Δευτέρα 2 Απριλίου 2012

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

            Από 01-01-2012 ισχύει το νέο τιμολόγιο της ΔΕΥΑΜ, το οποίο είναι το ίδιο για όλες τις Δημοτικές Ενότητες και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.
Η έκδοση των λογαριασμών θα γίνεται ανά δίμηνο (έξι δίμηνα το χρόνο). Το πρώτο δίμηνο θα χρεώνεται με έναντι και στο δεύτερο δίμηνο θα λαμβάνεται η κατανάλωση τετραμήνου, η οποία θα επιμερίζεται στα δύο δίμηνα.
Η έκδοση ανά δίμηνο γίνεται ώστε να συμβαδίζουμε με τις άλλες υπηρεσίες (ΟΤΕ, ΔΕΗ κλπ) και να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην λήψη των ενδείξεων με το υπάρχον προσωπικό (τρεις μετρήσεις ετησίως αντί τεσσάρων που γίνονταν).
Στο νέο τιμολόγιο η ποσοστιαία επιβάρυνση της αποχέτευσης μειώθηκε από 60% σε 50%. Η προσωρινή διακοπή έχει μειωθεί από 50% της ελάχιστης χρέωσης στο 30%. Επίσης, έχει αφαιρεθεί πλέον το ειδικό τέλος 80% αφού συμπληρώθηκαν σχεδόν δύο δεκαετίες.
Το νέο τιμολόγιο έρχεται να καλύψει το συνολικό κόστος λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης του νέου Δήμου μας, με την λογική της ισότιμης παροχής υπηρεσιών, της ανταποδοτικότητας, της ωφέλειας και της διασφάλισης της δημόσιας υγείας.
           
Ο Πρόεδρος  της ΔΕΥΑΜ
Τσουνάκας Νικόλαος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου