Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015

Τοποθέτηση επί του προϋπολογισμού του Δήμου 2015 στο Δημοτικό Συμβούλιο της 13/1/2015

ΓΕΝΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Η Τ.Α. τα τελευταία χρόνια υπέστη σοβαρές περικοπές στους θεσμοθετημένους πόρους της (περικοπή τακτικής επιχορήγησης, ΣΑΤΑ, στήριξη κοινωνικών δομών και δράσεων που μεσοσταθμικά μεταφράζεται σε ποσοστό άνω του 30% σε σχέση με την προ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ εποχή). Η αφαίμαξη αυτή μεταφράζεται με επιεικείς υπολογισμούς σε εξακόσια εκατομμύρια ευρώ, ως “συνεισφορά” της Τ.Α. στο πρωτογενές πλεόνασμα. Η Τ.Α. είναι όμηρος του «Παρατηρητήριου Οικονομικής Αυτοτέλειας», που στο όνομα των ισοσκελισμένων προϋπολογισμών έχει στραγγαλίσει κυριολεκτικά την λειτουργία της. Η κεντρική εξουσία συμπεριφέρεται εχθρικά στην Τ.Α. και την έχει κάνει παράρτημα της Κεντρικής Διοίκησης. Αυτό δεν είναι Τοπική Αυτοδιοίκηση, είναι ετεροδιοίκηση. Αν θέλουμε κάτι τέτοιο να το πούμε. Αν θεωρούν ότι τα Δημοτικά Συμβούλια είναι διεκπεραιωτές αυτής της πολιτικής κάνουν λάθος. Εμείς δεν θα πάρουμε τον “πικρό καφέ” της μίζερης διαχείρισης που προσφέρουν και σερβίρουν χρόνια τώρα. Αυτό είναι σαφέστατα έλεγχος σκοπιμότητας. Ενδεικτικά στις οδηγίες του ΥΠΕΣ με αριθ. πρωτ. 45226/20-11-2014 σταχυολογούμε τα παρακάτω: α) τα έσοδα από ΚΑΠ πιθανότατα θα είναι τα ίδια, παρότι υπάρχει προτροπή για αύξηση 4,81%, β) οι πιστώσεις για προνοιακά επιδόματα προβλέπονται μειωμένες 5,85%, γ) οι πιστώσεις για ΣΑΤΑ (έργα και μελέτες) παραμένουν στα ίδια επίπεδα, δ) οι δαπάνες για συντήρηση και επισκευή σχολείων παραμένουν ίδιες και πιθανότατα θα μειωθούν πάνω από 20%, ε) τα ποσά για φόρο ζύθου, τέλος διαφήμισης αποδίδονται με βάση το έτος 2013, στ) η πίστωση για την πυροπροστασία είναι ίδια με το 2014 δηλαδή μηδέν γιατί δεν δόθηκε τίποτα στο Δήμο.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ
Α. ΕΣΟΔΑ
Αναλύοντας τα πραγματικά στοιχεία προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων για το προηγούμενο έτος 2014 διαπιστώνουμε σημαντική υστέρηση εσόδων σε όλους τους κωδικούς του προϋπολογισμού. Αναφέρουμε επιλεκτικά από προϋπολογισθέντα για τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 2.203.000 ευρώ, εισπραχθέντα μόνο 671.006 ευρώ από ΚΑΠ 4.468,10 ευρώ, γενικών αναγκών εισπραχθέντα 2.705.025 ήτοι 50,5%, από ΚΑΠ συντήρηση σχολείων από 399.423 εισπραχθέντα 197.898 ευρώ, μείωση πάνω από 100%, για την πυροπροστασία που προϋπολογίσθηκαν 147.924 ευρώ δεν δόθηκε ούτε ένα ευρώ. Για επισκευή και συντήρηση σχολείων από 107.927 ευρώ εισπραχθέντα μόνο 74.927 ευρώ, έχουμε μείωση 40% και πλέον. Οι επιμέρους εισπράξεις (λατομεία, ιχθυοτροφεία, λαϊκές, βοσκή) παρουσιάζουν υστέρηση άνω του 25% μεσοσταθμικά. Εκείνο όμως που δημιουργεί εύλογες απορίες και προκύπτει από τα στοιχεία είναι ότι οι απαιτήσεις από παρελθόντα οικονομικά έτη βρίσκονται σε δραματικό επίπεδο. Συγκεκριμένα από βεβαιωθέντα το 2014 Π.Ο.Ε. (ηλεκτροφωτισμός, ύδρευση, άρδευση, ΤΑΠ κ.λπ.) 764.992 ευρώ εισπράχθηκαν μόνο 32.615 ευρώ! Από λοιπά βεβαιωθέντα (τέλος ακαθαρίστων, νεκροταφεία, βοσκή, μισθώματα κοινοχρήστων χώρων) από βεβαιωθέντα 1.909.662 ευρώ εισπράχθηκαν μόνο 93.112 ευρώ! Και από έκτακτα βεβαιωθέντα 1.199.721 ευρώ, εισπράχθηκαν μόνο 10.322 ευρώ! Ως εκ τούτου είναι σαφές ότι έδαφος υπάρχει αρκεί να υπάρχει και πολιτική βούληση, πέραν των αντικειμενικών δυσκολιών που έχουν προκύψει. Κατ’ επέκταση εδώ προκύπτει άμεση ανάγκη ενεργοποίησης – είσπραξης των υπαρχόντων πηγών εσόδων και δημιουργία νέων για οικονομική αυτοδυναμία του Δήμου (Αλυκές, Λιμνοθάλασσα, Λιμενική ζώνη, περιουσία Δημοσίου, Εύηνος) πράγμα το οποίο δεν διαφαίνεται στις πραγματικές προθέσεις της Δημοτικής Αρχής. Είναι σαφές ότι από τα έσοδα (τακτικά – έκτακτα – ανταποδοτικά) ποσοστό άνω του 80% πηγαίνει σε ανελαστικές δαπάνες και λιγότερο του 20% πηγαίνει σε επενδύσεις. Έτσι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε απλώς κάνουμε διαχείριση μιζέριας, με όρους ασφυκτικούς και επιταγές παρατηρητηρίου.
Β. ΕΞΟΔΑ
Η Δημοτική Αρχή επικαλείται χρηστή διοίκηση και οικονομική διαχείριση που δεν θα επιτρέπει παρερμηνείες. Τρεις παρατηρήσεις επί του προκειμένου: α) αμοιβές ειδικών συνεργατών και δικηγόρων προϋπολογισμού 67.500 ευρώ το 2014 γίνονται 102.000 ευρώ το 2015!, β) δαπάνη καυσίμων προϋπολογισμού 250.000 ευρώ για το 2015, ίδια πίστωση το 2014 την στιγμή που ενταλματοποιήθηκαν 153.000 ευρώ, γ) δαπάνη μίσθωσης συνεργείων καθαρισμού 10.000 ευρώ το 2015. Δεν υπήρχε το 2014. Ξεκινάει η πρώτη προσπάθεια ιδιωτικοποίησης; Επισκευές και συντηρήσεις σχολείων από 107.828 ευρώ μείωση σε 75.000 ευρώ, δαπάνη θέρμανσης (ξεχωριστός κωδικός) μηδέν (0) ευρώ.
Στις υπηρεσίες αθλητισμού – πολιτισμού και κοινωνικής πολιτικής προβλέπεται το “ιλιγγιώδες” ποσό των 2.000 ευρώ, ως έξοδα λειτουργίας του κοινωνικού παντοπωλείου! Δεν υπάρχει καμία άλλη δράση υποστήριξης. Στην υπηρεσία πρασίνου διατίθενται μόνο 1.800 ευρώ για προμήθεια φυτών, δενδρυλλίων και φυτοπαθολογικού υλικού. Στην υπηρεσία νεκροταφείου δεν υπάρχει εξειδικευμένη πίστωση συντήρησης και επισκευής αλλά μόνο λειτουργικές δαπάνες με εξαίρεση την προμήθεια φαρμάκων αποξήρανσης χόρτων ύψους 4.000 ευρώ και ποσού 1.500 ευρώ για επισκευή μανδρότοιχου στο Νεοχώρι.
Τέλος στην υπηρεσία τεχνικών έργων αφαιρούνται κατά το δοκούν ψηφισθέντα μικρά έργα (ΣΑΤΑ παρελθόντων ετών) και μεταφέρονται αλλού, σύμφωνα με τις επιλογές της Δημοτικής Αρχής, π.χ. πλακόστρωση Κατοχής (12.000 ευρώ), Χρυσοβέργι (6.930 ευρώ), Ρέτσινα (4.800 ευρώ), οδοποιία Ευηνοχωρίου (12.340 ευρώ), Άγιος Ηλίας (3.000 ευρώ), παραποτάμια ηλεκτροδότηση Νεοχωρίου – Κατοχής (12.000 ευρώ) καθώς και δεν υπάρχει καμία πίστωση για έργα οδοποιίας στο νέο οικισμό σχεδίου πόλεως Μεσολογγίου, τη στιγμή κατά την οποία στον προϋπολογισμό του 2014 είχαν εγγραφεί 52.277 ευρώ. Τέλος ως προς το σκέλος των μελετών, θεωρούμε υπερβολή το ποσό των 80.000 ευρώ και πρέπει αυτό να επανεξεταστεί ώστε με ανακατανομή του να υπάρξουν άλλες δράσεις.
Απουσιάζει λοιπόν το όραμα και το διαφορετικό. Στα αζήτητα οι κοινωνικές δομές, στα αζήτητα ο αθλητισμός και η νεολαία, στα αζήτητα τα αιτήματα των τοπικών κοινοτήτων. Καμία πίστωση για λιμνοθάλασσα και θαλάσσιο μέτωπο. Καμία προσέγγιση για ορεινούς όγκους. Καμία δράση για τεχνική υποστήριξη πρωτογενούς τομέα και ενδοχώρας του Δήμου. Καμία πρόνοια για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του Δήμου. Να θυμίσουμε εδώ τη δική μας δέσμευση: Καμία οικογένεια χωρίς νερό, ρεύμα και τροφή. Η Δημοτική Αρχή δεσμεύεται για κάτι τέτοιο; Αντ’ αυτού τα πρώτα στοχευμένα βήματα για εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες (Πνευματικό Κέντρο) προχωρούν και δεν υπάρχει καμία δράση διεκδίκησης των οφειλομένων στο Δήμο και την πόλη.
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ – ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
«Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»
Με βάση τα παραπάνω ο Συνδυασμός «Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ» ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΕΙ στο σύνολό του τον προϋπολογισμό του Δήμου Μεσολογγίου για το έτος 2015 για τους παρακάτω λόγους:
1.        Απουσιάζει παντελώς το όραμα και οι στόχοι διεκδίκησης του Δήμου όσον αφορά την δημιουργία προϋποθέσεων οικονομικής αυτοδυναμίας και ανάπτυξης, καθώς και στήριξης δράσεων κοινωνικής πολιτικής και τοπικής οικονομίας.
2.        Θεωρεί απαράδεκτη την ομπρέλα του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και ζητεί την κατάργησή του. Ο προϋπολογισμός του Δήμου είναι κορυφαία πολιτική διαδικασία και όχι διεκπεραιωτική.
3.        Διαπιστώνει ότι η κατάρτιση και ψήφισή του δεν κινείται σε ισόρροπη κατεύθυνση μεταξύ Δημοτικών Ενοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων, αλλά στη βάση ψηφοθηρικών επιλογών. Αυτό σαφέστατα δεν αποτελεί έκφραση τοπικής ισονομίας.
4.        Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και ο ρόλος της είναι ρόλος πραγματικής τοπικής δημοκρατίας και όχι ετεροδιοίκησης. Διεκδικούμε τα αυτονόητα και πρέπει να τα πάρουμε.
5.        Με βάση τα κεντρικά οικονομικά δεδομένα υποκρύπτεται, προωθείται και εμμέσως επιβάλλεται τοπική δημοτική φορολογία, πράγμα το οποίο ούτε ο τόπος, ούτε η κοινωνία μπορεί να αντέξει. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου