Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013

Απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής να μήν παραιτηθεί κανείς

Συνεδρίασε στις 17-1-2013 το Δ.Σ. της Λιμενικής Επιτροπής Αιτωλ/νίας σε πλήρη σύνθεση. Το Δ.Σ. σχετικά με το υπ’ αριθ. πρωτ. 2167/141/9-1-2013 έγγραφο του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κ. Εμ. Αγγελάκα, που θυμίζει πρακτικές εποχών αλήστου μνήμης με το οποίο ζητείται δίκην τελεσιγράφου, εντός πέντε (5) ημερών η παραίτηση των μελών της Λιμενικής Επιτροπής Αιτωλ/νίας προκειμένου να ......
αποφασίσει την ανασυγκρότησή της
ΟΜΟΦΩΝΑ
αποφάσισε τα παρακάτω:
1.     Να μην παραιτηθεί κανένα μέλος του Δ.Σ. της Λιμενικής Επιτροπής Αιτωλ/νίας.
2.     Θεωρεί απαράδεκτη την παρέμβαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης στη λειτουργία της Λιμενικής Επιτροπής.
3.     Επιστρέφει ως απαράδεκτο τον χαρακτηρισμό ότι η Λιμενική Επιτροπή ευθύνεται για την λειτουργία του τουριστικού λιμένα Μεσολογγίου. Τυχόν ενοχοποίηση και απόδοση ευθυνών αφορά τις παραλείψεις και πράξεις της Διοίκησης και όχι του Λιμενικού Ταμείου Αιτωλ/νίας.
4.     Καλεί τα κόμματα της συγκυβέρνησης να πάρουν θέση στην προωθούμενη πραξικοπηματική αυτή ενέργεια καθώς και τους βουλευτές Αιτωλ/νίας, θεωρώντας ότι μια τέτοια πράξη στρέφεται κατά των συμφερόντων της πόλης του Μεσολογγίου και οδηγεί στη συνεχιζόμενη υποβάθμιση και τον παραγκωνισμό της αναπτυξιακής προοπτικής του θαλασσίου μετώπου της πόλης του Μεσολογγίου.
5.     Καλεί το αρμόδιο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου να πάρει θέση.
6.     Τονίζει σε όλους τους τόνους ότι ο κ. Αγγελάκας δεν έχει ουδεμία θεσμική δυνατότητα παρέμβασης και ότι τυχόν ενδεχόμενη πράξη του είναι παράνομη, καταχρηστική και καθ’ υπέρβαση αρμοδιότητας.
7.     Εξουσιοδοτεί το νομικό σύμβουλο του Λιμενικού Ταμείου κ. Μ. Πετρονικολό να προβεί σε κάθε είδους προσφυγές και νόμιμες ενέργειες που στοχεύουν στην αποτροπή κατάργησης της νομιμότητας από παράνομες πράξεις ή ενέργειες ανασυγκρότησης της Λιμενικής Επιτροπής Αιτωλ/νίας. 
Από τη Διοίκηση του
Λιμενικού Ταμείου Αιτωλ/νίας  
You might also like:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου