Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2014

Η ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων είναι ο πραγματικός πλούτος της Αιτωλοακαρνανίας

Νίκη Φούντα
Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας                                                 
7.2.2014                                                                                                                                                          


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων είναι ο πραγματικός πλούτος της Αιτωλοακαρνανίας

Ο μεγαλύτερος Νομός της χώρας, αυτός της Αιτωλοακαρνανίας, θα μπορούσε να βρίσκεται σε ιδιαίτερα προνομιακή θέση εξαιτίας του φυσικού του πλούτου, αν γινόταν ορθή αξιοποίηση των υδάτων του. Αντ’ αυτού, συγκαταλέγεται ανάμεσα στους φτωχότερους Νομούς, αφού πάσχει για δεκαετίες από ουσιαστικά έργα υποδομής και από απουσία σχεδιασμού διαχείρισης, με αποτέλεσμα να χάνονται πολύτιμοι πόροι.

Παρά το γεγονός, λοιπόν, ότι η Αιτωλοακαρνανία κατέχει το 33% των εθνικών υδατικών πόρων, έχοντας επίπεδο βροχοπτώσεων από τα υψηλότερα στην Ελλάδα, ελλείψει στρατηγικού σχεδιασμού και κατευθύνσεων, παρουσιάζεται στο σύνολο του Νομού ένα ανεπαρκές αρδευτικό σύστημα πουδεν καλύπτει την αγροτική παραγωγή -βασική δραστηριότητα του Νομού-, ενώ παρατηρούνται μέχρι και σοβαρά προβλήματα ύδρευσης στην Δυτική Αιτωλοακαρνανία (Αιτωλικό, Ξηρόμερο, Αλυζία) εν έτει 2014!

Τα κονδύλια για τις παραπάνω αναγκαίες μεταρρυθμιστικές/διαχειριστικές αλλαγές για το σύνολο του Νομού φαίνεται να μπορούν να διασφαλιστούν. Απαντήσεις ζητά η Βουλευτής Αιτωλ/νίας και Υπεύθυνη του Τομέα Περιβάλλοντος της Δημοκρατικής Αριστεράς κ. Νίκη Φούντα, με κοινοβουλευτική της παρέμβαση προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών, καθώς ανταποδοτικά τέλη για την Αιτωλοακαρνανία αλλά και για το σύνολο της Επικράτειας όπου υπάρχουν ΑΠΕ, μπορούν να διατεθούν προς άμεση αξιοποίηση των εγκριθέντων Διαχειριστικών Σχεδίων Υδάτων, με ενεργοποίηση των μέτρων δράσης που προβλέπονται.

Συγκεκριμένα:
Βάσει παλαιότερης απάντησης σε ερώτησή μας στο ΥΠΕΚΑ, η Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε. παρακρατεί και αποδίδει στους Δήμους τα ποσά που αναλογούν στο ειδικό τέλος υπέρ Ο.Τ.Α., το οποίο αντιστοιχεί στο 1,7% των εσόδων των σταθμών Α.Π.Ε., που βρίσκονται στην επικράτειά τους και το οποίο μπορούν να χρησιμοποιούν για την εκτέλεση περιβαλλοντικών/πράσινων δράσεων και έργων τοπικής ανάπτυξης. Επίσης, ανταποδοτικά τέλη αποδίδονται στους Φορείς Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών 1% επί της προ ΦΠΑ τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας), από τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς που λειτουργούν σε προστατευόμενες περιοχές.

Εύκολα καταλαβαίνει λοιπόν κανείς, ότι τα έσοδα αυτά που θα έπρεπε να έχουν συγκεντρωθεί από την εφαρμογή του νόμου θα έπρεπε να είναι τεράστια, με τα υδροηλεκτρικά φράγματα της ΔΕΗ στην Αιτωλοακαρνανία να παράγουν το 63% της συνολικής υδροηλεκτρικής ενέργειας. Το ίδιο ισχύει και για την απόδοση των εσόδων στους Φορείς Διαχείρισης. Πού πάνε όμως αυτοί οι πόροι; Γιατί δεν γνωρίζουμε το ακριβές ποσό και το πού αποδίδεται, ώστε να υπάρχει ένας ορθός σχεδιασμός και απαραίτητος έλεγχος;

Η εφαρμογή των διαχειριστικών σχεδίων και των παράλληλων απαραίτητων μέτρων για την διαχείριση των υδάτων στον Νομό οφείλει να προχωρήσει άμεσα. Οι κατευθύνσεις και οι μελέτες να τηρηθούν. Γεωργοί να μην πληρώνουν υπέρογκα ποσά για να καλλιεργήσουν, πλημμύρες να μην αιφνιδιάζουν και καταστρέφουν καλλιέργειες (βλέπε Μακρυνεία) και κυρίως πολίτες να μην αναρωτιούνται για την ποιότητα των υδάτων ύδρευσης! Η δημόσια υγεία και η πρόληψη να μπουν σε πρώτο πλάνο. Και να γίνουν οικονομοτεχνικές μελέτες ώστε το νερό να φτάνει στα νοικοκυριά με το μικρότερο δυνατό κόστος!

Οι κατευθύνσεις αυτές οφείλουν να είναι δεσμευτικές για όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς, αλλά και την Διοίκηση (Περιφέρεια, Δήμους, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Αρχές Ύδρευσης, ΤΟΕΒ κτλ) και να αναφέρονται σε πραγματικά περιβαλλοντικοκοινωνικές δράσεις, και άρα σεαναβάθμιση της ζωής των πολιτών και του περιβάλλοντος.
Ο νέος αυτός σχεδιασμός θα συμπεριλαμβάνει στοιχειοθετημένα και διαστασιολογημένα τις υποδομές που οφείλουν να υπάρξουν, ώστε να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά τα προβλήματα ύδρευσης και άρδευσης ολόκληρου του Νομού, βάσει πάντα επικαιροποιημένων στοιχείων (πχ. προβλεπόμενη λειτουργία του φράγματος Αχυρών μετά το 2015).
Ο νομός Αιτωλοακαρνανίας αποτελεί μία από τις χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις στον ελλαδικό χώρο όπου έχει υπάρξει μη ορθολογική διαχείριση του φυσικού πλούτου και κυρίως μη ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων του, στοιχείο που οφείλει να καθορίσει αποφασιστικά το περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό του μέλλον, διορθώνοντας τα λάθη του παρελθόντος.
Επιπλέον, η εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων/υποδομών  που ζητάμε, εκτός από τον κατεπείγοντα και αυτονόητο χαρακτήρα τους, είναι σαφές πως θα έρθουν να δώσουν λύσεις στα προβλήματα ύδρευσης και άρδευσης του Νομού, αλλά και να μειώσουν την τιμή του παρεχόμενου νερού προς τους κατοίκους και τους γεωργούς.
Ολόκληρη η Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων της κ. Φούντα, βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://nikifounta.gr/cms/uploaded_files/594.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου