Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2012

Ολοκληρώθηκε η σύνοδος των Προέδρων - Αντιπροέδρων Τ.Ε.Ι.

Η Σύνοδος Προέδρων - Αντιπροέδρων Τ.Ε.Ι. συνήλθε στις 19-21 Σεπτεμβρίου2012 στο Μεσολόγγι  για να συζητήσει τα φλέγοντα και επείγοντα ζητήματα που απασχολούν τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.
Ειδικότερα συζητήθηκαν και πάρθηκαν αποφάσεις για τα ακόλουθα θέματα:
1) Η Σύνοδος  κρίνει επιτακτική την ανάγκη διαμόρφωσης τρίτου κύκλου σπουδών (απονομή Διδακτορικών διπλωμάτων ) στα ΤΕΙ ιδιαίτερα στο σημερινό ανταγωνιστικό  περιβάλλον.
2) Αναφορικά με την επικείμενη αναδιάταξη του χάρτη της  Ανώτατης Εκπαίδευσης  ( Σχέδιο «Αθηνά») η σύνοδος απαιτεί την ισότιμη συμμετοχή  εκπροσώπων της στις διαδικασίες διαμόρφωσης του Σχεδίου , το οποίο πρέπει να λάβει υπόψη του τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιφέρειας .
3) Υπογραμμίζεται επίσης ότι η συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση των Ιδρυμάτων οδηγεί σε αδυναμία βασικών λειτουργιών αυτών και υποβάθμιση της ποιότητας σπουδών, της φοιτητικής μέριμνας και μάλιστα στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες της χώρας, όπου χρειάζεται ανάπτυξη της έρευνας και της  καινοτομίας.  Απαιτεί δε να υλοποιηθούν οι μέχρι τώρα σχετικές  δεσμεύσεις του Υπουργείου Παιδείας.
4) Για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία των  Ιδρυμάτων  είναι αναγκαία και  η   συνέχιση  της παράλληλης λειτουργίας του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. με την υπάρχουσα μορφή.
5) Οι συνεχείς και μεγάλες μισθολογικές περικοπές  των μελών Ε.Π. απαξιώνουν το ακαδημαϊκό  έργο και υποβαθμίζουν την διεθνή ανταγωνιστικότητα των Ιδρυμάτων.
                 Η Σύνοδος Προέδρων Τ.Ε.Ι. συμμεριζόμενη τους προβληματισμούς της Oμοσπονδίας Συλλόγων Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΟΣΕΠ) της Πανελληνίας Ομοσπονδίας συλλόγων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΠΟΣΔΕΠ) και της Ένωσης  Ελλήνων Ερευνητών (ΕΕΕ) και αποφάσισε να υποστηρίξει τις προγραμματισμένες για την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου κινητοποιήσεις. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου