Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβούλιου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου για το θέμα των απολύσεων υπαλλήλων που προβλέπει το μεσοπρόθεσμο

Συζητήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο του δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου το θέμα  που έχει προκύψει με την διαθεσιμότητα – απόλυση υπαλλήλων μετά την ψήφιση του μεσοπρόθεσμου.
Ο δήμαρχος Ιεράς πόλεως Μεσολογγίου Παναγιώτης Κατσούλης πρότεινε το παρακάτω ψήφισμα το οποίο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασιστηκε με συντριπτική πλειοψηφία. Το ψήφισμα έχει ως εξής:
Λαμβάνοντας υπόψη μας την τελευταία εγκύκλιο με τίτλο «Διαθεσιμότητα – Αργία – Δημοσίευση πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου» (21/11/2012), του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Αντώνη Μανιτάκη, τις προβλέψεις του νέου Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής για το 2013, καθώς και τις νέες απαιτήσεις της τρόικας που διέρρευσαν για απολύσεις εργαζομένων στο δημόσιο τομέα και τους ΟΤΑ το 2014,
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου καταγγέλλει:
1. Τις πολιτικές πρακτικές του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Αντώνη Μανιτάκη και της τρικομματικής κυβέρνησης (ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ), οι οποίες με εκβιαστικό τρόπο και περίσσιο αυταρχισμό και αλαζονεία, καταργούν την αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α. και στέλνουν στον καιάδα της ανεργίας και της εξαθλίωσης χιλιάδες εργαζομένους.
Εκφράζει:
2.Την κατηγορηματική του αντίθεση στις όποιες μορφές απολύσεων υπαλληλικού προσωπικού, κάθε κατηγορίας (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ,ΙΔΑΧ), στο Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, συμπεριλαμβανομένων και των Νομικών του Προσώπων (ΔΕΥΑΜ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ), τη χρονική δε συγκυρία κατά την οποία συνεχώς μεταβιβάζονται σε αυτόν πρόσθετες αρμοδιότητες από το κράτος, χωρίς τους αντίστοιχους πόρους.
Δηλώνει:
3. Πως όλοι οι εργαζόμενοι του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων (ΔΕΥΑΜ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ), είναι απαραίτητοι, καθώς καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, όταν μάλιστα υπάρχει μεγάλη έλλειψη προσωπικού την οποία επέφερε ο Νόμος του Καλλικράτη και τα διαδοχικά προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής.
Απαιτεί:
4. Να επιτραπούν οι προσλήψεις προσωπικού στους ΟΤΑ, έτσι ώστε οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες να καλύπτονται με μόνιμο προσωπικό.
5. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου αποφασίζει πως:
  • Δεν θα προχωρήσει σε καμία κατάργηση οργανικής θέσης.
  • Δεν θα αποστείλει στα αρμόδια Υπουργεία και κυβερνητικά όργανα, καμία λίστα με ονόματα εργαζομένων που θα απειλούνται με διαθεσιμότητα και απόλυση.
  • Την ευθύνη της μη αποστολής των στοιχείων δεν θα την έχουν οι αρμόδιοι υπάλληλοι, αλλά ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο.
  • Θα παράσχει πλήρη νομική στήριξη στους εργαζομένους σε συνεργασία με τις συνδικαλιστικές τους οργανώσεις.
  • Ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου θα υπογράψει μόνο όσες διαπιστωτικές πράξεις ζητηθούν από τους ίδιους τους εργαζομένους.
  • Ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, από το θεσμικό ρόλο στην ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, θα αναλάβει κάθε δυνατή αγωνιστική πρωτοβουλία για το συντονισμό ενεργειών με συλλογικά όργανα των Δήμων και των Περιφερειών, καθώς και τους εργαζομένους τους, ώστε να μην υπάρξουν απολύσεις.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου