Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2015

Ο Δήμαρχος Ν.Καραπάνος στο τιμόνι της «Μαρίνα Μεσολόγγι Α.Ε.»

φωτο αρχείου
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της «Μαρίνα Μεσολόγγι Α.Ε.» πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα 9/2/2015, με σκοπό την ανάδειξη διοίκησης στην εταιρεία. Στη συνέλευση συμμετείχε ως εκπρόσωπος του Δημοτικού Λιμενικού ταμείου, ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου κ. Ν. Καραπάνος. Η συγκεκριμένη συνέλευση συνήλθε με σκοπό την εκλογή διοίκησης για την εταιρεία, η οποία μέχρι σήμερα διοικούταν από προσωρινή διοίκηση.
Ο δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, Νίκος Καραπάνος προσήλθε στη συνέλευση γνωρίζοντας τη σπουδαιότητα ύπαρξης της Μαρίνας για την ευρύτερη περιοχή, σεβόμενος τους επενδυτές και βασικούς μετόχους της εταιρείας κ.κ. Peter Mennen και Ιωάννη Αγγελόπουλο (εκπροσωπούντων το 95% του μετοχικού κεφαλαίου) και με πρόθεση ουδετερότητας όσον αφορά στη νέα Διοίκηση. Το νέο Δ.Σ. θα είναι τριμελές.
Πρότεινε, λοιπόν, αρχικά στο νέο Δ.Σ. να συμμετέχουν οι δύο μέτοχοι με ένα εκπρόσωπο ο καθένας και ένα εκπρόσωπο το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπήρχε ασυμφωνία των μετόχων και μπροστά στο αδιέξοδο και πιθανές απρόβλεπτες συνέπειες ο κ. Καραπάνος κατέθεσε  νέα συμβιβαστική πρόταση με δύο σκέλη.
Συγκεκριμένα πρότεινε:
1.         Να τοποθετηθούν τρία μέλη στη νέα διοίκηση, με θητεία διάρκειας ενός μήνα, ουδέτερης απόχρωσης, σε σχέση με τους μετόχους τα οποία θα είναι πρόσωπα, που μέσα από τη θεσμική τους ιδιότητα θα εξασφαλίσουν να γίνει σωστά και άμεσα η σύγκλιση νέας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σε ένα μήνα προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου. Στο διάστημα αυτό θα πρέπει να αποδείξουν οι βασικοί μέτοχοι, τους τρόπους χρηματοδότησης της επένδυσης (εγγυητική τραπέζης, μετρητά, έγκριση δανειοδότησης κλπ.) με καταληκτική ημερομηνία την επόμενη Γενική Συνέλευση. Η συγκεκριμένη διαδικασία κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλισθεί η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης επένδυσης. Οι τρεις προτεινόμενοι είναι οι Αντιδήμαρχοι με αντικείμενα που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη, τα τεχνικά έργα και τα οικονομικά κ.κ. Σπύρος Διαμαντόπουλος, Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος και Σπύρος Καρβέλης.
2.         Προκειμένου να γίνει επανεκκίνηση της εταιρείας με την ταυτόχρονη οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των μετόχων να γίνει διαχειριστικός και λογιστικός έλεγχος από την ίδρυση της εταιρείας μέχρι και σήμερα.
Η παραπάνω πρόταση του δημάρχου Μεσολογγίου υπερψηφίστηκε ομόφωνα και ορίστηκε η νέα διοίκηση στη Μαρίνα, αποτελούμενη από τους τρεις αντιδημάρχους.
Έτσι οι διαδικασίες θα προχωρήσουν άμεσα, με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλισθούν, κατά τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και κατ’ επέκταση του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και κυρίως θα εξασφαλιστεί η ολοκλήρωση του έργου.
Το γραφείο τύπου του Δήμου ΙΠ Μεσολογγίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου