Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2009

Πράσινη γεωργία, μονόδρομος για την περιοχή μας

Στα πλαίσια ενός μεγάλου Δήμου Μεσολογγίου, από δέλτα σε δέλτα, (Αχελώος-Εύηνος) θα μπορούσαμε να ανακηρύξουμε την περιοχή μας σε ζώνη παραγωγής φυσικών αγροτικών προϊόντων, υψηλής βιολογικής αξίας, με άμεσο αποτέλεσμα την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος. Σήμερα η αγροτική και δευτερευόντως η περιβαλλοντική είναι οι πλέον οργανωμένες πολιτικές της Ε.Ε., απ’ τις πρώτες δεκαετίες της ιδρύσεώς της. Οι συνθήκες Μάαστριχτ και Άμστερνταμ ενσωμάτωσαν περιβαλλοντικά μέτρα στην αγροπεριβαλλοντική πολιτική και ομαλά πέρασε η Ε.Ε. σε ένα πρότυπο ανάπτυξης, προσανατολισμένο στην επιχειρηματικότητα και τον ανταγωνισμό αφ’ ενός και αφ’ ετέρου συμβατό με την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος. Η χώρα μας, ένεκα φτηνού λαϊκισμού, έχασε την πρώτη δεκαετία της ευρωπαϊκής αναπροσαρμογής. Χάσαμε μια δεκαετία αγροπεριβαλλοντικής πολιτικής, επικεντρωθήκαμε με δυσκολία μεγάλη στην μείωση της νιτρορρύπανσης απ’ την βαμβακοκαλλιέργεια στην Θεσσαλία (προσπαθούμε ακόμα και σήμερα μανιωδώς και αυτοκαταστροφικώς να εκτρέψουμε τον Αχελώο…) καθώς και στην βιολογική γεωργία με έμφαση στην ελαιοκαλλιέργεια. Αποκτήσαμε μια διοικητική εμπειρία και καλούμαστε να δράσουμε με βάση την αποδέσμευση των επιδοτήσεων απ’ τον όγκο της πραγματοποιούμενης παραγωγής και την απαίτηση των μεσοαστικών στρωμάτων για προϊόντα υψηλής βιολογικής αξίας, παραγόμενα με συμβατές προς το περιβάλλον πρακτικές. Η νέα στρατηγική θα πρέπει να είναι η οικολογική διαχείριση των πόρων και η ανάπτυξη συναφών υπηρεσιών διατροφής, αναψυχής, εκπαίδευσης κλπ. σε μια πολυτομεακή οικονομία της υπαίθρου μας. Μόνο έτσι μπορούμε να αναδείξουμε το μοναδικό οικοσύστημα της περιοχή μας αειφορικώς. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσολογγίου-Ναυπακτίας μπορεί και πρέπει να σηκώσει το βάρος μιας νέας αγροπεριβαλλοντικής πολιτικής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου