Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014

Πρόσκληση για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 28-11-14

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 28–11–2014, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 17.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων Περιφ. Ενότητας Αιτωλ/νίας -"Διοικητήριο", Κύπρου 1, Μεσολόγγι 30200), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
1. Ορισμός εκπροσώπων στο Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Σύμπραξης “Επιχειρηματική Προοπτική Αιτωλ/νίας” (εισηγητής κ. Καραπάνος Νικ. – Δήμαρχος).
2. Ορισμός εκπροσώπων στη Γ.Σ. της ΕΟΕΣ “ Εύξεινη Πόλη” (εισηγητής κ. Καραπάνος Νικ. – Δήμαρχος).
3. Έγκριση συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση του Διεθνούς δικτύου “Πόλεις-Αγγελιοφόροι της Ειρήνης” (εισηγητής κ. Καραπάνος Νικ. – Δήμαρχος).
4. Έγκριση λήψης απόφασης για την υποβολή αιτήματος προς τη Δ/νση Δημ. Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών για παραχώρηση ακινήτων στο Δήμο μας (εισηγητής κ. Διαμαντόπουλος Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
5. Έγκριση Τεχνικού προγράμματος έτους 2015 (εισηγητής κ. Γιαννόπουλος Κων. – Αντιδήμαρχος).
6. Αποδοχή και κατανομή συμπληρωματικού ποσού ΣΑΤΑ 2014 ύψους 77.193,00 € (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
7 .Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Ασφαλτοστρώσεις οδών” (εισηγητής κ. Γιαννόπουλος Κων. – Αντιδήμαρχος).
8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Εργασίες Αποκατάστασης στο Δρόμο Αγριλιά-Άγιος Γεώργιος” (εισηγητής κ. Γιαννόπουλος Κων. – Αντιδήμαρχος).
9. Ανανέωση παραχώρησης, από τον ΟΑΕΔ προς Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου, αιθουσών και καταστημάτων συγκέντρωσης σε οικισμούς του τ. ΟΕΚ στις περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Μεσολογγίου και Αιτωλικού και προσδιορισμός χρήσης αυτών (εισηγητής κ. Διαμαντόπουλος Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
10. Αποδοχή υλοποίησης του προγράμματος ROMED2 στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου και ορισμός μελών ως πρόσωπα επαφής για το πρόγραμμα (εισηγητής κ. Διαμαντόπουλος Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
11. Απόφαση συμμετοχής στην πρόσκληση με αρ. πρωτ. 4212/10.11.2014 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής – Πράσινο Ταμείο, σχετικά με την υποβολή πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα « Απόκτηση και διαμόρφωση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων και Διατηρητέων Κτιρίων στις πόλεις 2014 » (εισηγητής κ. Διαμαντόπουλος Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
12. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής περί αναπροσαρμογής δικαιώματος βοσκής (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
13. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής περί αναπροσαρμογής τελών δικαιώματος χρήσης κοιμητηρίων (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
14. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής περί αναπροσαρμογής τέλους καθαριότητας και φωτισμού (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
15. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής περί αναπροσαρμογής φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
16. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής περί αναπροσαρμογής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
17. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής περί αναπροσαρμογής τελών εκ δικαιωμάτων χρήσης κοινόχρηστων χώρων (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
18. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Αποπεράτωση Δημ. σχολείου Πενταλόφου” (εισηγητής κ. Γιαννόπουλος Κων. – Αντιδήμαρχος).
19. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Ανάπλαση Κεντρικής οδού Νεοχωρίου” (εισηγητής κ. Γιαννόπουλος Κων. – Αντιδήμαρχος).
20. Έγκριση κατανομής ποσών α) 95.342,05 € και β) 102.556,36 € για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης (εισηγητής κ. Σκαρούτσος Αναστ. – Δημ. Σύμβουλος).
21. Αποδοχή και κατανομή ποσού βάσει του άρθρ. 27 του Ν. 3756/2009 προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
22. Εισήγηση για εκδίκαση ένστασης κατά ειδικής διαταγής του έργου “Ανέγερση Δημ. Σχολείου και Νηπιαγωγείου Γουριάς ” (εισηγητής κ. Γιαννόπουλος Κων. – Αντιδήμαρχος).
23. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με αποζημιώσεις-απαλλοτριώσεις ιδιοκτησιών (εισηγητής κ. Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
24. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με αποζημιώσεις επικειμένων (εισηγητής κ. Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
25. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με προτεινόμενο κοινόχρηστο χώρο για τοποθέτηση κινητού προστεγάσματος στο βόρειο τμήμα της πλατείας πέντε Πρωθυπουργών στο Μεσολόγγι (εισηγητής κ. Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
26. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με ανασύσταση της Επιτροπής του άρθρου του Π. Δ. της 5/17-12-1985 (ΦΕΚ 2Α /τευχ. Α /17.01.1986) (εισηγητής κ. Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
27. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με αποζημίωση γης στην επέκταση του σχεδίου πόλης Μεσολογγίου (εισηγητής κ. Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
28. Συμψηφισμός οφειλών από σχέδιο πόλης (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
29. Μίσθωση ακινήτων και αγροτεμαχίων (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
30. Μη επιβολή προστίμων στις σε ειδικές κατηγορίες ακινήτων μη οικιακής χρήσης (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
31. Ορισμός υπολόγου για την ηλεκτρονική καταχώριση και πληρωμή των έργων του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
32. Έγκριση της υπ’αριθμ. 83/2014 απόφασης του Δ/κού Συμβ. της ΔΕΥΑ Μεσολογγίου περί τροποποίησης Κανονισμού Προμηθειών (εισηγητής κ. Καραπαπάς Γεώργ. – Δημ. Σύμβουλος).
33. Έγκριση της υπ’αριθμ. 84/2014 απόφασης του Δ/κού Συμβ. της ΔΕΥΑ Μεσολογγίου περί τροποποίησης Κανονισμού Ύδρευσης (εισηγητής κ. Καραπαπάς Γεώργ. – Δημ. Σύμβουλος).
34. Έγκριση της υπ’αριθμ. 85/2014 απόφασης του Δ/κού Συμβ. της ΔΕΥΑ Μεσολογγίου περί τροποποίησης τιμολογίου παρεχόμενων υπηρεσιών και τελών σύνδεσης ύδρευσης-αποχέτευσης (εισηγητής κ. Καραπαπάς Γεώργ. – Δημ. Σύμβουλος).
35. Ορισμός υπολόγου για την πράξη "Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων-Παρούσι Φυτειών-" με κωδικό MIS 456941 (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
36. Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του νομικού προσώπου “Πνευματικό – Κοινωνικό – Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου” περί εξόδων παράστασης Προέδρου, Αντιπροέδρου του Διοικ/κού Συμβουλίου (εισηγήτρια κα. Κώτση – Αλαφοδήμου Βασιλ. – Δημ. Σύμβουλος).
37. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και του Συνδέσμου Διαχ/σης Απορριμμάτων 4ης Γεωγρ. Ενότητας Νομού Αιτωλ/νίας (εισηγητής κ. Παπαδόπουλος Γεώργ. – Δημ. Σύμβουλος).
38. Έγκριση δαπανών Εορτών Εξόδου 2014 – συμπληρωματική (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
39. Έγκριση εκδηλώσεων και διάθεση πίστωσης για Εορτές Χριστουγέννων 2014 (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
40. Αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2014 (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
Ο Πρόεδρος
Αγαθάγγελος Κότσαλος
Διαβάστε περισσότερα »...

Ο Γιώργος Βαρεμένος, για το πρόβλημα της υπερχείλισης της Λυσιμαχίας

                ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                            


Επικοινωνία με τον περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Α. Κατσιφάρα είχε ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Βαρεμένος, για το πρόβλημα της υπερχείλισης της Λυσιμαχίας και τους κινδύνους που δημιουργεί για περιουσίες και ζωές στην παραλίμνια περιοχή.
Παρ’ ότι ο χειμώνας δεν έχει ακόμη αρχίσει, λόγω των πρόσφατων, ιδιαίτερα έντονων βροχοπτώσεων η στάθμη της λίμνης έχει ανεβεί απειλητικά, πέραν των ορίων ασφαλείας, ενώ η διοχέτευση των υδάτων προς τον Αχελώο παραμένει ανεπαρκής.
Ο βουλευτής ζήτησε από τον περιφερειάρχη να προχωρήσει επειγόντως ο καθαρισμός τόσο της διώρυγας όσο και της κοίτης του Δίμηκου ποταμού, προκειμένου να αποκατασταθεί η παροχέτευση των υδάτων προς τον Αχελώο και να ελεγχθεί ο όγκος τους στη λίμνη.

Διαβάστε περισσότερα »...

Παραχωρείται δωρεάν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας το κτίριο «ΔΗΜΗΤΡΑ» στο Βοϊδολίβαδο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2014
Δελτίο Τύπου

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παραχωρούνται τελικά, μετά από μακρά διεκδίκηση, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» στην περιοχή του Σταδίου(Βοϊδολίβαδο) στο Αγρίνιο, προκειμένου να στεγαστούν.
Με απόφαση του Υπουργού Γ. Καρασμάνη, παραχωρείται δωρεάν το κτιριακό συγκρότημα στην Περιφέρεια, ένα κτίριο συνολικού εμβαδού 953,65 τ.μ. αποτελούμενο από ισόγειο και πρώτο όροφο, με αποκλειστική χρήση για τη στέγαση των υπηρεσιών της Περιφέρειας και της Περιφερειακής Ενότητας στο Αγρίνιο.
Είχαν προηγηθεί επί μακρόν οι επαφές του Περιφερειάρχη Απόστολου Κατσιφάρα και με τον προηγούμενο υπουργό Α. Τσαυτάρη, με έγγραφα και συναντήσεις από τον Αύγουστο του 2012 και τον Μάρτιο του 2013.
Την περασμένη Δευτέρα πραγματοποιήθηκε μία ακόμη συνάντηση της Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλοακαρνανίας Χριστίνα Σταρακά με τον Υπουργό κ. Καρασμάνη για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο πλέον καρποφόρησε με θετικά αποτελέσματα για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Και αυτό γιατί πρόκειται για μια ιδιαιτέρως ικανοποιητική κατάληξη πολλών προσπαθειών και ανταλλαγής πλήθους εγγράφων, μεταξύ παραγόντων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ώστε να επιτευχθεί η παραχώρηση και να στεγαστούν υπηρεσίας της Π. Ε. Αιτωλοακαρνανίας σε μη μισθωμένο χώρο, κάτι που σημαίνει άμεση περιστολή δαπανών και δημοσιονομική προσαρμογή προς όφελος των πολιτών.
«Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφέρειας, αλλά και του Υπουργείου, την κυρία Σταρακά, τους Διευθυντές, καθώς και τον πρώην Αντιπεριφερειάρχη Βασίλη Αντωνόπουλο για την μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλε από την αρχή ανάληψης των καθηκόντων του ώστε σήμερα επιτέλους να μας παραχωρείται το κτίριο» υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απ. Κατσιφάρας.
Η διάρκεια της παραχώρησης ορίστηκε σε 20 χρόνια με δυνατότητα παράτασης και αρχίζει από την ημερομηνία που εκδόθηκε η απόφαση δηλαδή στις 14/11/2014, ενώ θα υπάρξει πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής μεταξύ του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» και εκπροσώπου της Π.Δ.Ε.
Ο μόνος όρος που υπάρχει είναι να διατίθεται ένα γραφείο στη χρήση του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» και περιοδικά μια αίθουσα διδασκαλίας για την υλοποίηση των  προγραμμάτων γεωργικής επαγγελματικής κατάρτισης.

Διαβάστε περισσότερα »...

«Ο Γάμος » με την Άννα Βαγενά στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου


Αγρίνιο,20-11-2014
Δελτίο Τύπου

«Ο ΓΑΜΟΣ»

της Βάσας Σολωμού Ξανθάκη
με την Άννα Βαγενά

Την Τετάρτη 26/11/14, ωρα 8:00μ.μ.

Μία από τις καλύτερες παραστάσεις της φετινής θεατρικής περιόδου της Αθήνας, το έργο της Βάσας Σολωμού Ξανθάκη «Ο Γάμος », θα παρουσιάσει η Άννα Βαγενά σε συνεργασία με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου, την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, για μία μόνο παράσταση στις 8 το βράδυ.

«Ο ΓΑΜΟΣ» πρωτοπαρουσιάστηκε το 1994 στο Θεσσαλικό Θέατρο και γνώρισε τεράστια επιτυχία σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία του Κώστα Τσιάνου. Στην τωρινή παράσταση
«ο Γάμος » παρουσιάζεται με τη μορφή του μονολόγου σε θεατρική προσαρμογή – σκηνοθεσία και ερμηνεία της Άννας Βαγενά.

Λίγα λόγια για το έργο:

«Ο Γάμος» είναι η ιστορία μιας απλής γυναίκας από τα Αμπελάκια της Θεσσαλίας, μιας χωριάτισσας που σήκωσε στους αδύνατους ώμους της, παλικαρίσια, τη μοίρα της και συγχρόνως τη μοίρα πολλών γυναικών του τόπου μας. Έζησε τη βαναυσότητα ενός αλκοολικού πατέρα, είδε την αγάπη του άνδρα της να μεταμορφώνεται σε περιφρόνηση, όταν άρχισε να γεννάει κωφάλαλα παιδιά εξαιτίας της βαριάς κληρονομικότητας του αλκοολικού πατέρα της και πάλεψε με νύχια και δόντια, σε μια κοινωνία που δεν δέχεται εύκολα την αναπηρία.

Τιμές εισιτηρίων :
15€ κανονικό
12€ (μαθητές, φοιτητές, συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, εκπαιδευτικοί, πολύτεκνοι),   
10€ (σύλλογοι και κάτοχοι ανανεωμένης κάρτας ανεργίας)
Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ

Εισιτήρια προπωλούνται στο Ταμείο του Δημοτικού Θεάτρου από την Παρασκευή 21-11-2014.

Ώρες Ταμείου:
Παρασκευή   21-11-14, από   6.μ.μ. -9.μ.μ.
Σάββατο        22-11-14, από 11.πμ. -1.μ.μ. & 6.μ.μ. 9.μ.μ.
Κυριακή        23-11-14  από 11.πμ. -1.μ.μ. & 6.μ.μ. 9.μ.μ.
Δευτέρα         24-11-14   από 11.πμ. -1.μ.μ. & 6.μ.μ. 8.μ.μ.
Τρίτη             25-11-14   από 11.πμ. -1.μ.μ. & 6.μ.μ. 9.μ.μ.
Τετάρτη         26-11-14   από 11.πμ. -1.μ.μ. & 6.μ.μ. 9.μ.μ.

Τηλ Ταμείου 26410 – 56 135
                                               
Αποσπάσματα κριτικών για την παράσταση του «Γάµου»
σε σκηνοθεσία & θεατρική προσαρμογή Κώστα Τσιάνου,
Θεσσαλικό Θέατρο 1994, Θέατρο Μεταξουργείο 2000

Κώστας Γεωργουσόπουλος «ΤΑ ΝΕΑ»:
[...] Η ιστορία της Λενάκης είναι η ιστορία χιλιάδων γυναικών, συζύγων και µητέρων αυτού του έρµου τόπου. Απλή, τραγική, τρυφερή, αποτρόπαια, απελπισµένη και αισιόδοξη µαζί. Όπως η ζωή η ίδια.
[...] Όµως η συνταρακτική ερµηνεία της Άννας Βαγενά σφραγίζει αυτό το µικρό θαύµα. Η καλή ηθοποιός ώριµη, κυρία των µέσων της, αυθεντική, πλήρης, κάτοχος µιας συγκινησιακής δεξαµενής αρτεσιανών υδάτων, πλάθει µνηµείο ρόλου, αξέχαστη στιγµή.
Ο φίλος υπουργός Παιδείας πρέπει να δει την παράσταση και να την καταστήσει κτήµα εσαεί του σχολικού προγράµµατος. Υποκαθιστά ώρες ιστορικής, κοινωνικής, λογοτεχνικής και λαογραφικής ύλης [...]

Μηνάς Χρηστίδης «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»:
[...] Η Βαγενά του «Γάµου» είναι -µε λίγα λόγια- συνταρακτική. Καταλαβαίνω την ηχηρότητα της λέξης, αλλά δεν την παίρνω πίσω. Δηµιούργησε ένα πρόσωπο. Μέσα σε δύο ώρες είδαµε τη µακριά ζωή µιας γυναίκας -η Λενάκη υπήρχε, πραγµατική, εκεί, στη σκηνή.
Με λιτή, αλλά ακριβέστατη κίνηση, µε λόγο καθαρό, στηριζόµενο και πλήρη. Με αποχρώσεις χωρίς χάσµατα και άλµατα. Και, κυρίως, µε συγκίνηση που ερχόταν από ερεθισµούς µιας προσωπικής µνήµης, τωρινής, χθεσινής και αρχαίας [...]

Λέανδρος Πολενάκης «ΑΥΓΗ»:
[...] Ο «Γάµος» της Ξανθάκη είναι ένα πολύ δυνατό, πραγµατικά, κείµενο. Δείχνει το δρόµο που διανύσαµε για να φθάσουµε ως εδώ και τον δείχνει ανάγλυφο.
[...] Η Άννα Βαγενά είναι πράγµατι έξοχη, καθώς εστιάζει από διαφορετική κάθε φορά απόσταση το πρόσωπο της κεντρικής ηρωίδας µπαίνοντας και βγαίνοντας από τον ρόλο χωρίς να ταυτίζεται απόλυτα µ’ αυτόν. Η καλύτερή της ως τώρα δουλειά [...]

Θυµέλη «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ»:
[...] Η θαυµάσια αυτή παράσταση, έχει µέγιστη αρετή της την ερµηνεία της Άννας Βαγενά. Η ηθοποιός καταθέτει απλόχερα όλη την ευαισθησία της, τη γνωστή αγάπη της για τους ανθρώπους της γενέθλιας γης της, της Θεσσαλίας. Η Ά. Βαγενά δεν ερµηνεύει απλώς το ρόλο της Λενάκης. Τον βιώνει, τον ανασύρει µέσα από τις «ρίζες» της, σαν ύµνο στη µάνα γενεών και γενεών της Θεσσαλίας. Τον τραγουδά µε την αλήθεια και τη γλυκύτητα των δακρύων της και τον αποθανατίζει [...]

Ματίνα Καλτάκη «ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ»:
[...] Λόγια µετρηµένα, λόγια µε τη δύναµη της αλήθειας για την ύπαρξη και τον πόνο της, λόγια που στο στόµα της Άννας Βαγενά γίναν φωτιές συναισθήµατος. Θα ήταν λάθος να µιλήσουµε για υποκριτική ικανότητα της ηθοποιού. Η Βαγενά αναγνωρίζοντας στο ρόλο της Λενάκης κάποιους δικούς της, προσωπικούς κώδικες, δεν έπαιξε άλλον ένα ρόλο. Άνοιξε τα φυλλοκάρδια της και για δύο περίπου ώρες απογύµνωσε σ’ ένα φως ψυχής τους θεατές, δίνοντάς τους πίσω µόνο ότι ταιριάζει στο απολύτως ουσιώδες της ανθρώπινης ιδιότητας [...]


                                                                            Από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου
Διαβάστε περισσότερα »...