Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2015

Ασκούμενους δικηγόρους θα προσλάβει η Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015
Δελτίο Τύπου

Συνολικά έξι ασκούμενοι δικηγόροι προκειμένου να κάνουν μέρος της πρακτικής τους άσκησης για έξι μήνες με δυνατότητα παράτασης, θα προσληφθούν από τη Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, έπειτα από εισήγηση του Περιφερειάρχη Απόστολου Κατσιφάρα, η οποία και εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο.
Συγκεκριμένα, όπως αποφασίστηκε, θα προσληφθούν τέσσερις ασκούμενοι δικηγόροι στη Νομική Υπηρεσία της έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και δύο ασκούμενοι στο γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.
Το χρονικό διάστημα της άσκησής τους, ορίζεται για έξι (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών μετά από αίτηση του υποψηφίου και την αποδοχή της παράτασης από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η μηνιαία αποζημίωση των ασκούμενων δικηγόρων θα ανέρχεται στο ποσό των 600 ευρώ, ενώ το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες ανάλογα με τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας.
Στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται στον ασκούμενο δικηγόρο βεβαίωση ολοκλήρωσης της άσκησης από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Απόστολο Κατσιφάρα.
Η δυνατότητα για την πρόσληψη ασκούμενων δικηγόρων σε εν γένει δημόσιες υπηρεσίες και Οργανισμούς, προκειμένου να κάνουν μέρος της πρακτικής τους άσκησης, δίνεται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας βάσει του αναμορφωμένου Κώδικα Δικηγόρων (άρθρο 13 παρ. 3 & 5  ν.4194/2013).
 «Θεωρούμε πως η πρόσληψή τους θα συμβάλλει αφενός στην συνεπικουρία του έργου των δικηγόρων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και αφετέρου θα προσφέρει πλούσια εμπειρία στους ασκούμενους» επεσήμανε ο Περιφερειάρχης Απ. Κατσιφάρας συμπληρώνοντας: «Ειδικότερα, οι ασκούμενοι μπορούν να προσφέρουν σημαντική υποβοήθηση στο έργο των δικηγόρων μας και παράλληλα, ωφελούνται και οι ίδιοι από τις γνώσεις και την εμπειρία που θα αποκομίσουν από την πρακτική τους άσκηση, καθώς η Νομική  Υπηρεσία ασχολείται με ένα ευρύ φάσμα υποθέσεων (δικαστικών και  εξώδικων) που απαιτούν σε καθημερινή βάση, επιδόσεις δικογράφων, δικαστικών αποφάσεων, παραστάσεις σε δικαστήρια, κατάθεση προτάσεων και άλλες ενέργειες που σχετίζονται με τη νομοθεσία και κυρίως με  το Διοικητικό Δίκαιο,  το Ποινικό Δίκαιο και το Αστικό Δίκαιο».
Να σημειωθεί πως η στελέχωση των Νομικών Υπηρεσιών με ασκούμενους δικηγόρους – οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις - συμβάλλει στην άμεση προεργασία και διεκπεραίωση των νομικών υποθέσεων αλλά και στην εξυπηρέτηση των πολιτών μας όταν απευθύνονται σ’ αυτές, ενώ οι ασκούμενοι θα μπορούν να συνεργαστούν με τους δικηγόρους μας για την έκδοση Γνωμοδοτήσεων, με την συλλογή και ερμηνεία της νομοθεσίας και τη μελέτη των ερωτημάτων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι οποίες συχνά – πυκνά απευθύνονται στην Νομική Υπηρεσία και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα νομοθεσίας.
Η απόφαση που εκδόθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας θα σταλεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο και θα μεριμνήσει για την έκδοση κοινής Υπουργικής Απόφασης Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών για το χρόνο άσκησης των υποψηφίων δικηγόρων, την διαδικασία επιλογής τους, τη δυνατότητα παράτασης και την αμοιβή τους, η οποία θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου