Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 26 – 11 – 2012 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων πρώην Νομαρχιακής Αυτοδ/σης Αιτωλ/νίας, Κύπρου 1, Μεσολόγγι 30200), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:
1.         Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με εγκύκλιο “Διαθεσιμότητα-Αργία- Δημοσίευση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου” της 21/11/2012 του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ.Αντώνη Μανιτάκη και τις επιπτώσεις της στους  εργαζομένους του Δήμου & των νομικών προσώπων αυτού (εισηγητής κ. Κατσούλης Παναγ. – Δήμαρχος).
2.         Πρόταση & λήψη απόφασης σχετικά με την έκτακτη Γεν. Συνέλευση των μετόχων της “ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΧΕΛΩΟΥ Α.Ε.” (εισηγητής κ. Κατσούλης Παναγ. – Δήμαρχος).
3.         Ενημέρωση σχετικά με την επίσκεψη αποστολής της Unesco στο Δήμο μας & έγκριση της δαπάνης φιλοξενίας (εισηγητής κ. Κατσούλης Παναγ. – Δήμαρχος).
4.         Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την xωροθέτηση του κτιρίου ΕΠΑΛ Κατοχής (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ.– Αντιδήμαρχος). 
5.         Έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο της αιτήσεως του Δροσίνιου Ιδρύματος για την έκδοση λειτουργίας του Ορφανοτροφείου (εισηγητής κ.Σπανός Ιωάννης – Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου).
6.         Σύναψη προγραμματική σύμβασης με τον Υπουργό ΠΕΚΑ για την υλοποίηση του έργου  “Χάραξη – διαμόρφωση πεζοπορικής διαδρομής: Μονοπάτι Εξοδιτών Μεσολογγίου” (εισηγητής        κ. Κοταντάκης Δημ.– Αντιδήμαρχος). 
7.         Αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2012 (εισηγητής             κ. Νούλας Παναγ. – Αντιδήμαρχος).
8.         Έγκριση αποδοχής πίστωσης και εγγραφής  στον προϋπ/σμό για το έργο "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ" (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ.– Αντιδήμαρχος). 
9.         Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Διαμόρφωση εσωτερικής χωροθέτησης νέου νεκροταφείου Κατοχής” (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ.– Αντιδήμαρχος). 
10.      Συμπλήρωση – τροποποίηση της υπ’αριθμ. 83/2012 απόφασής μας σχετικά με την παράταση ρύθμισης αποκατάστασης ακτημόνων πρώην Δήμου Οινιαδών (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ.– Αντιδήμαρχος).
11.      Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Επισκευή εσωτερικού κτιρίου ΚΔΑΠ και διαμόρφωση εξωτερικού χώρου” (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ.– Αντιδήμαρχος). 
12.      Έγκριση εκποίησης δημοτικού αγροτεμαχίου στη θέση “Θολό” της Δημ. Κοιν. Νεοχωρίου (εισηγητής κ. Νούλας Παναγ. – Αντιδήμαρχος).
13.      Διαγραφή οφειλών από Χ.Κ.  (εισηγητής κ. Νούλας Παναγ. – Αντιδήμαρχος).
14.      Επιστροφή χρημάτων από λογ/σμούς ΔΕΗ ως αχρεωστήτως καταβληθέντα (εισηγητής            κ. Νούλας Παναγ. – Αντιδήμαρχος).
15.      Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα (εισηγητής κ. Νούλας Παναγ. – Αντιδήμαρχος).
16.      Συμπλήρωση – τροποποίηση της υπ’αριθμ. 210/2012 απόφασής μας σχετικά με την υποστήριξη του προγράμματος Κοινωνικής Ανάπτυξης και πολιτικών κοινωνικής συνοχής της Περιφέρειας (εισηγήτρια κα. Φούντα Μαρία – Αντιδήμαρχος).
17.      Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013-2014 (εισηγητής κ. Καβάγιας Αριστ.– Δημ. Σύμβουλος).
18.      Κατανομή ποσού 95.342,05 € για λειτουργικές δαπάνες σχολείων του Δήμου (εισηγητής        κ. Καβάγιας Αριστ.– Δημ. Σύμβουλος).
19.      Εκμίσθωση χώρου για κάλυψη στεγαστικών αναγκών του Δήμου (εισηγητής κ. Καρατσόλης Παντ.– Αντιδήμαρχος).
20.      Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χώρου στο Βυρώνειο κτίριο για τη στέγαση της υπηρεσίας του ΚΕΠΠΥΕΛ (εισηγητής κ. Καρατσόλης Παντ.– Αντιδήμαρχος).
21.      Ονομασία οδών και πλατειών στη πόλη του Μεσολογγίου (εισηγητής κ. Χονδρός Νικ.– Αντιδήμαρχος).
22.      Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με αποζημιώσεις – απαλλοτριώσεις κλπ. σχεδίου πόλεως (εισηγητής κ. Χονδρός Νικ.– Αντιδήμαρχος).Ο Πρόεδρος
Γιάννης Δ. Σπανός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου