Παρασκευή 20 Αυγούστου 2010

"ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ"

Προεδρικό διάταγμα πριν από τις δημοτικές εκλογές, που να επιτρέπει στις κοινότητές τους να αποσχισθούν από τον δήμο Ναυπακτίας και να ενωθούν με τον Δήμο Μεσολογγίου, ζητούν οι κάτοικοι του Γαλατά και του Περιθωρίου.

ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΧΗΣ

Εμείς οι δημότες των Τοπικών Κοινοτήτων Γαλατά και Περιθωρίου Αιτωλ/νίας, που υπογράφουμε παρακάτω, με την παρούσα ανακοίνωσή μας

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι AΠΕΧΟΥΜΕ

από τις εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων μας στο Δημοτικό και Περιφερειακό Συμβούλιο, επειδή με την απόφαση του Υπουργείου να υπαχθεί όλος ο πρώην Δήμος Χάλκειας στο Δήμο Ναυπακτίας:

» αναιρέθηκαν πληθυσμιακά, οικονομικά, γεωγραφικά, αναπτυξιακά, λειτουργικά και χωροταξικά κριτήρια χωροθέτησης,

» αναιρέθηκαν βασικά στοιχεία της πολιτισμικής μας ταυτότητας,

» καταστρατηγήθηκε το κριτήριο της εδαφικής συνέχειας, αφού ο Δήμος Χάλκειας είναι κυρίως όμορος Δήμος με το Δήμο Μεσολογγίου (90%) και όχι με το Δήμο Ναυπακτίας, με τον οποίο συνενώνεται,

» Δεν λήφθηκε υπόψη η ανάγκη ενιαίας διαχείρισης των υδάτων του Ευήνου ποταμού, από την οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η περιβαλλοντική ισορροπία των εκβολών του Ευήνου και της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Αιτωλικού,

» Δεν λήφθηκε υπόψη η υπ. αριθμ. 63/2010 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χάλκειας, που ζητούσε να υπαχθεί όλος ο Δήμος Χάλκειας στο Δήμο Μεσολογγίου,

» Δεν λήφθηκε υπόψη η πρόταση της Τ .Ε.Δ.Κ. Αιτωλ/νίας, που πρότεινε να υπαχθεί όλος ο Δήμος Χάλκειας στο Δήμο Μεσολογγίου με την επισήμανση της επανοριοθέτησης του Δήμου Χάλκειας.

» Δεν λήφθηκαν υπόψη οι συγκοινωνιακές και κοινωνικές συνθήκες, το ανάγλυφο της περιοχής και η αναπτυξιακή της προοπτική,

» Επειδή αγνοήθηκε το λογικότατο κατά κοινή ομολογία αίτημά μας και "ετσιθελικά" μας ενέταξαν σε
ένα Δήμο που έχει:

.:. 890.000 στρέμματα έκταση,

.:. 2.000 χιλιόμετρα οδικό δίκτυο,

.:. 100 πλατείες και

.:. 80 οικισμούς αλλά και

» Επειδή αγνοήθηκε το ότι:

• Ο Γαλατάς και το Περιθώρι είναι πεδινά χωριά έκτασης 20.000 στρεμμάτων που απέχουν 15 χιλιόμετρα από το Μεσολόγγι. Το οδικό δίκτυο είναι σε άριστη κατάσταση και η απόσταση καλύπτεται με αυτοκίνητο σε 10 λεπτά της ώρας. Έχουν τακτική αστική και υπεραστική συγκοινωνία σύνδεσης με το Μεσολόγγι ενώ η απόσταση από τη Ναύπακτο είναι 35 χιλιόμετρα, ο χρόνος μετάβασης ανέρχεται σε 40 λεπτά της ώρας, το οδικό δίκτυο είναι κακό και επικίνδυνο, αφού διατρέχει δυο ορεινούς όγκους. Δεν υπάρχει δε αστική ούτε απευθείας υπεραστική σύνδεση.

• Η κατασκευή της Ιόνιας οδού πρακτικά θα μας αποκόψει από τη Ναύπακτο.

• Το Κρυονέρι Γαλατά όλες τις ιστορικές περιόδους ήταν λιµάνι του Μεσολογγίου, αναπόσπαστο κοµµάτι της οικονοµικής ζωής της πόλης και της ευρύτερης περιοχής

• Τα παιδιά µας φοιτούν στους Παιδικούς Σταθµούς, στα Σχολεία Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Δήµου Μεσολογγίου,

• Εξυπηρετούµαστε από τις Μονάδες Υγείας (Αγροτικά Ιατρεία, Νοσοκοµείο) και τις Υπηρεσίες του Δήµου Μεσολογγίου ή του Νοµού που στεγάζονται στην Πρωτεύουσά του (Εφορία, Πολεοδοµία, Λιµεναρχείο, Υποθηκοφυλακείο, Διευθύνσεις Υπουργείων),

• Ανήκουµε στη Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας,

• Εξυπηρετούµαστε από την Αστυνοµία, την Τροχαία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεσολογγίου,

• Ακόµη εξυπηρετούµαστε από το Χ.Υ.Τ.Α. Μεσολογγίου, που απέχει 15 χιλιόµετρα από το Δήµο µας, ενώ ο Χ.ΥΤ.Α. Ναυπάκτου απέχει 50 χιλιόµετρα,

• Υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσής µας µε το Βιολογικό Καθαρισµό Μεσολογγίου λόγω του πεδινού της περιοχής, ενώ µε τον αντίστοιχο της Ναυπάκτου η σύνδεση καθίσταται απαγορευτική και αδύνατη, λόγω της απόστασης αλλά κυρίως επειδή η µορφολογία του εδάφους δεν το επιτρέπει και

» Επειδή δεν έχει κανένα νόηµα η συµµετοχή µας σε µια διαδικασία επιλογής εκπροσώπων µας σε θεσµικά όργανα, τη στιγµή που οι αποφάσεις τους, όπως αποδείχτηκε άλλωστε, καταστρατηγούνται από την κεντρική διοίκηση ανάλογα µε το αν τη βολεύουν ή όχι, αδιαφορώντας για τη λαϊκή βούληση.

» Η αποχή µας δεν αποτελεί απεµπόληση του συνταγµατικά κατοχυρωµένου δικαιώµατός µας «του εκλέγειν και εκλέγεσθαι», αλλά µια έσχατη φωνή διαµαρτυρίας, µια ύστατη προσπάθεια, ένα κύκνειο άσµα της ανάγκης αποκατάστασης της αδικίας.

» Η αποχή µας αποτελεί θέση και όχι άρνηση.

» Πιστεύουµε επίσης ότι η εκπροσώπηση των χωριών µας µπορεί να είναι ουσιαστικότερη, µαζικότερη και πιο δηµοκρατική, όταν γίνεται από κινήσεις πολιτών παρά όταν εκπροσωπούνται από 2 ή και 3 άτοµα από τα 27 του Δηµοτικού Συµβουλίου.

Είναι αυτονόητο ότι η κίνησή µας αυτοκαταργείται στην περίπτωση που υπογραφεί το Προεδρικό Διάταγµα που θα επιτρέπει την απόσχιση των Τοπικών Κοινοτήτων Γαλατά και Περιθωρίου και την ένταξή τους στον όµορο Δήµο Μεσολογγίου, πριν τις Δηµοτικές εκλογές.

Ας ακούσουν τη φωνή της σιωπής µας οι αίτιοι και ας πράξουν ανάλογα.

Γαλατάς, 18 Αυγούστου 2010

πηγή: ierapolis.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου