Δευτέρα 13 Ιουνίου 2011

ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΠΡ

Θέμα: «Λειτουργία σεμιναρίου διαχείρισης κινδύνων και κρίσεων».

Συνεχίζεται η υλοποίηση του εθελοντικού προγράμματος «Προστατεύω τον Εαυτό μου και τους Άλλους» που διοργανώνεται από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης /ΙΔΕΚΕ     του Υπουργείου Παιδείας  Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων , του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου και του εθελοντικού σωματείου ΠΡΟΤΕΚΤΑ  Μεσολογγίου.
Το εθελοντικό αυτό πρόγραμμα ξεκίνησε στις 5 Μαΐου , θα ολοκληρωθεί στις 30  Ιουνίου 2011 και έχει διάρκεια 100 διδακτικές ώρες. Θα εκπαιδεύσει πολίτες – εθελοντές σε δεξιότητες διαχείρισης κινδύνου και κρίσεων, στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, ώστε οι ίδιοι οργανωμένα να μπορούν να παρεμβαίνουν άμεσα, ουσιαστικά και προγραμματισμένα για να προστατεύουν τον εαυτό τους και τους συμπολίτες τους κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Οι εθελοντές εκπαιδεύονται στις παρακάτω διδακτικές ενότητες:
·   Γνωσιακές παράμετροι του κινδύνου(Στρατηγικές λύσης προβλήματος/ Λήψη απόφασης – Διαχείριση πληροφορίας-Διαχείριση πανικού – Λειτουργία σε ομάδες) .
·   Πυρκαγιές – Πλημμύρες-Ακραία καιρικά φαινόμενα
·   Σεισμοί – Διασώσεις
·   Θαλάσσια Ναυτικά Ατυχήματα – Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος
·   Πρώτες βοήθειες – Διαχείριση καταυλισμών
·   Εθελοντική Δράση Πολιτικής Προστασίας
Στο πρόγραμμα μετέχουν περισσότερα από 35 άτομα από το Μεσολόγγι και το Αγρίνιο.
Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί πιστοποιητικό δια βίου εκπαίδευσης και θα μπορούν να ενταχθούν στο μητρώο εθελοντών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.


Με  εκτίμηση

                                            
         Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Η  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ              ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΟΥΤΣΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου