Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2015

Ερωτήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 15/1

  Μεσολόγγι, 15 Ιανουαρίου 2015
  
Προς: κ. Νικόλαο Καραπάνο,
Δήμαρχο Ι.Π. Μεσολογγίου
κ. Δήμαρχε, παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε εγγράφως στις παρακάτω ερωτήσεις:
1.   Το ΕΠΑΛ Κατοχής βρίσκεται υπό κατάληψη. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες στην υπάρχουσα εργολαβία δεν περιλαμβάνονται η κατασκευή στεγάστρου υποστήριξης, νέες τουαλέτες, περίφραξη και ολική διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Αν κάτι τέτοιο αληθεύει, τι σκοπεύει να πράξει η δημοτική αρχή για την πλήρη και σωστή λειτουργία του ΕΠΑΛ Κατοχής; Σε κάθε περίπτωση κάτω από αυτές τις συνθήκες μπορεί να υπάρξει μεταφορά στις νέες εγκαταστάσεις;
2.   Με την υπ’ αριθ. 67/2014 (ορθή επανάληψη) απόφαση ΑΔΑ: 6Α310ΚΨΝ-7ΞΛ του Πνευματικού Κέντρου, προβήκατε σε διαγραφή οφειλών ύψους 25.790,30 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 4257/2014 σε είκοσι έξι (26) προμηθευτές του γιατί παρήλθε η πενταετία, την στιγμή κατά την οποία υπήρχαν διαβεβαιώσεις ότι οι άνθρωποι θα πληρωθούν. Μάλιστα η εν λόγω απόφαση έχει ισχύ από 17-12-2014, ενώ το οικονομικό έτος για απαιτήσεις και ενδεχόμενες ενστάσεις έληγε στις 31-12-2014. Τι απαντάτε επί του ηθικού και νομικού ζητήματος για την εν γένει συμπεριφορά σας απέναντι σε μικροοφειλέτες της πόλης, την στιγμή κατά την οποία διαθέτετε χρήματα του ΕΣΠΑ (245.000€) σε ΚΟΙΝΣΕΠ και αναθέτετε λειτουργίες υποστήριξης του Πνευματικού Κέντρου (λογιστική παρακολούθηση κ.ά.) εκτός Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου;
Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Επικεφαλής Συνδυασμού
«Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»
Δημ. Σύμβουλος Ι.Π. Μεσολογγίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου