Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2014

Ξεκινούν οι εξετάσεις σε συνεργασία με το ΑΤΕΙ για αδειοδότηση επαγγελματιών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2014
Δελτίο Τύπου

Τις αμέσως επόμενες ημέρες ξεκινούν οι εξετάσεις για την αδειοδότηση τεχνικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων, με την οποία παρέχεται το δικαίωμα σε φυσικά πρόσωπα να ασκούν συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα, μετά την απόφαση που έλαβε πρώτη η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε ολόκληρη τη χώρα να αλλάξει τον τρόπο έκδοσης των αδειών και να καταρτίσει ειδικές Επιτροπές για τις εξετάσεις με την παρουσία εκπροσώπου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).
Χθες, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στελεχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με εκπροσώπους του ΑΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, έπειτα και από την πρόσφατη υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των δυο πλευρών, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η χρήση κτιριακών εγκαταστάσεων και υλικοτεχνικής υποδομής προκειμένου να διεξάγονται εκεί πλέον οι εξετάσεις.
Σκοπός της συνάντησης ήταν να αποφασιστεί και προγραμματιστεί η υλοποίηση ημερίδας, προκειμένου να ενημερωθούν οι εξεταστές και όλοι οι εμπλεκόμενοι για τον ακριβή τρόπο εξέτασης και τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί.
Επιπλέον, όπως αποφασίστηκε οι εξετάσεις θα αρχίσουν άμεσα, οι δε ενδιαφερόμενοι και στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες (Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Ηλεία) θα πρέπει να απευθύνονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις προκειμένου να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ώστε να συμμετέχουν στις εξετάσεις.
Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Κωνσταντίνος Κόλλαρης, ο πρόεδρος του ΑΤΕΙ Σωκράτης Καπλάνης, καθώς και αρμόδιοι καθηγητές και στελέχη.
Στόχος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την εφαρμογή των εξετάσεων είναι να συνδράμει ακόμη περισσότερο στις διάφανες και δίκαιες διαδικασίες όσον αφορά την έκδοση αδειών σε πρόσωπα συγκεκριμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Η συμφωνία που έγινε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με το ΑΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας αυτή αποτελεί καλή πρακτική αξιοποίησης κτιριακών εγκαταστάσεων του Δημοσίου, αλλά και παράδειγμα συνεργασίας φορέων της Δημόσιας Διοίκησης προς εξυπηρέτηση του Δημοσίου συμφέροντος.
Οι επαγγελματικές δραστηριότητες, ανάλογα με τη φύση τους και το είδος της εγκατάστασης στην οποία ασκούνται, διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
α)Κατηγορίες που αφορούν την υλοποίηση της μελέτης ηλεκτρολογικών ή μηχανολογικών εγκαταστάσεων, την κατασκευή των εν λόγω εγκαταστάσεων, τη συντήρηση και επισκευή αυτών, την επιτήρηση της λειτουργίας τους, καθώς και το χειρισμό του εξοπλισμού τους.
Β)Κατηγορίες, σχετικές με την εκτέλεση τεχνικού έργου και παροχή τεχνικής υπηρεσίας που αφορούν ηλεκτροσυγκολλήσεις, οξυγονοκολλήσεις, χειρισμό μηχανημάτων έργου, γόμωση και πυροδότηση εκρηκτικών σε έργα, καθώς και καύση πυροτεχνημάτων.
Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται κατηγορίες επαγγελμάτων όπως ηλεκτρολόγοι, ψυκτικοί, μηχανολόγοι, ηλεκτροσυγκολλητές, χειριστές μηχανημάτων κ.α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου