Τρίτη 31 Μαΐου 2011

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Με το Βουλευτή και ιδρυτή του κόμματος «ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» Γιάννη Δημαρά, συναντήθηκε στο Δημαρχείο ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Παναγιώτης Κατσούλης.
Στη διάρκεια της συνάντησης από την πλευρά του Δημάρχου Παναγιώτη Κατσούλη, τέθηκαν τα μεγάλα αναπτυξιακά ζητήματα που απασχολούν το δήμο και για τα οποία έχει ήδη προχωρήσει σε αγωνιστικές διεκδικήσεις και κινητοποιήσεις. Έγινε συγκεκριμένη αναφορά: (Α) Στην ίδρυση του κεντρικού Αρχαιολογικού Μουσείου στο Μεσολόγγι (Β) Στην ενδυνάμωση του ρόλου του ΤΕΙ Μεσολογγίου(Γ) Στην αναβάθμιση των υπηρεσιών του Γενικού Νοσοκομείου Μεσολογγίου. 
Ο κος Δημαράς και οι εκπρόσωποι του «ΑΡΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ» που συμμετείχαν στη συνάντηση, δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν από την πλευρά τους στην προσπάθεια επίλυσης αυτών των σημαντικών θεμάτων του διευρυμένου δήμου Μεσολογγίου και για το σκοπό αυτό θα κατατεθούν και σχετικές επερωτήσεις στη Βουλή των Ελλήνων.

Διαβάστε περισσότερα »...

Τα θέματα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο την 6-6-11

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 06 – 06 – 2011 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων πρώην Νομαρχιακής Αυτοδ/σης Αιτωλ/νίας, Κύπρου 1, Μεσολόγγι 30200), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :

1. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Ι.Π. Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Σπανός Ιωάν. – Πρόεδρος Δημ. Συμβ.).
2. Ενημέρωση σχετικά με προβλήματα λιμνοθάλασσας Κλείσοβας – Έγκριση τεχνικής έκθεσης παρεμβάσεων (εισηγητής κ.Κατσούλης Παναγ. - Δήμαρχος).
3. Έγκριση-γνωμοδότηση για χωροθέτηση κτιρίου (Διδακτήριο 2ου Λυκείου Μεσολογγίου) στο Ο.Τ. ΚΦ02 (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .
4. Έγκριση παραχώρησης κτιρίου για μεταστέγαση ΚΕΠΠΥΕΛ Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Κατσούλης Παναγ. - Δήμαρχος).
5. Σχετικά με επιστολή Δημοτικού Συνδυασμού ‘‘Το μέλλον είναι τώρα’’ που αφορά την εκτέλεση του έργου ‘‘Διάνοιξη δρόμων κλπ. για την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως σε Καλλονή-Βίγλα –Άγ. Δημήτριο’’ (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .
6. Προτάσεις και απόψεις σχετικά με το υπ’αριθμ. 11686/09.05.2011 της 6ης Υ.Π.Ε. για ‘‘Έναρξη κοινωνικού διαλόγου για την αναδιάταξη των μονάδων Υγεία’’ (εισηγητής κ.Κατσούλης Παναγ. - Δήμαρχος).
7. Έγκριση δαπανών Εορτών Εξόδου 2011 (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
8. Κατανομή ποσού 344.683,28 € από ΥΠΕΣΑΗΔ (σχετ.: 120/2011 απόφασή μας)(εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
9. Έγκριση συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και Ελληνικών Αλυκών Α.Ε. για την αξιοποίηση των αλυκών Τουρλίδος (εισηγητής κ.Κατσούλης Παναγ. - Δήμαρχος).
10. Ολοκλήρωση σχεδίου πόλεως Αιτωλικού (εισηγήτρια κα. Φούντα Μαρία - Αντιδήμαρχος).
11. Έγκριση επιχορήγησης ποσού 10.000,00 € μέσω του Σωματείου διάσωσης Αρχαίων Θεάτρων – ΔΙΑΖΩΜΑ για ανασκαφές του αρχ. θεάτρου Καλυδώνος (εισηγητής κ.Κατσούλης Παναγ. - Δήμαρχος).

12. Έγκριση μεταφοράς του Α.Τ. Αιτωλικού σε παραχωρηθέν κτίριο ιδιοκτησίας του Δήμου (εισηγήτρια κα. Φούντα Μαρία - Αντιδήμαρχος).
13. Σύσταση επιτροπής ονοματοθεσίας (εισηγητής κ.Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).
14. Έγκριση εκδηλώσεων ‘‘Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2011’’ (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημ. Σύμβουλος).
15. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και Συνδέσμου Διαχ. στερεών αποβλήτων 4ης Γεωγρ. ενότητας Αιτωλ/νίας για το έργο ‘‘Προμήθεια μηχαν/κού εξοπλισμού ΧΥΤΑ 4ης Γεωγρ. ενότητας Αιτωλ/νίας’’ (εισηγητής κ.Κολοζάκης Παναγ. – Δημ. Σύμβουλος).
16. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με τοποθέτηση πινακίδας ορίου ταχύτητας 30 χλμ/ώρα στην οδό Μάνας στο Μεσολόγγι (εισηγητής κ.Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).
17. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με τοποθέτηση κολωνακίων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Βαλτινού στο Μεσολόγγι (εισηγητής κ.Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).
18. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με γνωμοδοτήσεις για έγκριση περιβαλλοντικών όρων διαφόρων δραστηριοτήτων (εισηγητής κ.Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).
19. Λήψη απόφασης σχετικά με μετακίνηση καμπίνας της HOL (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος).
20. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Οδοποιία προς ΧΥΤΑ’’ (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .
21. Αποδοχή δωρεάς και τοποθέτηση προτομής Γ. Καραϊσκάκη (εισηγήτρια κα. Φούντα Μαρία - Αντιδήμαρχος).
22. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Επισκευή κτιρίου και ανάπλαση χώρου Τρικούπειου Πολιτιστικού Κέντρου’’ (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .
23. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Ασφαλτόστρωση δρόμου παραπλεύρως ανοικτού αύλακα ομβρίων από αντλιοστάσιο 3ου Δημ. σχολείου προς Αλμυράκι’’ (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .
24. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Οδοποιία σε περιοχές πράξης εφαρμογής’’ (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .
25. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Εσωτερική οδοποιία Δ.Δ. Δήμου Οινιαδών’’ (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .
26. Έγκριση μεταφοράς αγάλματος Χαρ. Τρικούπη στην είσοδο της πόλεως (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημ. Σύμβουλος).
27. Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα ΠΟΛΕΙΣ-ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ στα πλαίσια των παγκοσμίων αγώνων των Special Olympics 2011 (εισηγητής κ.Κατσούλης Παναγ. - Δήμαρχος).
28. Τακτική επιχορήγηση Νομικών Προσώπων του Δήμου (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
29. Απόδοση ενταλμάτων προπληρωμής για προνοιακά επιδόματα (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
30. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Ασφαλτοστρώσεις δρόμων-κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αιτωλικού’’ (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .
31. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων σε περιοχή Αλμυράκι’’ (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .
32. Διόρθωση ποσού και διαγραφή ποσού από Χ.Κ. 9/2011 (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
33. Διόρθωση οφειλής από Χ.Κ. 141/2011 (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
34. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Πεζοδρόμηση κέντρου πόλης Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .
35. Περί υποβολής αιτήματος στην Π.Δ.Ε. σχετικά με έγκριση πίστωσης για το έργο που εκτελείται στην οδό Αγ. Αθανασίου στα πλαίσια κατασκευής του έργου ‘‘Είσοδος Μεσολογγίου-οδός Αγ. Αθανασίου’’ για το υποέργο ‘‘Απαλλοτριώσεις’’ και ορισμός υπολόγων (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .
36. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την κατάρτιση των Μητρώων Αρρένων έτους 2010 της Δ.Ε. Αιτωλικού (εισηγήτρια κα. Φούντα Μαρία - Αντιδήμαρχος).
37. Εισήγηση της Οικον. Επιτροπής για απ’ευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για οχήματα του Δήμου και καυσίμων θέρμανσης για δημοτικά κτίρια έτους 2011 (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
38. Επιχορήγηση συλλόγων για πολιτιστικές εκδηλώσεις (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
39. Έγκριση εκμίσθωσης κοιν. χώρων έτους 2011 σε αιγιαλό Λούρου (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. - Αντιδήμαρχος).
40. Αποδοχή ποσού από τόκους καταθέσεων Β΄ εξαμήνου 2009 του τέως δήμου Οινιαδών (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
41. Έγκριση συνδρομής έτους 2011 σε Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
42. Έγκριση εκδηλώσεων και διάθεση πίστωσης των Εθνικο-θρησκευτικών πανηγυριών Αγ. Συμεών και Αγ-Ιωάννη Ευηνοχωρίου (Ιούνιος 2011) (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημ. Σύμβουλος).
43. Αποζημιώσεις επικειμένων κλπ. (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .
44. Έγκριση επικοινωνίας και προβολής του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου μέσω γραπτών μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
45. Ρύθμιση θεμάτων αποκατάστασης ακτημόνων – καλλιεργητών πρώην κοινότητας Νεοχωρίου (εισηγητής κ.Κουφός Σπυρ. - Δημ. Σύμβουλος ).
46. Έγκριση εκδηλώσεων ‘‘9η Συνάντηση μαθητικών χορευτικών συνόλων’’ (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημ. Σύμβουλος).
47. Έγκριση έκδοσης βιβλίου (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημ. Σύμβουλος).
48. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).


Ο Πρόεδρος

Γιάννης Δ. Σπανός
Διαβάστε περισσότερα »...

Δευτέρα 30 Μαΐου 2011

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ


ΟΛΟΙ
την Τετάρτη 1η Ιούνη
ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
Την αταλάντευτη θέληση τους να αγωνιστούν ώστε να δρομολογηθούν ουσιαστικές λύσεις στα μεγάλα ζητήματα ανάπτυξης που απασχολούν το νέο διευρυμένο δήμο της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, εξέφρασαν ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Παναγιώτης Κατσούλης και οι εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων που συμμετέχουν στη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα, στην κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν στις 13.00, στην Πινακοθήκη, στην κεντρική πλατεία του Μεσολογγίου.
Οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις ξεκινούν την Τετάρτη 1η Ιούνη, με τη μεγάλη πάνδημη ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ που διοργανώνεται στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία της πόλης. Απεύθυναν δε κάλεσμα σε όλους τους πολίτες του δήμου, πάνω από κόμματα και δημοτικές παρατάξεις, να δώσουν βροντερό παρόν και να διατρανώσουν τη θέληση τους για οριστικές και δίκαιες λύσεις στα οξυμένα προβλήματα του τόπου μας. 

Διαβάστε περισσότερα »...

Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Ι.Π Μεσολογγίου


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Ι.Π. Μεσολογγίου ανακοινώνει ότι ύστερα από σύγκληση συμβουλίου από τον πλειοψηφών σύμβουλο Βασίλη Σπυρόπουλο, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27-05-2011 με μοναδικό θέμα «Συγκρότηση σε Σώμα του νέου ΔΣ», εκλέχθηκαν κατόπιν ψηφοφορίας:

Πρόεδρος:                     Βασίλης Σπυρόπουλος
Αντιπρόεδρος Α’:         Κωνσταντίνος Πασιόπουλος
Αντιπρόεδρος Β’:       Γεώργιος Κασσαβέτης
Γενική  Γραμματέας:    Κατερίνα Γερασίμου
Ταμίας:                         Κωνσταντίνος Κουτσαγγέλης
Μέλη: 
Χρήστος Καρατσώρας
Επαμεινώνδας Κλάδης
Δήμητρα Στέλλιου
Ιωάννης ΦωλιάςΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ                                                        ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ       
Διαβάστε περισσότερα »...

Ηλιαχτίδα φωτός στην Αρχαία Καλυδώνα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Απόλυτα επιτυχημένη αλλά και συγκινησιακά φορτισμένη ήταν η εκδήλωση ολοκλήρωσης της προσπάθειας συγκέντρωσης χρημάτων μέσω του «κουμπαρά του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ», για την ανασκαφή του Αρχαίου Θεάτρου της Καλυδώνας.
Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, τους πολιτιστικούς συλλόγους Αρχαία Καλυδώνα και Άγιο Ιωάννη Ευηνοχωρίου, την Ιστορική - Αρχαιολογική Εταιρεία Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, το Σύλλογο Εργοληπτών επαρχίας Μεσολογγίου, τον Εμποροβιομηχανικό Σύλλογο Μεσολογγίου και πραγματοποιήθηκε στο Τοπικό Διαμέρισμα Ευηνοχωρίου, παρουσία του πρώην Υπουργού και Προέδρου του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ κου Σταύρου Μπένου, της Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Αιτωλ/νιας κας Σοφίας Γιαννακά, του Επίτιμου Γενικού Διευθυντή Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟ κου Λάζαρου Κολώνα, της πρώην Προϊσταμένης της ΛΣΤ' Εφορίας Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων κας Γάτση - Σταυροπούλου, της  τωρινής Προϊσταμένης κας  Βικάτου Ολυμπίας, εκπροσώπων πολιτιστικών συλλόγων από τα Τ.Δ. του Αγίου Γεωργίου, του Γαλατά και του Περιθωρίου, επιχειρηματιών και κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με δυο καλές ειδήσεις για την Αρχαία Καλυδώνα, που φανερώνουν ότι η συλλογική εθελοντική προσπάθεια του δήμου, των φορέων και των πολιτών για την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς μπορεί και έχει απτά αποτελέσματα. Το Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Δανίας επιχορηγεί τις ανασκαφές που ξεκινούν στα τέλη Ιουνίου με το ποσό των 100.000 €, ενώ επικουρικά στην προσπάθεια αυτή «ο κουμπαράς του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» συγκέντρωσε ένα ποσό που υπερβαίνει τις 25.000 €.
Μετά από πολλές δεκαετίες απαξίωσης, επιτέλους στην Αρχαία Καλυδώνα ανοίγει ηλιαχτίδα φωτός.


Διαβάστε περισσότερα »...

Παρασκευή 27 Μαΐου 2011

Σιγά μην ξυπνήσουμε τους Μεσολογγίτες !!ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ι.Π.Μεσολογγίου 27/05/ 2011
ΟΔήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Παναγιώτης Κατσούλης και οι εκπρόσωποι των φορέων – συλλόγων που συμμετέχουν στη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα, σας προσκαλούν στην κοινή συνέντευξη τύπου τη Δευτέρα 30 Μαΐου, στις 13:00, στην Πινακοθήκη (κεντρική πλατεία Μεσολογγίου ), εν όψει των αγωνιστικών κινητοποιήσεων που ξεκινούν την Τετάρτη 1η Ιουνίου με τη ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ, στις 12 το μεσημέρι, στην Κεντρική πλατεία της πόλης.
Διαβάστε περισσότερα »...

Πέμπτη 26 Μαΐου 2011

Κάποιοι νόμιζαν ότι τη γλύτωσαν. Όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε


Με πλάγιο τρόπο η Κυβέρνηση προωθεί την συγχώνευση των πλεοναζόντων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Όπως είδαμε και στις εφημερίδες του Αγρινίου στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας υπάρχει μια σιωπηρή στάση πληρωμών προς τους προμηθευτές υλικών, απαραίτητα για την ομαλή λειτουργιά των σχολών και της φοιτητικής μέριμνας. Αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας των υπεύθυνων είναι να μην προμηθεύουν με υλικά τις σχολές του Αγρινίου. Το Φοιτητικό εστιατόριο είναι έτοιμο να βάλει λουκέτο από 1η Ιουνίου, καθώς δεν του έχει αποδοθεί ούτε ένα ευρώ το 2011 για την σίτιση φοιτητών.        Η απαξίωση του νέου Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας με έδρα το Αγρίνιο είναι γεγονός, και πλέον οδηγείται σιγά-σιγά στο κλείσιμο ή στην καλύτερη για τους φοιτητές περίπτωση ,στην συγχώνευση του με το Πανεπιστήμιο Πάτρας, όπως έγινε και με την Οικονομική Σχολή πριν από περίπου 20 χρόνια. Οι δεσμεύσεις των Γραμματέων του υπουργείου ,πριν από  15 μέρες περίπου, κράτησαν όσο τα φλας των απαραιτήτων φωτογραφιών.
Ο Δήμος Αγρινίου, όσες φιλότιμες προσπάθειες και να κάνει, με παραχωρήσεις κτιρίων και οικοπέδων, μοιάζει πολύ μικρός να σηκώσει ανάστημα και να καταφέρει να κερδίσει το όνειρο του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας με έδρα το Αγρίνιο.
etolo akarnanas
Διαβάστε περισσότερα »...
"Η ΜΑΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ" - ΟΜΙΛΙΑ ΑΝΕΣΤΗ ΜΠΑΜΠΑΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
"Η μαγεία του κρασιού και η επίδρασή του στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας"
Ομιλία του Ανέστη Μπαμπατζιμόπουλου στη "Διέξοδο"
Το Σάββατο 28 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στο Κέντρο Λόγου & Τέχνης - Μουσείο "Διέξοδος" στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου, με την υποστήριξη της εταιρείας "ΑΥΓΟΤΑΡΑΧΟ ΤΡΙΚΑΛΙΝΟΣ", θα πραγματοποιηθεί ομιλία του οινοποιού κ. Ανέστη Μπαμπατζιμόπουλου με θέμα "Η μαγεία του κρασιού και η επίδρασή του στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας" Με την εκδήλωση αυτή θα κλείσει η έκθεση "Άρτος, Οίνος, Έλαιον - Από την αρχαιότητα στο σήμερα" που παρουσίασε η "Διέξοδος" στα πλαίσια των Γιορτών Εξόδου 2011. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Η εταιρεία «Μπαμπατζίμ» ιδρύθηκε το 1875 στην Κωνσταντινούπολη. Διατηρώντας ιδιόκτητους αμπελώνες στους Δεληώνες Σιλιβρίας ασχολήθηκε με την παραγωγή οίνων για εξαγωγές και αποσταγμάτων για εγχώρια κατανάλωση. Στη νέα πατρίδα συνεχίστηκε η οικογενειακή παράδοση των αποστάξεων με την παραγωγή και διάθεση ούζου. Από το 1971 αρχίζει μια νέα σελίδα. Ο Ανέστης Μπαμπατζιμόπουλος ιδρύει στις πλαγιές του όρους Βαρτίσκου τον πρώτο δοκιμαστικό αμπελώνα για να ακολουθήσει επέκταση και εφαρμογή της βιολογικής καλλιέργειας σε έκταση 250 στρεμμάτων.
Ο Ανέστης Μπαμπατζιμόπουλος δεν είναι ένας απλός οινοποιός. Είναι ένας σοφός, ευαίσθητος, ταπεινός και γεμάτος πάθος άνθρωπος που «δημιουργεί». Δεν «παράγει» κρασί και αποστάγματα αλλά εμφιαλώνει χρώματα, αρώματα, γεύσεις, μουσικές, συναισθήματα και ψιθύρους της καρδιάς.
Τα ποτά του κρύβουν ένα μεγαλείο ποιότητας. Στο οινοποιείο του στην Όσσα ο επισκέπτης γίνεται μύστης των θεϊκών δώρων του Διόνυσου που τόσο αγάπησε, χάιδεψε και κανάκεψε ο «κυρ Ανέστης» πριν τα κλείσει σε μπουκάλι και μας τα προσφέρει προς τέρψιν όλων των αισθήσεών μας.
Για τον Ανέστη Μπαμπατζιμόπουλο λέγεται ότι είναι η μετενσάρκωση του Διόνυσου. Ένας εξωστρεφής, χειμαρρώδης και καταιγιστικός άνθρωπος που αγορεύει και διδάσκει. Όποιος τον συναντά τροποποιεί το πρόγραμμά του γιατί τέτοιους τύπους δεν τυχαίνει να συναντήσει κάθε μέρα.
Χορηγοί
ΑΣΤΙΓΞ - Ελαιουργικές επιχειρήσεις Εμμανουήλ Γιαννούλη (Φοινικιά Μεσολογγίου)
ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (ΕΑΣ) Μεσολογγίου - Ναυπακτίας
Υποστηρικτές
"ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε" - Βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις αγροτικών προϊόντων (Κεφαλόβρυσο Αιτωλικού)
"ΤΑ ΜΥΛΕΛΙΑ" - Κέντρο Αναζήτησης Παλιών Γεύσεων (΄Αγιος Στέφανος Αττικής)
Οινοποιία ΣΩΤΗΡΙΟΥ (Λεσίνι Μεσολογγίου)
Εταιρεία Ποτών και Κρασιών "ΜΠΑΜΠΑΤΖΙΜ" (Θεσσαλονίκη)
www.diexodos.com.gr
Διαβάστε περισσότερα »...

Δελτίο Τύπου του ΣΥ.ΝΕ.Μ.Α για το ΤΕΙ Μεσολογγίου

25 Μαίου 2011

Την Κυριακή 22 Μαίου ο Σύλλογος Νεολαίας Μεσολογγίου Αιτωλοακαρνανίας (Συ.Νε.Μ.Α.) πραγματοποίησε Διοικητικό Συμβούλιο παρουσία εκπροσώπων – σπουδαστών της σχολής ΣΤΕΓ του ΑΤΕΙ Μεσολογγίου, οι οποίοι μας παρέθεσαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα τμήματα και η σχολή τους και μας ενημέρωσαν για τις δράσεις τους.
Όπως είναι ήδη γνωστό το Υπουργείο Παιδείας πρότεινε να μην υπάρξουν εισακτέοι στα τμήματα την ΣΤΕΓ για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012. Αυτή η απόφαση πλήττει άμεσα τόσο την πόλη του Μεσολογγίου όσο και το ίδιο το ίδρυμα.
Πιθανό οριστικό κλείσιμο της σχολής θα δημιουργήσει πρόβλημα στη λειτουργία του ΑΤΕΙ Μεσολογγίου καθώς δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει με μόνο μια σχολή (ΣΔΟ).
Για το λόγο αυτό ο Σύλλογος Νεολαίας Μεσολογγίου Αιτωλοακαρνανίας (Συ.Νε.Μ.Α.) μέσω του Διοικητικού του Συμβουλίου θέλει να δηλώσει τη συμπαράσταση των μελών του στους σπουδαστές της σχολής ΣΤΕΓ με την ελπίδα να βρεθεί γρήγορα μια λύση.
Επίσης θα ήθελε να επιστήσει την προσοχή των πολιτών του Μεσολογγίου απέναντι στην προσπάθεια υποβάθμισης του ΑΤΕΙ ώστε να αποφευχθεί η πιθανή συρρίκνωση της πόλης και ο οικονομικός μαρασμός.  
Καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τους ιδιώτες να εργαστούν μαζικά και συλλογικά για το κοινό καλό του ΑΤΕΙ και του Μεσολογγίου.


Πρόεδρος
Πλαστήρα Μαρία

Γενική Γραμματέας
Σκαρλάτου Ελένη
 


Διαβάστε περισσότερα »...