Δευτέρα 2 Μαΐου 2011

Τα θέματα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο τις 4/5/11


Παρακαλούμε να προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την               04 – 05 – 2011 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων πρώην Νομαρχιακής Αυτοδ/σης Αιτωλ/νίας, Κύπρου 1, Μεσολόγγι 30200), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα :

Ισολογισμός - απογραφή έναρξης νέου καλλικρατικού Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου         (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την               04 – 05 – 2011 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων πρώην Νομαρχιακής Αυτοδ/σης Αιτωλ/νίας, Κύπρου 1, Μεσολόγγι 30200), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :1.      Σχετικά με εκτροπή του Αχελώου (εισηγητής κ.Κατσούλης Παν. - Δήμαρχος).
2.      Ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση των ιβαριών του δυτικού τμήματος Λ/Θ Μεσολογγίου –Αιτωλικού (Παλαιοπόταμος-Θολή) (εισηγητής κ.Κατσούλης Παν. - Δήμαρχος).
3.      Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με αίτημα τοποθέτησης προστατευτικής μπάρας έμπροσθεν της οικίας Παντ. Τόλια(εισηγητής κ.Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).
4.      Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με αίτημα τοποθέτησης πινακίδας σήμανσης ολιγόλεπτης στάσης έμπροσθεν Hotel ΑΓΑΠΗ (εισηγητής κ.Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).
5.      Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με αίτημα χορήγησης αδείας εισόδου – εξόδου σε πεζόδρομο (εισηγητής κ.Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).
6.      Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με γνωμοδοτήσεις για έγκριση περιβαλλοντικών όρων διαφόρων δραστηριοτήτων (εισηγητής κ.Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).
7.      Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με αίτημα ΤΟΕΒ Πεδιάδος Μεσολογγίου για εναπόθεση μπαζών από καθαρισμό αυλακιών αποστράγγισης στο χώρο πρώην κτήματος Πετούνη (εισηγητής κ.Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).
8.      Ορισμός υπολόγων για διαχείριση καταβολής προνοιακών επιδομάτων (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
9.      Αποδοχή χρηματικών υπολοίπων πρώην Δήμου Οινιαδών από το Τ.Π.& Δ. (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
10.   Αποδοχή και κατανομή ποσού 344.683,28 € από ΥΠΕΣΑΗΔ (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
11.   Αποδοχή και κατανομή ποσού 5.902,91 € για λειτουργική ενοποίηση πληροφοριακών συστημάτων (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
12.   Αποδοχή και κατανομή ποσού από Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο για Εορτές Εξόδου 2011 (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
13.   Αποδοχή και κατανομή ποσού από EUROBANK για Εορτές Εξόδου 2011 (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
14.   Αποδοχή και κατανομή ποσού από Τράπεζα Κύπρου για Εορτές Εξόδου 2011 (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
15.   Μεταβολές βεβαιωτικών καταλόγων (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
16.   Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέν (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
17.   Ορισμός μελών για τη σύσταση επιτροπής του Ν.2734/1999 (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
18.   Ορισμός μελών για τη σύσταση επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας επιτροπής σταυλισμού και επιχειρήσεων ζωικών προϊόντων (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
19.   Ορισμός μελών στην επιτροπή διαχείρησης του Τοπικού προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» Α/θμιας και Β/θμιας επιτροπής σταυλισμού και επιχειρήσεων ζωικών προϊόντων (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
20.   Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και του Ιδρύματος  Π.Α.Λ.Ι.Σ. (Πολιτιστικής Ανάδειξης Λαμπρών Ιστορικών Συλλογών) (εισηγητής κ.Κατσούλης Παν. - Δήμαρχος).
21.   Προσαρμογή Τεχνικού προγράμματος έτους 2011 σύμφωνα με το υπ’αριθμ. 27984/1321/18.4.2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. - Αντιδήμαρχος).
22.   Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου με την Π.Δ.Ε. για την κατασκευή του 4ου Δημοτικού σχολείου  (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. - Αντιδήμαρχος).
23.   Σχετικά με αίτηση της Αφροδ. Μακρή για μεταβίβαση κυριότητας οικοπέδου (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .
24.   Αποζημιώσεις επικειμένων κλπ. επί της οδού Αγ. Αθανασίου στο Μεσολόγγι (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .


Ο Πρόεδρος

Γιάννης Δ. Σπανός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου