Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014

Πρόσκληση για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 28-11-14

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 28–11–2014, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 17.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων Περιφ. Ενότητας Αιτωλ/νίας -"Διοικητήριο", Κύπρου 1, Μεσολόγγι 30200), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
1. Ορισμός εκπροσώπων στο Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Σύμπραξης “Επιχειρηματική Προοπτική Αιτωλ/νίας” (εισηγητής κ. Καραπάνος Νικ. – Δήμαρχος).
2. Ορισμός εκπροσώπων στη Γ.Σ. της ΕΟΕΣ “ Εύξεινη Πόλη” (εισηγητής κ. Καραπάνος Νικ. – Δήμαρχος).
3. Έγκριση συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση του Διεθνούς δικτύου “Πόλεις-Αγγελιοφόροι της Ειρήνης” (εισηγητής κ. Καραπάνος Νικ. – Δήμαρχος).
4. Έγκριση λήψης απόφασης για την υποβολή αιτήματος προς τη Δ/νση Δημ. Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών για παραχώρηση ακινήτων στο Δήμο μας (εισηγητής κ. Διαμαντόπουλος Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
5. Έγκριση Τεχνικού προγράμματος έτους 2015 (εισηγητής κ. Γιαννόπουλος Κων. – Αντιδήμαρχος).
6. Αποδοχή και κατανομή συμπληρωματικού ποσού ΣΑΤΑ 2014 ύψους 77.193,00 € (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
7 .Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Ασφαλτοστρώσεις οδών” (εισηγητής κ. Γιαννόπουλος Κων. – Αντιδήμαρχος).
8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Εργασίες Αποκατάστασης στο Δρόμο Αγριλιά-Άγιος Γεώργιος” (εισηγητής κ. Γιαννόπουλος Κων. – Αντιδήμαρχος).
9. Ανανέωση παραχώρησης, από τον ΟΑΕΔ προς Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου, αιθουσών και καταστημάτων συγκέντρωσης σε οικισμούς του τ. ΟΕΚ στις περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Μεσολογγίου και Αιτωλικού και προσδιορισμός χρήσης αυτών (εισηγητής κ. Διαμαντόπουλος Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
10. Αποδοχή υλοποίησης του προγράμματος ROMED2 στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου και ορισμός μελών ως πρόσωπα επαφής για το πρόγραμμα (εισηγητής κ. Διαμαντόπουλος Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
11. Απόφαση συμμετοχής στην πρόσκληση με αρ. πρωτ. 4212/10.11.2014 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής – Πράσινο Ταμείο, σχετικά με την υποβολή πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα « Απόκτηση και διαμόρφωση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων και Διατηρητέων Κτιρίων στις πόλεις 2014 » (εισηγητής κ. Διαμαντόπουλος Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
12. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής περί αναπροσαρμογής δικαιώματος βοσκής (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
13. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής περί αναπροσαρμογής τελών δικαιώματος χρήσης κοιμητηρίων (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
14. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής περί αναπροσαρμογής τέλους καθαριότητας και φωτισμού (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
15. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής περί αναπροσαρμογής φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
16. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής περί αναπροσαρμογής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
17. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής περί αναπροσαρμογής τελών εκ δικαιωμάτων χρήσης κοινόχρηστων χώρων (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
18. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Αποπεράτωση Δημ. σχολείου Πενταλόφου” (εισηγητής κ. Γιαννόπουλος Κων. – Αντιδήμαρχος).
19. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Ανάπλαση Κεντρικής οδού Νεοχωρίου” (εισηγητής κ. Γιαννόπουλος Κων. – Αντιδήμαρχος).
20. Έγκριση κατανομής ποσών α) 95.342,05 € και β) 102.556,36 € για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης (εισηγητής κ. Σκαρούτσος Αναστ. – Δημ. Σύμβουλος).
21. Αποδοχή και κατανομή ποσού βάσει του άρθρ. 27 του Ν. 3756/2009 προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
22. Εισήγηση για εκδίκαση ένστασης κατά ειδικής διαταγής του έργου “Ανέγερση Δημ. Σχολείου και Νηπιαγωγείου Γουριάς ” (εισηγητής κ. Γιαννόπουλος Κων. – Αντιδήμαρχος).
23. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με αποζημιώσεις-απαλλοτριώσεις ιδιοκτησιών (εισηγητής κ. Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
24. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με αποζημιώσεις επικειμένων (εισηγητής κ. Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
25. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με προτεινόμενο κοινόχρηστο χώρο για τοποθέτηση κινητού προστεγάσματος στο βόρειο τμήμα της πλατείας πέντε Πρωθυπουργών στο Μεσολόγγι (εισηγητής κ. Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
26. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με ανασύσταση της Επιτροπής του άρθρου του Π. Δ. της 5/17-12-1985 (ΦΕΚ 2Α /τευχ. Α /17.01.1986) (εισηγητής κ. Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
27. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με αποζημίωση γης στην επέκταση του σχεδίου πόλης Μεσολογγίου (εισηγητής κ. Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
28. Συμψηφισμός οφειλών από σχέδιο πόλης (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
29. Μίσθωση ακινήτων και αγροτεμαχίων (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
30. Μη επιβολή προστίμων στις σε ειδικές κατηγορίες ακινήτων μη οικιακής χρήσης (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
31. Ορισμός υπολόγου για την ηλεκτρονική καταχώριση και πληρωμή των έργων του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
32. Έγκριση της υπ’αριθμ. 83/2014 απόφασης του Δ/κού Συμβ. της ΔΕΥΑ Μεσολογγίου περί τροποποίησης Κανονισμού Προμηθειών (εισηγητής κ. Καραπαπάς Γεώργ. – Δημ. Σύμβουλος).
33. Έγκριση της υπ’αριθμ. 84/2014 απόφασης του Δ/κού Συμβ. της ΔΕΥΑ Μεσολογγίου περί τροποποίησης Κανονισμού Ύδρευσης (εισηγητής κ. Καραπαπάς Γεώργ. – Δημ. Σύμβουλος).
34. Έγκριση της υπ’αριθμ. 85/2014 απόφασης του Δ/κού Συμβ. της ΔΕΥΑ Μεσολογγίου περί τροποποίησης τιμολογίου παρεχόμενων υπηρεσιών και τελών σύνδεσης ύδρευσης-αποχέτευσης (εισηγητής κ. Καραπαπάς Γεώργ. – Δημ. Σύμβουλος).
35. Ορισμός υπολόγου για την πράξη "Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων-Παρούσι Φυτειών-" με κωδικό MIS 456941 (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
36. Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του νομικού προσώπου “Πνευματικό – Κοινωνικό – Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου” περί εξόδων παράστασης Προέδρου, Αντιπροέδρου του Διοικ/κού Συμβουλίου (εισηγήτρια κα. Κώτση – Αλαφοδήμου Βασιλ. – Δημ. Σύμβουλος).
37. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και του Συνδέσμου Διαχ/σης Απορριμμάτων 4ης Γεωγρ. Ενότητας Νομού Αιτωλ/νίας (εισηγητής κ. Παπαδόπουλος Γεώργ. – Δημ. Σύμβουλος).
38. Έγκριση δαπανών Εορτών Εξόδου 2014 – συμπληρωματική (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
39. Έγκριση εκδηλώσεων και διάθεση πίστωσης για Εορτές Χριστουγέννων 2014 (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
40. Αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2014 (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
Ο Πρόεδρος
Αγαθάγγελος Κότσαλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου