Τρίτη 1 Μαρτίου 2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Ομόφωνα ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου η απόφαση σχετικά με το Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου. Η απόφαση αναφέρει:

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, αφού συζήτησε διεξοδικά την κατάσταση της δημόσιας υγείας στην ευρύτερη περιοχή ευθύνης του Γενικού Νοσοκομείου Μεσολογγίου, το οποίο γεωγραφικά εκτείνεται από το Κέντρο Υγείας της Ορεινής Ναυπακτίας έως και το Κέντρο Υγείας Μυτικα και παρέχει υπηρεσίες υγείας σε ένα πληθυσμό περίπου εκατό χιλιάδων κατοίκων αποφάσισε τα παρακάτω:

1. Η κατάσταση της δημόσιας υγείας στο νομό έχει επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια, λόγω της υποχρηματοδότησης των Δημοσιών Νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας, των Αγροτικών Ιατρείων και των Ιατρείων του ΙΚΑ της περιοχής, των ελλείψεων που εμφανίζονται ένεκα αυτής συνολικά σε νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό και της εμπορευματοποίησης της υγείας. Είναι πλέον αναγκαία μια πολιτική γενναίας χρηματοδότησης της υγείας από τον κρατικό προϋπολογισμό, με ταυτόχρονη ορθολογική αξιοποίηση των πόρων αυτών από την περιφερειακή διοίκηση και τις διοικήσεις των νοσηλευτικών μονάδων.
2. Το Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου και τα εποπτευόμενα από αυτό Κέντρα Υγείας, αποτελούν το βασικό πυλώνα της δημόσιας υγείας στο νομό Αιτωλ/νιας. Διαθέτει αξιόλογες και σύγχρονες κτιριακές υποδομές, καθώς και τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό. Παρ’ όλες τις ελλείψεις του σε ανθρώπινο δυναμικό - κυρίως δε σε ιατρικό προσωπικό συγκεκριμένων ειδικοτήτων - εξυπηρετεί το μισό σχεδόν πληθυσμό του νομού και μια ολόκληρη γεωγραφική ενότητα που εκτείνεται από τη ορεινή Ναυπακτία μέχρι και τα όρια του νομού μας με το νομό Λευκάδας.
3. Γι’ αυτό βασικό μέλημα και εκφρασμένη βούληση της πολιτείας και της εκάστοτε κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού και των φορέων του νομού μας, θα πρέπει να είναι η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, η παροχή δωρεάν υπηρεσιών υγείας και η εναντίωση τους σε κάθε προσπάθεια υποβάθμισής της λειτουργίας του με οιονδήποτε τρόπο και μορφή.
4. Άμεση επιδίωξη οφείλει να είναι η στελέχωση του με το απαραίτητο ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, η κάλυψη των υφισταμένων κενών οργανικών θέσεων και η ταυτόχρονη απαγόρευση των μετακινήσεων προς κοντινά νοσηλευτικά ιδρύματα. Ύψιστη προτεραιότητα η ψήφιση από την πλευρά του Υπουργείου του νέου οργανισμού. Πάγιο αίτημα η οικονομική και διοικητική του αυτοτέλεια, με την ταυτόχρονη αναβάθμιση των υπηρεσιών της πρωτοβάθμιας υγείας (Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία) και του ΕΚΑΒ, τη λειτουργία του αξονικού τομογράφου και της εντατικής.
5. Συγκροτείται διευρυμένη Επιτροπή Αγώνα, η οποία εκτός των εκπροσώπων του Δ.Σ. του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, θα αποτελείται από τους Δημάρχους ή τους εκπροσώπους αυτών, των όμορων Δήμων Ναυπακτίας, Ξηρόμερου και Αγρινίου, τους εκπροσώπους της περιφερειακής ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, εκπρόσωπους της Διοίκησης και των εργαζομένων του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Μεσολογγίου, καθώς και τους εκπροσώπους των φορέων της περιοχής (ΕΚΜ, Φαρμακευτικός, Ιατρικός σύλλογος), η οποία άμεσα θα συναντηθεί και θα εκθέσει στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τα προβλήματα του Γ.Ν. Νοσοκομείου Μεσολογγίου, θα ζητήσει την ενδυνάμωση του και θα απαιτήσει την αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών του εν όψει του σχεδιασμού του υγειονομικού χάρτη της χώρας.
6. Η επιτροπή αυτή και το Δημοτικό Συμβούλιο Ι.Π. Μεσολογγίου έχει την ευθύνη των όποιων αγωνιστικών κινητοποιήσεων κριθούν απαραίτητες στο βαθμό βέβαια που οι προτάσεις μας προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, δεν γίνουν σεβαστές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου