Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2011

Διεθνής Ακαδημία Ελευθερίας

Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ   Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α   Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α Σ
ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Ν.3113/2003(ΦΕΚ Α΄42) - Π.Δ. 108/2006(ΦΕΚ Α΄107) - Ε.Κ.(ΦΕΚ Β΄ 2484/2007)
www.ial.gr / e-mail: kospap@unipi.gr
Καλλιγά 17, 7Ος όροφος
114 73 Αθήνα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Η Διεθνής Ακαδημία Ελευθερίας είναι ίδρυμα του Υπουργείου Πολιτισμού,.και στην διεθνοποιημένη ανθρωπότητα, το μοναδικό πνευματικό ίδρυμα, με τις πολλαπλές δραστηριότητές του στον Κόσμο. Όσο δε αφορά την Ελλάδα, το μοναδικό πολιτιστικό και τουριστικό. Για δε το Μεσολόγγι, την Ιερή Πόλη της Ελευθερίας, το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο:
Α. Ιδρύθηκε κατόπιν πρότασης Νόμου 210 Βουλευτών όλων των Κομμάτων, γεγονός πρωτοφανές στα κοινοβουλευτικά χρονικά της Χώρας. Έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Πολιτισμού, Ευάγγελο Βενιζέλο, ο οποίος μίλησε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής περί της αναγκαιότητάς της στον σύγχρονο Κόσμο.
Έλαβαν τον λόγο στην Βουλή, στις 29.1.2003, όπου ο Νόμος 3113/2003 ψηφίσθηκε ομόφωνα, ο Πρόεδρος της Βουλής, Απόστολος Κακλαμάνης, ο Υφυπουργός Πολιτισμού, Αθανάσιος Αλευράς και οι Βουλευτές κατά σειρά, Χρήστος Σμυρλής - Λιακατάς, Μάριος Σαλμάς, Άγγελος Τσέκης, Ασημίνα Ξηροτύρη - Αικατερινάρη, Παναγιώτης Κρητικός, Βασίλης Τσίπρας, Κυριάκος Σπυριούνης, Γεώργιος Καρατζαφέρης, Ανδρέας Μακρυπίδης, Νικόλαος Αγγελόπουλος, Φώτης Κουβέλης, Παναγιώτης Σγουρίδης, Εμμανουήλ Κεφαλογιάννης, Στυλιανός-Άγγελος Παπαθεμελής, Ιωάννης Βαϊνάς, Χρήστος Μαγκούφης, Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος και Παναγιώτης Κουρουμπλής.
Β. Ο Νόμος 313/2003 ορίζει:
1. Ιδρύεται «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ», με σκοπό την μελέτη και την έρευνα του φαινομένου της Ελευθερίας, από θεσμικής, φιλοσοφικής, ιστορικής, επιστημιολογικής, κοινωνικής και κάθε άλλης πλευράς, καθώς και την προώθηση επιστημονικών επιμορφωτικών δράσεων και την διεθνή προβολή.
2. Η Διεθνής Ακαδημία Ελευθερίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, υπό την εποπτεία του Υπουργού Πολιτισμού.
3. Έδρα της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας ορίζεται η Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου.
4. Τα σχετικά με την συγκρότηση του σώματος των μελών της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας, την οργάνωση, την λειτουργία, τους πόρους, την οικονομική διαχείρισή της και κάθε άλλο συναφές θέμα ορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού. Το Προεδρικό αυτό διάταγμα μπορεί να προβλέπει την ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων με τον εσωτερικό κανονισμό, που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.
Γ. Οι Υπουργοί Πολιτισμού, Ευάγγελος Βενιζέλος και στην συνέχεια η Φανή Πάλη – Πετραλιά, συνέστησαν επιτροπές για την δημιουργία του Προεδρικού Διατάγματος, και αυτό, μετά από την νομοτεχνική επεξεργασία της Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, εγκρίθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και το Συμβούλιο Επικρατείας. Δημοσιεύθηκε δε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, με αρ. 108/2006 ΦΕΚ Α 107.
Δ. Το Προεδρικό Διάταγμα ορίζει:
1. Η δαπάνη θα αντιμετωπίζεται με εγγραφή σχετικής πίστωσης στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού (Φορέας 21-11 ΚΑΕ 2500).
2. Στο άρθρο 2, ορίζονται 13 δραστηριότητες, μοναδικές σε πνευματικό ίδρυμα στον Κόσμο. Ας αναφερθούμε σε μια δραστηριότητα τής παρ. 9, όπου προβλέπεται η δημιουργία Διεθνούς Μουσείου Ελευθερίας των Λαών, στο οποίο θα αναδεικνύονται οι ιστορικοί αγώνες για την ελευθερία, σε συνεργασία με κάθε κράτος. Για το υλικό μουσείου, που αναφέρεται στην Ελλάδα, δημιουργούνται δύο τμήματα, από τα οποία το ένα αναφέρεται στην ιστορία των Ελλήνων και το άλλο στην ιστορία της Ιερής Πόλης της Ελευθερίας, του Μεσολογγίου.
Το Μεσολόγγι πλέον ονομάζεται Ιερή Πόλη της Ελευθερίας, μετά από την έγκριση του Προεδρικού Διατάγματος από το Συμβούλιο Επικρατείας, με αυτήν την δίκαιη ιστορική δικαίωση. Το Μεσολόγγι δε, που βρίσκεται στο τρίγωνο Ολυμπία, Μεσολόγγι, Δελφοί, σε πλήρη ανάπτυξη του Διεθνούς Μουσείου Ελευθερίας των Λαών, θα προσελκύει ένα εκατομμύριο τουρίστες τον χρόνο.
3. Στο άρθρο 16, ορίσθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού έντεκα ιδρυτικά μέλη κατ’ αλφαβητική σειρά: Αρβελέρ - Γλύκατζη Ελένη, Γιανναράς Χρήστος, Γραμματικάκης Γεώργιος, Θεοδωράκης Μίκης, Καζάνας Γεράσιμος, Μανωλεδάκης Γιάννης, Μαραγκοπούλου Αλίκη, Παπανδρέου Κώστας, Σέκερης Κώστας, Τσάτσος Δημήτρης, Τσουκαλάς Κώστας. Ακολούθησε δε, με πρόσκληση του Υπουργού Γ. Βουλγαράκη, η εκλογή της Προσωρινής Συγκλήτου στις 9.3.2007, στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Πολιτισμού. Και εκλέχθηκαν: Πρόεδρος, Τσάτσος Δημήτρης, Αντιπρόεδρος, Σέκερης Κώστας, Γενικός Γραμματέας, Καζάνας Γεράσιμος και μέλη Παπανδρέου Κώστας και Τσουκαλάς Κώστας.
Ε. Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε η προβλεπόμενη εκλογή των 10 Ελλήνων και των 10 Ξένων, για την συγκρότηση της Ολομέλειας.
Ακολούθησε δε η επεξεργασία του Εσωτερικού Κανονισμού των Διοικητικών Υπηρεσιών και δημοσιεύθηκε με υπογραφή του Υπουργού Πολιτισμού, Μιχ. Λιάπη, στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β 2484/2007).
ΣΤ. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας www.ial.gr. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επισκέψεις στην ιστοσελίδα ξεπέρασαν τις χίλιες πεντακόσιες.

Ο Προσωρινός Γενικός Γραμματέας
Γεράσιμος Π. Καζάνας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου