Δευτέρα 19 Απριλίου 2010

Λάβαμε και δημοσιεύουμε..

ΝΕΟ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟ
Ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Αναγνωστόπουλος προέβη στις 7.4.2010 σε απολογισμό της τετραετούς θητείας του. Απαρίθμησε με κομπασμό τα μερεμέτια των έργων του, που βύθισαν περισσότερο το Μεσολόγγι στον οικονομικό μαρασμό. Και δημαγωγικά προσπαθεί να συγκαλύψει την δημιουργία του παράνομου Νομικού Προσώπου, προκειμένου να διαχειριστεί την περιουσία του Κληροδοτήματος « Χατζή – Κώστα ». Καλεί τους Μεσολογγίτες να επικυρώσουν πανηγυρικά την παρανομία του, όταν η περιουσία του Γενικού Νοσοκομείου Μεσολογγίου έχει κριθεί οριστικά με την 1751/2001 απόφαση του Εφετείου Αθηνών.
Η τελεσίδικη και αμετάκλητη απόφαση 1751/2001 του Εφετείου Αθηνών δια τους λόγους αυτούς δέχεται ότι:
«Η θέληση αυτή των παραπάνω διαθετών (Αναστασίου και Γεωργίου Χατζή- Κώστα ) ικανοποιείται πληρέστερα : α) με την χρησιμοποίηση του ως άνω κτιρίου ως συνεδριακού κέντρου για ιατρικά θέματα και λοιπές συναφείς εκδηλώσεις, με τις οποίες προάγεται η ιατρική, αλλά και η εν γένει περίθαλψη των κατοίκων της πόλεως του Μεσολογγίου και της ευρύτερης αυτής περιοχής και β) με την επωφελέστερη αξιοποίηση της ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ του, ήτοι με την πώληση των αναγκαίων μετοχών της Εθνικής Τράπεζας της κυριότητάς του, με το αντίτιμο των οποίων θα αντιμετωπισθούν τα έξοδα επισκευής, συντηρήσεως και αναπαλαιώσεως του ΚΤΙΡΊΟΥ του Γενικού Νοσοκομείου « Χατζή – Κώστα », υπό τον όρον ότι η πώληση των μετοχών και οι δαπάνες θα γίνουν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου 455/1976 και του αναγκαστικού νόμου 2039/1939».
Αλλά ορίζεται σαφώς και με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1040469/851/Β0011/ - 26.3.2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την ενεργοποίηση της απόφασης 1751-/2001 του Εφετείου Αθηνών με θέμα «Καθορισμός των ειδικοτέρων όρων και λεπτομερειών της επωφελέστερης αξιοποίησης και διάθεσης ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ του Γενικού Νοσοκομείου Μεσολογγίου Χατζή - Κώστα». H K.Y.A αυτή μεταξύ άλλων έλαβε υπ’ όψη : α) την Διαθήκη, β) την 1751/2001 απόφαση του Εφετείου Αθηνών και γ) την αριθμ. 39/29.11.2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων.
Πρόκειται για ένα νέο Βατοπέδιο. Όπως ο ηγούμενος Εφραίμ προσπάθησε να υφαρπάξει περιουσία του Δημοσίου στο όνομα της Μονής Βατοπεδίου για να την διαχειρίζεται ο ίδιος, ως ηγούμενος, έτσι και ο κ. Αναγνωστόπουλος δημιούργησε ένα παράνομο Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο υποκατάστασης και υφαρπαγής της περιουσίας Εθνικού Κληροδοτήματος, για να τη διαχειρίζεται, ως πρόεδρος του παράνομου Δημοτικού Νομικού Προσώπου, πράγμα που δεν έχει διανοηθεί ποτέ Δήμαρχος του Δήμου της Ιερή Πόλης Ελευθερίας Μεσολογγίου, επί 160 χρόνια ύπαρξης του Εθνικού Κληροδοτήματος «Χατζή – Κώστα». Ακόμη προχώρησε και στην καταπάτηση του ακινήτου του Γενικού Νοσοκομείου Μεσολογγίου, που το Γραφείο Εθνικών Κληροδοτημάτων, δια των υπ’ αριθμ. 81 581/15305/17.11.2008, 83542/15844/1.12. 2008 και 21542/5487/22. 4. 2009, ζήτησε από την απελθούσα Διοίκηση του Νοσοκομείου την αποπομπή του Δήμου.
Γι’ αυτό ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ακύρωσε με το υπ’αρ.8740/1276/ 3.2.2010 έγγραφό του το παράνομο Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο του κ. Αναγνωστόπουλου, κατόπιν του υπ’ αρ. 69100/18.1.2010 εγγράφου του υπουργείου Εσωτερικών για άμεση ανάκληση.
Έχει δημιουργηθεί κοινή συνείδηση στους πολίτες του Μεσολογγίου πως ο κ. Αναγνωστόπουλος πολιτεύεται με την φαυλότητα, την δολιότητα, την δημαγωγία, την αναξιοπιστία και τον υπέρμετρο δανεισμό. Καιρός πλέον μετά την λαίλαπα, που δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία της πόλης, ο Δήμος της Ιερής Πόλης Ελευθερίας Μεσολογγίου να ξαναβρεί την ιστορική του αίγλη με την νομιμότητα. Ακόμη δε να ακολουθηθεί σοβαρή αναπτυξιακή πολιτική στην ιστορική πόλη, σε συνδυασμό με την ιστορία, τον πολιτισμό και τον τουρισμό.
«Βάστα καημένο Μεσολόγγι», μέχρις ότου απαλλαγείς από τον Αναγνωστόπουλο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου