Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2013

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα υλοποιηθούν κατά την χειμερινή περίοδο (Οκτώβριος – Ιανουάριος) του εκπαιδευτικού έτους 2013-2014, τα παρακάτω τμήματα:
Α/Α

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΩΡΕΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

2.1

Περιβάλλον και καθημερινή ζωή

25

2.3

Συλλογικές Περιβαλλοντικές Δράσεις

25

2.4

Οικολογικές λύσεις για το σπίτι

25

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

3.1

Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι)

50

3.2

Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ)

50

3.3

Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ)

50

3.4
Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες
στην καθημερινή ζωή

25

3.5
Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης
(social media)

25

3.6

Δημιουργία Ιστοσελίδας

50

3.7

Ηλεκτρονική εφημερίδα

50

3.8

Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία

25

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

4.4

Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1)

25

4.5

Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2)

25

4.6

Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)

25

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

6.10

Τοπική Ιστορία

25

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τίτλο «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης- Προγράμματα Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης - Προγράμματα Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Τα προγράμματα απευθύνονται σε όλους τους ενήλικες και θα υλοποιηθούν στον διευρυμένο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου.
Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και φωτοτυπία ταυτότητας. Τα  τμήματα τίθενται σε λειτουργία  με την εγγραφή 12-20 ατόμων και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου.

Διεύθυνση: Φάβρου 3 (πρώην ΝΕΛΕ).
Τηλέφωνο: 26310-55386
Υπεύθυνη Εκπαίδευσης Κ.Δ.Β.Μ.: Κωνσταντακοπούλου Σπυριδούλα
Υπεύθυνος Κ.Δ.Β.Μ.: Πρεβεζάνος Χρήστος
Γραμματέας Κ.Δ.Β.Μ.: Αγγελή Μαρία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου