Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2013

Δεν τίθεται θέμα κλεισίματος ή υποβάθμισης των προσφερόμενων υπηρεσιών του Γ.Νοσοκομείου Μεσολογγίου

Συνάντηση με το Διοικητή της 6ης  Υγειονομικής Περιφέρειας Παναγιώτη Κατσιβέλα, πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Παναγιώτης Κατσούλης, συνοδεία γιατρών του Νοσοκομείου Μεσολογγίου. Συζητήθηκαν ζητήματα που άπτονται της λειτουργικής αναβάθμισης των προσφερόμενων υπηρεσιών του Νοσοκομείου Μεσολογγίου, ειδικότερα δε εκείνα που σχετίζονται με την τωρινή έλλειψη αναισθησιολόγων ιατρών.
Ο Διοικητής της 6ης  Υγειονομικής Περιφέρειας Παναγιώτης Κατσιβέλας διαβεβαίωσε πως από την πλευρά του θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ενδυνάμωσης της λειτουργιάς του Γ.Ν. Μεσολογγίου και ότι δεν τίθεται θέμα κλεισίματος ή υποβάθμισης των προσφερόμενων υπηρεσιών του. Δεσμεύτηκε δε ότι θα διαβιβάσει τα σχετικά αιτήματα στην ηγεσία του υπουργείου υγείας και θα αναγκάσει άμεσα τις βέλτιστες δυνατές λύσεις, όπως για παράδειγμα το ‘’ξεπαγωμα’’ των οχτώ (8) θέσεων επιμελητών ΄Β που έχουν κριθεί και εκκρεμούν από το 2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου