Πέμπτη 15 Μαρτίου 2012

Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας στις επιχειρήσεις τους

Ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Ι.Π. Μεσολογγίου σε συνεργασία με το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου, Παράρτημα Πάτρας, της Ε.Σ.Ε.Ε.,  πρόκειται να υλοποιήσει προγράμματα Τεχνικών Ασφαλείας Β΄ και Γ΄ κατηγορίας εργοδοτών.
Στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων για την Υγιεινή και Ασφάλεια του  άρθρου 13 του ν. 1568/85 και του άρθρου 6 του π.δ 17/96 υπάρχει υποχρέωση του εργοδότη να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας (Τ.Α.) εφ’ όσον απασχολεί από 1-50 εργαζομένους.  Διευκρινίζεται πως η ύπαρξη Τεχνικού Ασφαλείας είναι υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις (Σχετ. Ν.1568/85, Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99).
Ειδικότερα, στις επιχειρήσεις Β και Γ κατηγορίας μπορούν οι ίδιοι εργοδότες να ασκούν τις υπηρεσίες του Τεχνικού Ασφαλείας (ΤΑ) εφόσον έχουν τα κατάλληλα προσόντα και επιμορφωθούν  με σεμινάριο διάρκειας 35 ωρών ή 10 ωρών ανάλογα με την περίπτωση και έχοντας τις κατάλληλες από την Εγκύκλιο προϋποθέσεις.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
Ωράριο λειτουργίας: 11:00 π.μ.-14:00 μ.μ.
ΤΗΛ: 2631025564
ΚΙΝ.: 6948256140

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου