Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012

Δωρεάν διανομή τροφίμων σε άπορους μόνιμους κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου

   Υλοποιώντας το πρόγραμμα «Δωρεάν διανομή τροφίμων» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου γνωστοποιεί σε κάθε ενδιαφερόμενο τις σχετικές διατάξεις βάση των οποίων θα γίνει η εφαρμογή του παραπάνω προγράμματος.
   Ειδικότερα, δικαιούχοι αποτελούν άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες της Ε.Ε. που διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα. Άποροι χαρακτηρίζονται όσοι έχουν ετήσιο εισόδημα έως 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 30% για τη σύζυγο, για το πρώτο και δεύτερο ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί και κατά 40% για καθένα από τα επόμενα. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος πάσχει από βαρύ, ανίατο ή δυσίατο νόσημα, το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 50%. Παράλληλα, η προσαύξηση του 40% ισχύει και στην περίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας.
   Οι δικαιούχοι επίσης πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι των παρακάτω ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, όπως αυτές ορίζονται με την οδηγία 81/645ΕΟΚ:
  1. Δημοτική Ενότητα Μεσολογγίου: Άγιος Γεώργιος – Καρύτσα - Άνω Κουδούνι – Ελληνικά – Μούσουρα – Ρέτσινα
  2. Δημοτική  Ενότητα Αιτωλικού: Φραγκουλέικα

   Η τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή 6 Απριλίου 2012.
   Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να καταθέσουν τις αιτήσεις, θα πρέπει να προσέλθουν στα γραφεία της Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (Ελ. Βενιζέλου 1 - Μεσολόγγι) έχοντας τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα μέσο ενός και μόνο φορέα υλοποίησης.
2. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
3. Θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του έτους 2011 ή στην περίπτωση που δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
5. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου