποδοσφαιρικό αγώνα γιορτή σε όποια κατηγορία και να παίζει η ομάδα!!
Στην αρχή της συνεδρίασης ήμασταν περίπου 60 άτομα και στο τέλος μέτρησα 80, όπως επισήμαναν και οι παράγοντες-ομιλητές περίμεναν πολύ περισσότερους . Που ήταν οι οργανωμένοι φίλαθλοι και όλοι αυτοί που έλεγαν ότι η απουσία ισούται με προδοσία, εκτός και αν θέλουν να μπαίνουν τσάμπα στο γήπεδο , να προκαλούν επεισόδια και να εκθέτουν τη ομάδα και την πόλη μας γενικότερα !!
Αισθητή ήταν και η απουσία του πρώην γενικού αρχηγού της ΑΕΜ που αφενός  προέβλεψε τη χαμηλή ανταπόκριση του καλέσματος αφετέρου είναι γνωστή η διαφορετική φιλοσοφία που έχει για τον παραγοντισμό στο ποδόσφαιρο.
Τελειώνοντας , Θέλω να ευχηθώ στη νέα διοίκηση καλή δύναμη, γερά στομάχια και πάντα επιτυχίες.
Ένας Μ’σολογητ’ς σκέτο.
Διαβάστε περισσότερα »...

Τετάρτη 22 Ιουνίου 2011

Σάββατο 25-6 η γιορτή της Ανακύκλωσης


Διαβάστε περισσότερα »...

67 χρόνια από την 22 Ιουνίου του 1944

ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ
Την περίοδο 1941-44 διατρανώθηκε ο εθνικοαπελευθερωτικός αντιφασιστικός αντιιμπεριαλιστικός ένοπλος αγώνας του Ελληνικού λαού μέσα από τις γραμμές του ΕΑΜικού κινήματος (το οποίο σήκωσε και το κύριο βάρος της Εθνικής Αντίστασης). Ο Β παγκόσμιος πόλεμος αποτέλεσμα της όξυνσης ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων για το μοίρασμα των αγορών και προκειμένου να ανακάμψει ο καπιταλισμός από την κρίση που ο ίδιος δημιούργησε βρήκε τη χώρα μας κάτω από την <<μπότα>> του κατακτητή ( Γερμανίας – Ιταλίας ) και των ντόπιων συνεργατών τους.
Μπροστά σ’ αυτή την κατάσταση ο Ελληνικός λαός στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και καθοδηγούμενος από το ΚΚΕ, το ΑΚ, το ΣΚΕ, το ΕΛΔ, από πολιτικές προσωπικότητες (με διάθεση για αγώνα) οι οποίες συγκροτούσαν το ΕΑΜ και το ένοπλο τμήμα αυτού το θρυλικό ΕΛΑΣ κατάφεραν να στήσουν σοβαρούς θύλακες αντίστασης στη χώρα μας καθυστερώντας έτσι τον επεκτατικό ιμπεριαλιστικό πόλεμο των φασιστών.
Το έπος της ΕΑΜικής αντίστασης στην περίοδο 41-44 έγραψε με το αίμα των παιδιών του Ελληνικού λαού τις πιο ένδοξες σελίδες της ιστορίας του λαϊκού κινήματος στη χώρα μας (το οποίο αγωνίζονταν για την απελευθέρωση της χώρας, ισότητα, λαϊκή κυριαρχία και κοινωνική δικαιοσύνη). Οι νεώτερες γενεές έχουμε καθήκον να παραδειγματιζόμαστε από το έπος της Εθνικής Αντίστασης. Να υψώσουμε κι εμείς το ανάστημα μας για τη συνέχιση των διεκδικήσεων εκείνου του κινήματος. Τα συνθήματα της ΕΑΜικής Αντίστασης όπως λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική ισότητα είναι επίκαιρα ακόμη και τώρα. Οι νέες γενιές πρέπει να αντισταθούμε στα διάφορα κέντρα που επιχειρούν συστηματικά να αποσιωπήσουν ή να διαστρεβλώσουν τα γεγονότα εκείνης της περιόδου. Πρέπει να αντισταθούμε στις προσπάθειες που γίνονται προκειμένου να γραφτεί η ιστορία όπως βολεύει τους ιμπεριαλιστές παραποιώντας τα πραγματικά ιστορικά γεγονότα.
Σήμερα που πλήττεται η συντριπτική πλειοψηφία του Ελληνικού λαού από τα μέτρα που παίρνονται σε βάρος του με πρόσχημα την κρίση, είναι χρέος να αντισταθούμε και να διεκδικήσουμε τη ζωή που μας κλέβουν τόσο τη δική μας όσο και των παιδιών μας.
Πέρασαν 67 χρόνια από την 22 Ιουνίου του 1944. Ημέρα κατά την οποία πραγματοποιήθηκε το ιστορικό σαμποτάζ και η μάχη του σταθμού του τρένου στο Αιτωλικό από τις δυνάμεις του ΕΛΑΣ. Το μπλόκο του Αιτωλικού ήταν μια από τις μεγαλύτερες ενέργειες δολιοφθοράς των ανταρτών του ΕΛΑΣ ανάμεσα σε τόσες άλλες που έλαβαν χώρα στην περιοχή μας προκειμένου να καθυστερήσουν ή να ματαιώσουν την τροφοδοσία των φασιστικών κατοχικών στρατευμάτων και των ντόπιων συνεργατών τους. Η συγκεκριμένη αποστολή αποτελούσε επικίνδυνο εγχείρημα και τούτο γιατί οι κατακτητές είχαν μεριμνήσει για την καλύτερη φύλαξη της γραμμής του τρένου, διέθεταν μεγάλο όγκο δυνάμεων που μπορούσαν να επέμβουν σε σύντομο χρονικό διάστημα από το Μεσολόγγι, επίσης σοβαρό εμπόδιο αποτελούσε η δυσκολία διαφυγής των δυνάμεων του ΕΛΑΣ. Παρόλα αυτά πάρθηκε η απόφαση να πραγματοποιήσουν το σαμποτάζ το οποίο στέφτηκε με επιτυχία.
Τιμάμε τους αγώνες του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ που με τον τιτάνιο αγώνα τους κατόρθωσαν να δώσουν αποφασιστικό χτύπημα στις φασιστικές δυνάμεις.
Τιμάμε τους αντάρτες του ΕΛΑΣ που έδωσαν ακόμη και τη ζωή τους για τα ιδανικά με τα οποία εμπνέονταν το ΕΑΜικό κίνημα.
Σας καλούμε στην εκδήλωση τιμής που θα γίνει στο μνημείο της Εθνικής Αντίστασης στο σταθμό Αιτωλικού την Κυριακή 26-6-2011 και ώρα 10:00/
Διαβάστε περισσότερα »...

Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Ι.Π Μεσολογγίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Λαμβάνοντας γνώση της από 08/06/2011 επιστολής του κ. Τσιχριτζή σε τοπική εφημερίδα σχετικά με τη βιωσιμότητα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Ι.Π. Μεσολογγίου με τα Ιόνια Νησιά της Κεφαλονιάς και της Ζακύνθου, αισθανθήκαμε την ανάγκη ως «Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Ι.Π. Μεσολογγίου» να απαντήσουμε σε αυτή, ξεκαθαρίζοντας την άποψή μας και τη στάση μας στο θέμα αυτό.
Σε καμία περίπτωση δεν περιμέναμε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αιτ/νίας με τόση θέρμη και σιγουριά να διατείνεται περί της μη βιωσιμότητας της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Ι.Π. Μεσολογγίου με τα Ιόνια Νησιά της Κεφαλονιάς και της Ζακύνθου, διεκδικώντας τον τίτλο του «μελετητή-μηχανολόγου-ναυπηγού».

Και αυτό διότι ως Πρόεδρος ενός εκ των ελαχίστων επιμελητηρίων που δεν εδρεύει στην πρωτεύουσα του νομού οφείλει να ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα πάντοτε την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας που εκπροσωπεί και την εξυπηρέτηση της τοπικής και γενικότερης οικονομίας χωρίς παρωπίδες και αθεράπευτα τοπικιστικά σύνδρομα. Ως εκπρόσωπος φορέα υπαγόμενου στο Υπουργείο Ανάπτυξης, θα έπρεπε να γνωρίζει πολύ καλά ότι η ανάπτυξη δεν μπορεί να ταυτιστεί με την άνευ προοπτικών υπερφορτωμένη και άναρχα δομημένη ενδοχώρα της Αιτ/νίας και την παρωχημένη λογική της υπερσυγκέντρωσης, αλλά με την αξιοποίηση της ευρύτερης παραλιακής και λιμενικής ζώνης του νομού που μπορεί να αποτελέσει και τον ουσιαστικότερο πόλο τουριστικής προώθησης και εκμετάλλευσης. Δεν μπορεί επομένως να διατείνεται αρνητικός για επένδυση που επί πολλά χρόνια έχει αποτελέσει αναπτυξιακό διακύβευμα για την ευρύτερη Δυτική Ελλάδα και τους κατοίκους της Αιτ/νίας ειδικότερα.
Ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Ι.Π. Μεσολογγίου τα τελευταία χρόνια, κάνει συνεχείς και υπεύθυνες προσπάθειες προκειμένου να πραγματοποιηθεί η σύνδεση αυτή, διότι πιστεύει ακράδαντα ότι η Ιερή Πόλη Μεσολογγίου λόγω της γεωγραφικής θέσης της έχει όλα τα πλεονεκτήματα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης σε σχέση με τις ήδη υπάρχουσες, διότι:
Α) Είναι το πλησιέστερο λιμάνι προς τα Ιόνια Νησιά- ιδιαίτερα σήμερα μέσω της Εγνατίας Οδού-για τις περιοχές Ηπείρου-Δυτικής-Κεντρικής-Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και Δυτικής Στερεάς.
Β) Είναι το πλησιέστερο λιμάνι προς τα Ιόνια Νησιά για τις περιοχές Θεσσαλίας, Ανατολικής Στερεάς μέσω της Ε.Ο. Αντιρρίου-Άμφισσας-Λαμίας-Θεσσαλονίκης.
Γ) Η συνολική απόσταση της πόλης μας από τα Ιόνια Νησιά είναι μικρότερη από το λιμάνι της Κυλλήνης. Συγκεκριμένα: α) η απόσταση από την πόλη μας για Κεφαλονιά είναι 33 Ν.Μ. όταν από την Πάτρα είναι 54 Ν.Μ., β) για Ζάκυνθο είναι 43 Ν.Μ. όταν από την Κυλλήνη είναι 18 Ν.Μ. και από Μεσολόγγι για Κυλλήνη οδικώς είναι επιπλέον 120 χλμ., στα οποία θα πρέπει να υπολογιστούν και τα διόδια της γέφυρας Χαριλάου Τρικούπη.
Είναι απορίας άξιο ποιους ο κ. Τσιχριτζής στην παραπάνω απάντησή του θεωρεί «σοβαρούς επιχειρηματίες της Ι.Π. Μεσολογγίου», οι οποίοι τάχα δεν επιθυμούν την ακτοπλοϊκή σύνδεση όταν τα τελευταία χρόνια ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Ι.Π. Μεσολογγίου κάνει επίμονες και επίπονες προσπάθειες για την πραγματοποίησή της.
Το Επιμελητήριο Αιτ/νίας αν ενεργούσε αμερόληπτα και αντικειμενικά και με στόχο την ορθολογική ανάπτυξη του νομού μας θα είχε προβεί, ως όφειλε, στις απαραίτητες ενέργειες για την πραγματοποίηση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης και δεν θα προέβαλε εμφαντικά την δήθεν οικονομική αδυναμία εύρεσης του κονδυλίου για τη σύνταξη της μελέτης. Όταν μάλιστα το κόστος αυτής δεν ξεπερνά το κόστος μίας εκ των δεξιώσεων που τα τελευταία έτη παραθέτει το Επιμελητήριο.
Άλλωστε αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση της δήθεν οικονομικής αδυναμίας σύνταξης της μελέτης εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από τον κ. Σαμαλέκα, ναυπηγό-μηχανολόγο, για τη σύνταξη της μελέτης βιωσιμότητας της ακτοπλοικής σύνδεσης της Ι.Π. Μεσολογγίου με τα Ιόνια Νησιά, αφιλοκερδώς, τον οποίο και ευχαριστούμε, δεδομένου ότι από την αυθόρμητη αυτή ενέργειά του επιβεβαιώνεται η βασιμότητα των απόψεών μας.
Άραγε έχοντας τη μελέτη βιωσιμότητας της γραμμής ποιες θα είναι οι επόμενες ενέργειες του Επιμελητηρίου Αιτ/νίας, όταν η γραμμή αυτή μπορεί να επιδοτηθεί μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων και κονδυλίων;
Θα εξακολουθεί ο κ. Τσιχριτζής να αναφέρεται σε «μεσολογγιτάρχες» και άλλα τινά, όταν στο Καλλικρατικό Αιτωλοακαρνανικό έκτρωμα και σε γειτονικές εκφάνσεις ομοιδεατισμού έκανε δηλώσεις και εκδηλώσεις που δεν συνάδουν με την υποχρέωση που έχει ως κρατικός φορέας να προάγει την ισόρροπη ανάπτυξη και την ορθή χωροταξική κατανομή;
Άραγε ποια είναι η ευθύνη του για τη διαφαινόμενη, όπως προκύπτει από τα απογραφικά δεδομένα, πληθυσμιακή συρρίκνωση του νομού μας και την αναπτυξιακή του δυσμένεια;
Όλα τα ανωτέρω τα αναφέρουμε για την αποκατάσταση της αλήθειας και για την αποφυγή δημιουργίας εσφαλμένων εντυπώσεων στο αναγνωστικό κοινό, δεδομένου ότι βάσει της γενικότερης οικονομικής κρίσης που μαστίζει τον εμπορικό κόσμο, είναι αναγκαίο να πέσουν οι μάσκες και να αποκαλυφθεί το πραγματικό πρόσωπο και η συμπεριφορά αυτών που μονομερώς επενδύουν στη διόγκωση μίας πόλης και στην ικανοποίηση σοβινιστικών παραλογισμών και αγνοούν επιδεικτικά τα συγκριτικά αναπτυξιακά πλεονεκτήματα του Αιτωλοακαρνανικού παραλιακού άξονα και της πρωτεύουσας του νομού ειδικότερα.


ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Διαβάστε περισσότερα »...