Τρίτη, 2 Νοεμβρίου 2010

Διεθνής Ακαδημία Ελευθερίας

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Ν.3113/2003(ΦΕΚ Α΄42) - Π.Δ. 108/2006(ΦΕΚ Α΄107) - Ε.Κ.(ΦΕΚ Β΄ 2484/2007)
www.ial.gr / e-mail: kospap@unipi.gr
Καλλιγά 17, 7ος όροφος
114 73 Αθήνα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε, ότι οι επισκέψεις στην ιστοσελίδα (www.ial.gr) της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας ξεπέρασαν τις χίλιες. Εκεί οι επισκέπτες διαπίστωσαν τις μοναδικές αυτές πνευματικές, πολιτιστικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες στον κόσμο και στην Ελλάδα με έδρα το Μεσολόγγι, την Ιερή Πόλη της Ελευθερίας (Π.Δ. άρθρα 1 και 2 ).
Η Διεθνής Ακαδημία Ελευθερίας δημιουργήθηκε κατόπιν πρωτοφανούς στα κοινοβουλευτικά χρονικά της Ελλάδας πρότασης Νόμου 210 Βουλευτών όλων των Κομμάτων. Με την ομόφωνη δε απόφαση της Βουλής ψηφίσθηκε ο ιδρυτικός Νόμος 3113/ 2003. Ακολούθησαν το Π.Δ.108/ 2006 Οργάνωσης και Λειτουργίας και ο Εσωτερικός Κανονισμός (ΦΕΚ 2484/ 2007) Οργάνωσης των Διοικητικών Υπηρεσιών.
Όσο περισσότεροι επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας τόσο εμπεδώνεται στην συνείδηση η παγκόσμια αξία της Ελευθερίας, της πρώτης των αξιών του ανθρώπου στον διεθνοποιημένο πλέον κόσμο αλλά και το Μεσολόγγι, η Ιερή Πόλη της Ελευθερίας του Νεοελληνισμού, ως ο πόλος έλξης του πολιτιστικού κέντρου των αξιών και του τουρισμού και όχι μόνο.

Ο Γενικός Γραμματέας
Γεράσιμος Π. Καζάνας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου