Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013

Σεμινάρια για Τεχνικούς Ασφαλείας απο Εμπορ/κό Σύλλογο

Από 1/1/13 σύμφωνα με τις διατάξεις για την Υγιεινή και Ασφάλεια του  άρθρου 13 του ν. 1568/85 και του άρθρου 6 του π.δ 17/96 και π.δ 159/99 υπάρχει υποχρέωση του εργοδότη να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας (Τ.Α.) εφ’ όσον απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους.                
 Διευκρινίζεται πως η ύπαρξη Τεχνικού Ασφαλείας είναι υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις και ότι ο ίδιος ο εργοδότης μπορεί να εκτελεί καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας εφόσον έχει την ανάλογη κατάρτιση.
Στα πλαίσια αυτά ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Ι. Π. Μεσολογγίου διοργανώνει στα γραφεία του σεμινάρια για Τεχνικούς Ασφαλείας. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής καλέστε στο παρακάτω τηλέφωνο.


Πληροφορίες: Φωτιάδη Μπερτίνη
Τηλέφωνο: 26310-25564
Ώρες: 9:00-14:00

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου