Σάββατο, 26 Δεκεμβρίου 2015

Ο Κωστής Παλαμάς μπαίνει στη σχολική τάξη


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τίτλος: «Ο Κωστής Παλαμάς μπαίνει στη σχολική τάξη»
Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μεσολογγίου, έχοντας θέσει στο επίκεντρο των επιδιώξεών του την ανάδειξη, διατήρηση και αξιοποίηση της πολιτισμικής κληρονομιάς που τόσο ισχυρή χαράχτηκε στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου, επιχειρεί να φέρει το Μεσολογγίτη ποιητή Κωστή Παλαμά στη σχολική τάξη με τρόπο βιωματικό, μέσα από μία πολύμηνη διοργάνωση-διαδρομή που ξεκίνησε στις 15 Δεκεμβρίου 2015 και θα κορυφωθεί στις Γιορτές Εξόδου 2016.
Σκοπός της διοργάνωσης είναι η ανάδειξη της περιβαλλοντικής διάστασης του έργου του Παλαμά καθώς και των αξιών που διαπότισαν το έργο του και μπορούν να συμβάλουν στη διαχείριση της σύγχρονης περιβαλλοντικής κρίσης (οικολογικής, κοινωνικής, οικονομικής) που τόσο έντονα βιώνουμε. Διότι η κρίση δεν είναι τίποτε άλλο παρά κρίση αξιών. Απώτερος σκοπός είναι η ανάδειξη της ιδιαίτερης πολιτισμικής κληρονομιάς που συγκροτεί η πνευματική παραγωγή του Μεσολογγίτη ποιητή, καθώς και η σύνδεση εκπαιδευτικών και μαθητών με το έργο του μέσω της αξιοποίησής του στο πλαίσιο της διαθεματικότητας του νέου σχολείου, που εκτός των άλλων επιδιώκει το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία και την ενίσχυση του εκπαιδευτικού περιεχομένου με στοιχεία που αναδεικνύουν τις ιδιαιτερότητες του τοπικού περιβάλλοντος και των ιδιαίτερων κοινωνικών και πολιτισμικών του χαρακτηριστικών.
Στο πλαίσιο αυτής της διοργάνωσης το ΚΠΕ Μεσολογγίου προκηρύσσει για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Ι.Π. Μεσολογγίου διαγωνισμό με τίτλο:
« Ακούσαμε της γης το μέγα καρδιοχτύπι »

Σε όλες τις σχολικές μονάδες της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Ι.Π. Μεσολογγίου που θα εκδηλώσουν με αίτησή τους πρόθεση να συμμετέχουν στο διαγωνισμό θα χορηγηθεί δωρεάν η σειρά των δημοσιευμάτων του «Ιδρύματος Κωστή Παλαμά» ως συμβολή του Ιδρύματος στην εκπαιδευτική κοινότητα της πατρίδας του εθνικού ποιητή. Παράλληλα, σε ειδική τιμητική εκδήλωση θα δοθούν ιδιαίτερα βραβεία στις εργασίες που θα διακριθούν, οι οποίες και θα παρουσιαστούν δημόσια.
Η δράση εντάσσεται στo πλαίσιo προγραμματισμού του ΚΠΕ Μεσολογγίου για το έτος 2015-2016 και του έργου «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία στις 13 Περιφέρειες» που χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους, και θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το «Ίδρυμα Κωστή Παλαμά», το Πνευματικό Κέντρο και τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, τη σχολική σύμβουλο Δ/θμιας Εκπ/σης της Εκπ/κής Περιφέρειας με έδρα την Ι.Π. Μεσολογγίου, τους σχολικούς συμβούλους 1ης και 2ης Εκπ/κής Περιφέρειας Π/θμιας Εκπ/σης Αιτ/νίας, καθώς και τις Δ/νσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Αιτ/νίας, επ’ αφορμή της 27ης Φεβρουαρίου, ημέρας του θανάτου του εθνικού ποιητή Κωστή Παλαμά.
Η έννοια του «περιβάλλοντος» περιλαμβάνει μια σειρά από φυσικά, αλλά και δημιουργούμενα από τον άνθρωπο στοιχεία, καθώς και στοιχεία κοινωνικά που αφορούν στην ανθρώπινη ύπαρξη, ενώ τα κοινωνικά αυτά στοιχεία συνιστούν ένα σύνολο αξιών και διαπροσωπικών σχέσεων. Αν οι βιολογικές και φυσικές διαστάσεις αποτελούν τη φυσική βάση του ανθρώπινου περιβάλλοντος, οι κοινωνικο-πολιτισμικές και οικονομικές διαστάσεις καθώς και οι ηθικές αξίες είναι αυτές που προσδιορίζουν τους προσανατολισμούς και τα μέσα, χάρη στα οποία ο άνθρωπος θα μπορέσει να κατανοήσει και να οικειοποιηθεί το περιβάλλον για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του.
Στόχος της διοργάνωσης είναι η ανάδειξη, μέσω της μελέτης του παλαμικού έργου, των μεγάλων ιδανικών και αξιών που ενέπνευσαν το έργο του ποιητή και αποτέλεσαν έναυσμα διαρκούς αναζήτησης και αξιοποίησης στο έργο του, ενώ παράλληλα προσδιόρισαν και νοηματοδότησαν τον νεοελληνικό πολιτισμό ως φυσική συνέχεια του αρχαίου ελληνικού πνεύματος. Επιδιώκεται οι εκπαιδευόμενοι να μυηθούν στη διαδικασία διερεύνησης και ανάλυσης αξιών, ενώ μέσω της οικείωσης με τις αξίες του παλαμικού έργου και της σύγχρονης θεώρησής τους επιδιώκεται η πρόταξή τους ως αντίδοτο στην περιβαλλοντική κρίση.
Στους επιμέρους στόχους της διοργάνωσης περιλαμβάνονται επίσης:
·      η αξιοποίηση σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία που αναπτύσσουν τη δημιουργική μάθηση, την κριτική σκέψη, τις κοινωνικές δεξιότητες και τη συναισθηματική νοημοσύνη των μαθητών
·      η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας και εναλλακτικών προσεγγίσεων
·      η σύνδεση της έρευνας με τη διδακτική πράξη και
·      η αξιοποίηση της τέχνης στην εκπαίδευση
Ενδεικτικές θεματικές ενότητες εργασιών για εκπαιδευτικούς:
·      Ανθολόγηση στίχων και αυτοτελών ποιημάτων με αναφορές στο φυσικό περιβάλλον
·      Άνθρωπος και φύση στο έργο του Κωστή Παλαμά
·      Χαρτογράφηση αξιών στο έργο του Κωστή Παλαμά
·      Αξίες στο έργο του Κωστή Παλαμά και αξιοποίησή τους σήμερα-εποχή μεγάλης κρίσης αξιών
·      Η ιδανική πολιτεία στο έργο του Κωστή Παλαμά
·      Ο ιδανικός πολίτης στο έργο του Κωστή Παλαμά
·      Ο πολίτης Παλαμάς
·      Ο Παλαμάς και η Ευρώπη
·      Διδακτικά μαθησιακά πεδία (Γλώσσα και Λογοτεχνία, Φυσικές Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες, ΤΠΕ κλπ.) και διδακτικές τεχνικές ή δραστηριότητες διάχυσης-εμποτισμού έργου περιβαλλοντικού περιεχομένου του Κωστή Παλαμά στο πλαίσιο της διαθεματικότητας του Νέου Σχολείου
·      Δημιουργία θεατρικού κειμένου βασισμένου σε έργο περιβαλλοντικού περιεχομένου του Κωστή Παλαμά
·      Δημιουργική γραφή με αφορμή έργο περιβαλλοντικού περιεχομένου του Κωστή Παλαμά

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες για μαθητές:
Οι μαθητές ενθαρρύνονται να εκφράσουν με λόγο, εικόνα, σχέδιο, μουσική ή με κίνηση τον τρόπο με τον οποίο «συναντήθηκαν» με το έργο του «Περιβαλλοντικού Παλαμά». Οι μαθητές συμμετέχουν σε εικαστικές δραστηριότητες, αξιοποιώντας το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον ως εκπαιδευτικό εργαλείο και πεδίο εικαστικής έκφρασης και προβληματισμού, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής, την επίτευξη της κοινωνικής-πολιτισμικής αλλαγής και τη διασφάλιση της ισορροπίας και της συνέχειας των συστημάτων.
  • Βλέπω με τα μάτια του Κωστή Παλαμά τη λιμνοθάλασσα (δημιουργικό μέρος: συγγραφή δοκιμίου, παράθεση των στίχων)
  • Το Μισολόγγι του Κωστή Παλαμά
  • Φωτογραφίζω, ζωγραφίζω, σχεδιάζω… συνθέτω εικαστικά εικόνες από στίχους περιβαλλοντικού περιεχομένου του Κωστή Παλαμά (δημιουργικό μέρος: εικαστικό προϊόν και παράθεση των στίχων)
  • Δημιουργώ ένα παιχνίδι ρόλων μέσα από στίχους του Κωστή Παλαμά (δημιουργικό μέρος: σενάριο, ρόλοι, επιχειρήματα και παράθεση των στίχων)
  • Δημιουργώ ένα ταξίδι κατευθυνόμενης φαντασίας μέσα από στίχους του Κωστή Παλαμά (δημιουργικό μέρος: κείμενο-περιγραφή και παράθεση των στίχων)
  • Δραματοποίηση (δημιουργικό μέρος: συγγραφή θεατρικού έργου-μιας σκηνής ή και περισσότερων- θεατρική απόδοση και παράθεση των στίχων)
  • Μουσική σύνθεση (δημιουργικό μέρος: μουσική απόδοση στίχων)

Χρονοδιάγραμμα εργασιών:
Ø  Υποβολή Αίτησης/Δήλωσης Συμμετοχής των σχολείων στη διοργάνωση:
Έως 11 Ιανουαρίου 2016
Ø  Υποβολή τίτλων, θεματικών ενοτήτων, ονομάτων και ομάδων συμμετεχόντων:
Έως 11 Φεβρουαρίου 2016
Ø  Υποβολή τελικού κειμένου εργασιών:
Έως 11 Μαρτίου 2016
Οι σχολικές μονάδες που θα δηλώσουν με αίτησή τους συμμετοχή στη διοργάνωση θα παραλάβουν άμεσα τη σειρά των δημοσιευμάτων του «Ιδρύματος Κωστή Παλαμά», ώστε να μπορούν να την αξιοποιήσουν, σε συνδυασμό με τη σχετική βιβλιογραφία, στις εργασίες τους. Η υποβολή των αιτήσεων/δηλώσεων συμμετοχής θα γίνεται μέσω των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων της Π/θμιας (mail@dipe.ait.sch.gr & thtsilikas@sch.gr) και Δ/θμιας (mail@dide.ait.sch.gr & renoschris@gmail.com) Εκπ/σης Αιτ/νίας και συμπληρωματικά θα αποστέλλονται και στο ΚΠΕ Μεσολογγίου ηλεκτρονικά (mail@kpe-mesol.ait.sch.gr) ή με fax (26310 23048). Επισυνάπτεται έντυπο Αίτησης/Δήλωσης Συμμετοχής.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι σχολικές μονάδες της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Ι.Π. Μεσολογγίου σύμφωνα με τον πίνακα των αποδεκτών. Καλούνται οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων ανεξαιρέτως να συμμετάσχουν υποβάλλοντας εργασίες μέσω της σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετούν. Παρακαλούνται οι Δ/νσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Αιτ/νίας και οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων αντίστοιχα να αποστείλουν την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στις σχολικές μονάδες ευθύνης τους σύμφωνα με τον πίνακα αποδεκτών. Παρακαλούνται οι διευθυντές των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές ευθύνης τους, καθώς και να τους ενθαρρύνουν ώστε  να συμμετέχουν στη διοργάνωση.
Θα ακολουθήσουν αναλυτικές οδηγίες για τη μορφή υποβολής των εργασιών και τη διοργάνωση της τελικής παρουσίασης. Για κάθε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το ΚΠΕ Μεσολογγίου είτε ηλεκτρονικά είτε τηλεφωνικά (26310 23048, 6973004022).


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (Σχολικές Μονάδες)

Σχολικές μονάδες Π/θμιας Εκπ/σης Εκπ/κής Περιφέρειας Ι.Π. Μεσολογγίου
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΟΧΗΣ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΟΧΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΜΝΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΣΙΝΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΥΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΙΚΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ

Σχολικές Μονάδες Δ/θμιας Εκπ/σης Εκπ/κής Περιφέρειας Ι.Π. Μεσολογγίου
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ «ΠΑΛΑΜΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ»
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΕΠΑΛ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΟΧΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΟΧΗΣ
ΓΥΜΝΣΙΟ ΓΟΥΡΙΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ
                                                                                                                            

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου