Τρίτη 13 Απριλίου 2010

AMFIOra ή Συμφορά

Η Γερμανική BASF κατόρθωσε, δια του Μαλτέζου επιτρόπου John Dali (πόσα να πήρε αυτό το χωνί... ), να αποσπάσει με ύπουλο τρόπο άδεια, για την γενετικώς τροποποιημένη πατάτα AMFIOra . Μετά απο πολλές απόπειρες, δια της Σουηδικής επιτροπής ανταγωνισμού και της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA), κατάφερε να πάρει την πολυπόθητη άδεια, χωρίς να έρθει στο κολλέγιο των επιτρόπων.
Η δικιά μας, η Εβραία Μαριώ Δαμανάκη, συμφώνησε στην αδειοδότηση, παρ' όλο που δημοσίως τάσσεται κατά των μεταλλαγμένων ... Είναι η γνωστή διγλωσσία των διαφόρων "μεταλλαγμένων" κομμουνιστών. Ο κίνδυνος είναι μεγάλος, παρ' ότι δεν έρχεται απ' ευθείας στο πιάτο μας. Περιέχει γονίδιο ανθεκτικό σε δύο αντιβιοτικά, την καναμυκίνη και την νεομυκίνη, που μπορεί να μεταφερθεί στα μικρόβια του εδάφους, ακόμη και να επιμολύνει γειτονικές συμβατικές καλλιέργειες.
Είναι παρήγορο ότι οι Ευρωπαίοι αγρότες απορρίπτουν μετά βδελυγμίας τα μεταλλαγμένα. Η καλλιέργεια του μεταλλαγμένου καλαμποκιού μειώθηκε κατά 11%. Ας συνειδητοποιήσουμε και εμείς -επιτέλους- όλους τους κινδύνους που απορρέουν από τα γενετικώς τροποποιημένα προϊόντα.
Είναι εφικτό στο άμεσο μέλλον να ανακηρύξουμε την Αιτωλία σε περιοχή παραγωγής φυσικών προϊόντων. Θα αποτελούσε μια στρατηγική επιλογή για την αύξηση του αγροτικού εισοδήματος .
Το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα μπορεί να το διαχειριστεί η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσολογγίου-Ναυπακτίας.
Με την νέα διοικητική μεταρρύθμιση οι δυνατότητες θα είναι απεριόριστες, αρκεί να τολμήσουμε!!

1 σχόλιο: