Πέμπτη 5 Απριλίου 2012

Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Ι.Π Μεσολογγίου

Προς:
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Κουτρουμάνη Γεώργιο

Κοινοποίηση:
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, κ. Απόστολο Κατσιφάρα
Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, κ. Αποστολόπουλο Αναστάσιο
Βουλευτή Νομού Αιτ/νίας, κα Σοφία Γιαννακά
Βουλευτή Νομού Αιτ/νίας, κ. Αθανάσιο Μωραΐτη
Βουλευτή Νομού Αιτ/νίας, κ. Δημήτρη Σταμάτη
Βουλευτή Νομού Αιτ/νίας, κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή
Βουλευτή Νομού Αιτ/νίας, κ. Νίκο Μωραΐτη
Βουλευτή Νομού Αιτ/νίας, κ. Ανδρέα Μακρυπίδη
Βουλευτή Νομού Αιτ/νίας, κ. Μάριο Σαλμά
Βουλευτή Νομού Αιτ/νίας, κ. Κωνστανίνο Καραγκούνη


Σύμφωνα με την πρόσκληση 49 της 14-3-2012 με αρ. πρωτ : 206136/οικ.6.1473 της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε. Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" που αφορά την υποβολή προτάσεων στον θεματικό άξονα 4 "Πλήρης Ενσωμάτωση του Συνόλου του Ανθρώπινου Δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών" ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο (ΕΚΤ), δυνατότητα υποβολής έχουν φορείς και οργανώσεις οι οποίες εδρεύουν σε Δήμους με πληθυσμό τουλάχιστον 72.000 κατοίκους.

Η παρούσα πρόσκληση αναφέρεται στη δημιουργία νέων ή στη συνέχιση της λειτουργίας υφιστάμενων Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας (Κοινωνικά παντοπωλεία, Κοινωνικά φαρμακεία, Ανοιχτά κέντρα ημερήσιας υποδοχής αστέγων, Υπνωτήρια, Δομές παροχής συσσιτίων, Δημοτικοί λαχανόκηποι, Τράπεζες χρόνου, Γραφεία διαμεσολάβησης), σε Δήμους όλης της χώρας, με πληθυσμό άνω των 72.000 κατοίκων. Οι Δομές αυτές θα λειτουργήσουν από Εταιρικά Κοινωνικά Σχήματα, στα οποία μπορούν να συμμετέχουν Φορείς Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, ΟΤΑ α΄ βαθμού, νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ α΄ βαθμού, ΝΠΔΔ που αναπτύσσουν δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα, καθώς και ΝΠΙΔ, τα οποία θα προσφέρουν, χωρίς αμοιβή, αγαθά ή/και υπηρεσίες στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής τους ευθύνης ή της κοινωνικής τους δράσης.
Όπως γίνεται κατανοητό η συγκεκριμένη πρόσκληση και το δικαίωμα υποβολής αίτησης είναι απαγορευτικό για Δήμους κάτω των 72.000 κατοίκων γεννώντας δικαίως ερωτηματικά σχετικά με την αξιοπιστία αλλά και την κοινωνική ευαισθησία που επέδειξαν οι συντάκτες της παρούσης πρόσκλησης οι οποίοι σαφώς κάνουν διάκριση των ελλήνων πολιτών και αφαιρούν το δικαίωμα από την εκάστοτε τοπική αυτοδιοίκηση να δημιουργήσει τις χρήσιμες κοινωνικές Δομές που η πρόσκληση αναφέρεται.
Μάλιστα εξαιρεί την Περιφέρεια Αττικής της οποίας οι Δήμοι με πληθυσμό μικρότερο των 72.000 κατοίκων μπορούν με όμορους Δήμους οι οποίοι αθροιστικά καλύπτουν το πληθυσμιακό κριτήριο, υπογράφοντας μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ τους, να υποβάλλουν σχετική πρόταση συμμετοχής .
Με βάσει τα παραπάνω καταθέτουμε τα εξής:
Παραλόγως και αδίκως η παραπάνω πρόσκληση εξαιρεί Δήμους οι οποίοι σε επίπεδο Νομού θα μπορούσαν αθροιστικά να καλύψουν το πληθυσμιακό κριτήριο. Ειδικότερα για το Νομό μας, το κριτήριο των 72.000 κατοίκων το έχει μόνο ο Δήμος Αγρινίου. Και ρωτάμε, οι υπόλοιποι κάτοικοι του νομού είναι παιδιά ενός κατώτερου Θεού ή μήπως το Υπουργείο θεωρεί ότι η κρίση και η εισβολή της φτώχειας στα ελληνικά νοικοκυριά αφορά μόνο τα μεγάλα αστικά κέντρα?
Η εξαίρεση που ισχύει για την Περιφέρεια Αττικής γιατί δεν μπορεί να ισχύσει και για τις υπόλοιπες Περιφέρειες?
Η βελτίωση της κοινωνικής συνοχής αλλά και η προσπάθεια καταπολέμησης της φτώχειας πρέπει να είναι εθνικό ζήτημα που θα αφορά το σύνολο της χώρας και όχι μονομερής και επιλεκτική επιλογή συγκεκριμένων περιοχών.
Επιπροσθέτως τίθεται και θέμα αντισυνταγματικότητας της παρούσης πρόσκλησης μιας και η διαχείριση των πόρων του ΕΚΤ από το ΕΣΠΑ αφορά το σύνολο της χώρας και όχι μεμονωμένες περιοχές. Ειδικότερα, η συγκεκριμένη πρόσκληση που αποσκοπεί στη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής και μιας κοινωνίας ίσων ευκαιριών μέσω της αντιμετώπισης της φτώχειας με διάφορες δράσεις όπως αυτές που περιγράφονται δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να διαχωρίζει τους πολίτες της χώρας και να δημιουργεί κοινωνικές ανισότητες και διχασμούς.
Καλούμε τον Υπουργό αλλά και τους συναρμόδιους φορείς να επανεξετάσουν την πρόσκληση και να επιτρέψουν και σε όμορους Δήμους της κάθε Περιφέρειας όπως σε αυτή της Αττικής να συμμετέχουν στην πρόσκληση δίνοντας την ευκαιρία σε όλους τους κατοίκους της Περιφέρειας μέσω των συνεργασιών όμορων Δήμων να επωφεληθούν από τις εν λόγω Κοινωνικές Δομές.


Για το Δ.Σ.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου