Τετάρτη 29 Ιουνίου 2011

Μόνο καμιά 40αρα θέματα υπάρχουν προς συζήτηση στο Δ.Σ την 4/7/11

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 04 – 07 – 2011 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων πρώην Νομαρχιακής Αυτοδ/σης Αιτωλ/νίας, Κύπρου 1, Μεσολόγγι 30200), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:


1. Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα ΠΟΛΕΙΣ-ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ στα πλαίσια των παγκοσμίων αγώνων των Special Olympics 2011 (εισηγητής κ.Κατσούλης Παναγ. - Δήμαρχος).
2. Έγκριση επιχορήγησης ποσού 10.000,00 € μέσω του Σωματείου διάσωσης Αρχαίων Θεάτρων – ΔΙΑΖΩΜΑ για ανασκαφές του αρχ. θεάτρου Καλυδώνος (εισηγητής κ.Κατσούλης Παναγ. - Δήμαρχος).
3. Απ’ευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για οχήματα του Δήμου και καυσίμων θέρμανσης για δημοτικά κτίρια έτους 2011 της Δ.Ε. Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
4. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με τοποθέτηση πινακίδας ορίου ταχύτητας 30 χλμ/ώρα στην οδό Μάνας στο Μεσολόγγι (εισηγητής κ.Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).
5. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με αίτηση του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» για την τοποθέτηση απαγορευτικής πινακίδας στάθμευσης έμπροσθεν του κτηρίου του Εργαστηρίου επί της οδού Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού (εισηγητής κ.Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).
6. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με τοποθέτηση κολωνακίων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Βαλτινού στο Μεσολόγγι (εισηγητής κ.Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).
7. Έγκριση διοργάνωσης 1ης Έκθεσης Τοπικών παραδοσιακών προϊόντων νομού Αιτωλ/νίας, στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Κατσούλης Παναγ. - Δήμαρχος).
8. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Οδοποιία προς ΧΥΤΑ’’ (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .
9. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Επισκευή κτιρίου και ανάπλαση χώρου Τρικούπειου Πολιτιστικού Κέντρου’’ (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .

1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Οδοποιία σε περιοχές πράξης εφαρμογής’’ (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .
2. Συμπλήρωση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό – Κοινωνικό – Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου» (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστείδης – Δημοτικός Σύμβουλος).
3. Αποδοχή και κατανομή ποσού για κάλυψη δράσεων πολιτικής πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ 2011-Πολιτική προστασία) (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
4. Αποδοχή ποσού από τόκους καταθέσεων Β΄ εξαμήνου 2009 του τέως δήμου Οινιαδών (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
5. Έγκριση προμήθειας βιβλίων για ανάγκες της υπηρεσίας (εισηγητής κ.Σπανός Ιωάν. – Πρόεδρος Δημ. Συμβ.).
6. Συμμετοχή του Δήμου στο Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού", Άξονας Προτεραιότητας 7: "Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση"-"Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινοφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας" (εισηγητής κ.Κατσούλης Παναγ. - Δήμαρχος).
7. Έγκριση έκδοσης βιβλίου (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημ. Σύμβουλος).
8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Εσωτερική οδοποιία Δ.Δ. Δήμου Οινιαδών’’ (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .
9. Έγκριση μεταφοράς αγάλματος Χαρ. Τρικούπη στην είσοδο της πόλεως (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημ. Σύμβουλος).
10. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με ΤΕΙ Μεσολογγίου για την ανάπλαση χώρου παραπλεύρως της μαρίνας και έμπροσθεν εγκαταστάσεων του εργαστηρίου "Παναγία Ελεούσα" (εισηγητής κ.Κατσούλης Παναγ. - Δήμαρχος).
11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Ασφαλτόστρωση δρόμου παραπλεύρως ανοικτού αύλακα ομβρίων από αντλιοστάσιο 3ου Δημ. σχολείου προς Αλμυράκι’’ (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .
12. Έγκριση τροποποίησης-μετεξέλιξης του Δικτύου πόλεων Δήμων «ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ-ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΥΤΟΔ/ΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ & ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και με διακριτικό τίτλο «ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ», σε ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΙΛΟ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΟΕΣ) υπό την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» με διακριτικό τίτλο «EGTC SolidarCity NETWORK» και ορισμός εκπροσώπων (εισηγητής κ.Κατσούλης Παναγ. - Δήμαρχος).
13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Ασφαλτοστρώσεις δρόμων-κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αιτωλικού’’ (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .
14. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την κατάρτιση των Μητρώων Αρρένων έτους 2010 της Δ.Ε. Αιτωλικού (εισηγήτρια κα. Φούντα Μαρία - Αντιδήμαρχος).
15. Έγκριση συνδρομής έτους 2011 σε Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
16. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων σε περιοχή Αλμυράκι’’ (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .
17. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης ‘‘Τοπογραφική μελέτη αποτύπωσης οικοπέδων Μάστρου, Κατοχής και Μαγούλας’’ (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .
18. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Πεζοδρόμηση κέντρου πόλης Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .
19. Έγκριση εκδηλώσεων ‘‘9η Συνάντηση μαθητικών χορευτικών συνόλων’’ (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημ. Σύμβουλος).
20. Τακτική επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου» (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
21. Τακτική επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό – Κοινωνικό – Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου» (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
22. Συμπληρωματική έγκριση δαπανών Εορτών Εξόδου 2011 (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
23. Διόρθωση ποσού και διαγραφή ποσού από Χ.Κ. 9/2011 (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
24. Διαγραφή ποσών από Χ.Κ. (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
25. Αποζημιώσεις επικειμένων κλπ. (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .
26. Έγκριση επικοινωνίας και προβολής του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου μέσω γραπτών μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
27. Έγκριση συνδρομής στην Τράπεζα Ηλεκτρονικών Πληροφοριών ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ Ε.Π.Ε. (εισηγητής κ.Νούλας Παναγ. - Αντιδήμαρχος).
28. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: « ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΣΕΩΝ (Αστικών Λεωφορείων) ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές –Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” της κατηγορίας πράξης ‘‘Προώθηση συστημάτων ΑΠΕ – Ηλιακή ενέργεια» του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.) ’’ (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
29. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με Δήμο Ξηρομέρου σχετικά με ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικούς υπαλλήλους του Δήμου Ξηρομέρου (σχετική απόφαση79/2011 Δήμου Ξηρομέρου) (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .
30. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου για την εκτέλεση του έργου ‘‘Επισκευή εσωτερικού κτιρίου ΚΔΑΠ και διαμόρφωση εξωτερικού χώρου’’(εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .
31. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με γνωμοδοτήσεις για έγκριση περιβαλλοντικών όρων, των:

α) Βασιλείου Γεώργ. του Ευαγγ. – Δραστηριότητα: «Συντήρηση και τυποποίηση πατάτας» σε Δημ. Κοιν. Κατοχής
β) Συρροκώστας Κων/νος & ΣΙΑ Ο.Ε. – Δραστηριότητα: «Βιοτεχνία κοπής και επεξεργασίας μαρμάρων» σε Δημ. Κοιν. Νεοχωρίου
γ) Μεταλλοδομή - Ι. Χουλιαράς & ΣΙΑ Ο.Ε. – Δραστηριότητα: «Κτηριακή και μηχανολογική επέκταση υφιστάμενης βιοτεχνίας κατασκευής μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών» περιοχή εκτός σχεδίου της Δημ. Κοιν. Αιτωλικού (εισηγητής κ.Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).
32. Έγκριση μεταφοράς του Α.Τ. Αιτωλικού σε παραχωρηθέν κτίριο ιδιοκτησίας του Δήμου (εισηγήτρια κα. Φούντα Μαρία - Αντιδήμαρχος).
33. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με έγκριση σύμβασης συνεργασίας του Δήμου με το εγκεκριμένο εθνικής εμβέλειας Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Συσκευασιών και Αποβλήτων «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» για την οργάνωση Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης στο Δήμο άνευ ανταλλάγματος για το Δήμο (εισηγητής κ.Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).
34. Έγκριση πρότασης για τη μετατροπή-αλλαγή χρήσης της σιδηροδρομικής γραμμής Κρυονερίου-Αγρινίου σε σύγχρονο ποδηλατόδρομο (εισηγητής κ.Κουφός Σπυρ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
35. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με σύσταση κανονισμού λαϊκών αγορών νέου διευρυμένου Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).
36. Επιχορήγηση συλλόγων για πολιτιστικές εκδηλώσεις (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
37. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος (εισηγητής κ.Νούλας Παναγ. - Αντιδήμαρχος).


Ο Πρόεδρος

Γιάννης Δ. Σπανός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου