Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014

Απ. Κατσιφάρας: Η βιώσιμη αλιεία σε Αδριατική-Ιόνιο μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για την ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014
Δελτίο Τύπου

Σημαντικά συμπεράσματα τα οποία θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση μελλοντικών πρωτοβουλιών στη θαλάσσια λεκάνη Αδριατικής – Ιονίου, όπως η ζωτική σημασία της διασυνοριακής συνεργασίας σε θέματα όπως η γαλάζια οικονομία, η διαχείριση των υδάτινων πόρων, η διασύνδεση των λιμανιών, η από κοινού ολοκληρωμένη διαχείριση των δραστηριοτήτων της παράκτιας ζώνης και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αλιευτικών – υδατοκαλλιεργητικών επιχειρήσεων, εξήχθησαν από τη σημερινή ημερίδα που διοργάνωσε στην Αγορά Αργυρή, το γραφείο Πάτρας Europe Direct της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στον πλαίσιο των τοπικών εκδηλώσεων των «Open Days 2014».
Στην ημερίδα που είχε ως θέμα «Υδάτινοι δρόμοι Ανάπτυξης στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής – Ιονίου», αναλύθηκαν σημαντικά θέματα όπως η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την προώθηση της Μπλε Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 2014-2020, Υδάτινο Περιβάλλον - Τοπικές και Περιφερειακές Προοπτικές, Αλιευτικός Τουρισµός στην Ελλάδα, καθώς και οι βασικές συνθήκες για τη γαλάζια ανάπτυξη και οι προοπτικές για την Μακροπεριφέρεια Αδριατικής- Ιονίου.
Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας και Αντιπρόεδρος της Διαπεριφερειακής Ομάδας «Αδριατική-Ιόνιο» της Επιτροπής των Περιφερειών, Απόστολος Κατσιφάρας κατά τον χαιρετισμό του στην έναρξη της ημερίδας τόνισε πως «η υπεύθυνη και βιώσιμη αλιεία στην λεκάνη Αδριατικής-Ιονίου μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για την ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών στις εν λόγω χώρες, καθώς και στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων - όπως ο αλιευτικός τουρισμός, οι οποίες παραμένουν σε πλήρη αρμονία με την αρχή της άσκησης μιας βιώσιμης μορφής αλιείας που συντηρεί το τοπικό περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα».
«Οι ευθύνες που επωμίζονται πλέον οι Περιφέρειες των χωρών της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής-Ιονίου, μεταξύ των οποίων και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, είναι μεγάλες, αφού η συνεργασία όλων για την εφαρμογή της εγκεκριμένης μακροπεριφερειακής πολιτικής, που εστιάζεται στους βασικούς τομείς: της γαλάζιας ανάπτυξης, της σύνδεσης της περιοχής, της ποιότητας του περιβάλλοντος, και του βιώσιμου τουρισμού, μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στην ευημερία των λαών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» υπογράμμισε ο Απόστολος Κατσιφάρας, σημειώνοντας πως είναι αδιαμφισβήτητη η στενή σχέση και εξάρτηση  των περιοχών της λεκάνης Αδριατικής Ιονίου με τις δραστηριότητες του κλάδου της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών.
Ο κ. Κατσιφάρας αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη θέσπισης ρυθμίσεων για την από κοινού ολοκληρωμένη διαχείριση των δραστηριοτήτων της παράκτιας ζώνης, στη θέσπιση κανόνων αλιείας ώστε τα αλιευτικά αποθέματα να είναι βιώσιμα εκμεταλλεύσιμα, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αλιευτικών – υδατοκαλλιεργητικών επιχειρήσεων, με έμφαση στην αύξηση της απασχόλησης, στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας του αλιευτικού προϊόντος, σαν αποτέλεσμα της ενίσχυσης της ιχνηλασιμότητας, της αποδοτικότητας και της εμπορίας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, με έμφαση κυρίως στα τοπικά αλιευτικά προϊόντα, όπως το αυγοτάραχο Μεσολογγίου, το πρώτο ΠΟΠ αλιευτικό προϊόν της χώρας μας, στην ελαχιστοποίηση της ρύπανσης από την κυκλοφορία των πλοίων, στην αειφόρο ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας και στην προώθηση της έρευνας στους θαλάσσιους τομείς.
«Δεν μπορούμε να αφήσουμε εκτός τη γαλάζια οικονομία, η οποία μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη. Η συμβολή αυτή επεκτείνεται από την ανάπτυξη γαλάζιων τεχνολογιών έως τη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση θαλασσινών. Η καινοτομία μπορεί να επιτρέψει στην ευάλωτη ναυπηγική βιομηχανία να στραφεί προς την κατασκευή σκαφών χαμηλών εκπομπών και ενεργειακά αποδοτικών και να συνεργαστεί με συναφείς τομείς,  συμπεριλαμβανομένου του ναυτιλιακού εξοπλισμού και της ρομποτικής» τόνισε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης και συμπλήρωσε: «Μην ξεχνάμε άλλωστε τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, καθώς ουσιαστικά καθίσταται αναγκαία η εφαρμογή βιώσιμων πολιτικών ανάπτυξης και διαχείρισής τους, μέσω σχεδιασμού, υλοποίησης και βέλτιστης λειτουργίας έργων υποδομής και παρεμβάσεων διαχείρισης τόσο της προσφοράς όσο και της ζήτησης. Τέλος, η διασύνδεση των λιμανιών παίζει ουσιαστικό ρόλο, καθώς η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας βρίσκεται σε ένα σημαντικό σταυροδρόμι της Ευρώπης, αφού η λεκάνη Αδριατικής-Ιονίου αποτελεί φυσική οδό ναυσιπλοΐας που εισχωρεί σε βάθος την ΕΕ. Υπάρχει δυνατότητα για βελτίωση της συνδεσιμότητας ξηράς-θάλασσας και των διατροπικών μεταφορών, με συνακόλουθη αύξηση της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών της ενδοχώρας».
Στη σημερινή ημερίδα συμμετείχαν μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της DG Regional and Urban Policy, Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακοί Συμβουλοι, στελέχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής, εκπρόσωποι Φορέων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου