Πέμπτη 3 Μαρτίου 2016

Ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων για το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016
Δελτίο Τύπου


Στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας θα μπορούν μέχρι και τις 15 Μαρτίου να εισέρχονται οι φορείς προκειμένου να λάβουν και έπειτα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις, τις παρατηρήσεις και τις απόψεις τους για το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας, μετά την παράταση που αποφασίστηκε να δοθεί στη διαβούλευση στην προχθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Η παράταση δόθηκε, όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας, προκειμένου όλοι όσοι δεν έχουν προλάβει μέχρι στιγμής να καταθέσουν τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους, να το κάνουν και μετά την εξέτασή τους να έλθει και πάλι στο Περιφερειακό Συμβούλιο το θέμα και να συζητηθεί πιο διεξοδικά.
Ήδη τα σχετικά banner και links για το χωροταξικό έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα:
Τα έγγραφα με τις προτάσεις των εμπλεκομένων Φορέων θα μπορούν να αποσταλούν σε ηλεκτρονική μορφή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dap@pde.gov.gr μέχρι την Τρίτη 15 Μαρτίου 2016 και ώρα 11:00 πμ. Έγγραφα που θα αποσταλούν μετά τη προθεσμία αυτή δεν θα ληφθούν υπόψη. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας θα συνεδριάσει και πάλι για να λάβει γνώμη επί της Μελέτης στις 21 Μαρτίου.
Σε περίπτωση που Φορέας επιθυμεί να αποστείλει έγγραφο επιπλέον σε φυσική (έντυπη) μορφή, αυτό θα αποσταλεί στην Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών 32 και Αμερικής, 26441 ΠΑΤΡΑ, υπόψη κ. Λυκούργου Σταματελάτου, Προϊσταμένου ΔιΑΠ ΠΔΕ και εκπροσώπου της Π.Δ.Ε. στην ομάδα εργασίας για τη παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του ΠΠΧΣΑΑ ΔΕ, τηλ. 2613613610, φαξ 2613613605.
Όπως τονίζεται, η συμβολή των εμπλεκομένων Φορέων σε αυτό το στάδιο της Μελέτης είναι καθοριστική και για το λόγο αυτό παρακαλούνται όσοι επιθυμούν, να ανταποκριθούν το συντομότερο δυνατό καθώς τα χρονικά πλαίσια είναι περιορισμένα. Τα κατατεθέντα έγγραφα θα διαβιβαστούν αρμοδίως στην Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στον εκπρόσωπο του Μελετητικού Σχήματος.
Διευκρινίζεται επίσης, ότι όσα ανάλογα έγγραφα εμπλεκόμενων Φορέων έχουν κατατεθεί μέχρι σήμερα στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχουν όλα διαβιβαστεί αρμοδίως στους ανωτέρω παραλήπτες και κατά συνέπεια δεν χρειάζεται η επανυποβολή τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου