Τρίτη, 12 Ιουλίου 2011

Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Ι.Π Μεσολογγίου


                                                                                                           ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ  12/07/2011
                                                                

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετά τις προσπάθειες που κατέβαλε η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου και Νοτιοδυτικής Ελλάδας, μέλος της οποίας είναι και ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Ι. Π. Μεσολογγίου, για τους ανθρώπους που εν μέσω ύφεσης σταμάτησαν να εργάζονται, τελικά το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ανταποκρίθηκε, προσφέροντας ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ για 2 έτη από την διακοπή  της ασφάλισης τους.

 

Η Υπουργική απόφαση είναι η κατωτέρω:

 

Καθορισμός δικαιολογητικών για την παροχή περίθαλψης στους άνεργους ελεύθερους επαγγελματίες, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των Ν.3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α’) και Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α’)


Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου του Ν.3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α’).
2. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 69 του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α’).
3. Τις διατάξεις της απόφασης Υ275/30.9.2010 (ΦΕΚ 1595/Β’) του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γ. Κουτρουμάνη».
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον επιβάρυνση.


Αποφασίζουμε:
Ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ, ηλικίας άνω των 30 ετών και μέχρι 65 ετών, που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματός τους, καλύπτονται για παροχές ασθένειας σε είδος (ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη) από τον Κλάδο Υγείας του Οργανισμού για δύο (2) χρόνια από τη διακοπή της ασφάλισης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου του Ν.3845/2010 και υποβάλλουν στον Οργανισμό τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Αίτηση για υπαγωγή στην ασφάλιση.
β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, με την οποία ο αιτών θα δηλώνει ότι είναι ανασφάλιστος και ότι μόλις αναλάβει εργασία (μισθωτή ή ελεύθερο επάγγελμα) ή ασφαλιστεί σε άλλον φορέα για οποιονδήποτε λόγο, θα το δηλώσει στον Οργανισμό.
γ) Σε περίπτωση ασφάλισης σε περισσότερους από έναν οργανισμούς, θα προσκομίζεται σχετική βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα για την πιστοποίηση του χρόνου ασφάλισης.
Το δικαίωμα για παροχές ασθένειας σε είδος ισχύει για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία διακοπής της ασφάλισης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται οποιαδήποτε οφειλή στον ΟΑΕΕ ή εφόσον έχει ρυθμιστεί σε δόσεις, οι οποίες καταβάλλονται κανονικά.
Το βιβλιάριο ασθένειας του ασφαλισμένου και των προστατευόμενων μελών του ανανεώνεται ανά εξάμηνο, όχι όμως πέραν της διετίας από την υπαγωγή στην ασφάλιση.ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ                                                        ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ       

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου