Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2011

Παρεμβάσεις Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου σε κοινόχρηστους χώρουςΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου στα πλαίσια της καλύτερης χρήσης και αξιοποίησης των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου, προχώρησε στις παρακάτω δυο ενέργειες:

α) Απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων από δημοσίους χώρους. Ένα όχημα, σύμφωνα με το Π.Δ. 116/5-3-2004, θεωρείται εγκαταλειμμένο όταν αφήνεται σε δημόσιους , δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους στους οποίους απαγορεύεται η στάθμευση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 30 ημέρες, όταν εγκαταλείπεται σε άλλους δημόσιους , δημοτικούς ή κοινοτικούς ή λιμενικούς κοινόχρηστους ή μη χώρους και οδούς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 90 ημέρες και χωρίς την άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας ή Αρχής, όταν εγκαταλείπεται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του κυρίου ή νομέα του χώρου κατά δήλωση του και όταν αποτελεί γενικά κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων, καθώς και για τη δημόσια ή ιδιωτική περιουσία,
ιδίως όταν λόγω της καταστάσεως που βρίσκεται, δεν δύναται να ανταποκριθεί στον σκοπό για τον οποίο προορίζεται.
Βάσει του νόμου, θα απομακρυνθούν πάνω από 40 εγκαταλειμμένα οχήματα αποδεσμεύοντας κοινοχρήστους χώρους και θέσεις στάθμευσης.

β) Εγκατάσταση βυθιζόμενου κάδου απορριμμάτων στην πλατεία Κένεντυ. Η σωστή χρήση του θα συμβάλλει στη μείωση του όγκου των απορριμμάτων, στην μείωση της ρύπανσης από απορρίμματα που αφήνονταν γύρω από τους συμβατικούς κάδους αλλά και στο καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα από τη σωστή χρήση, θα εξαρτηθεί η εγκατάσταση και άλλων βυθιζόμενων καδών σε σημεία του Δήμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου