Πέμπτη 24 Μαρτίου 2016

Διευκρινίσεις του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την συζήτηση του θέματος της επένδυσης «Μαρίνα Α.Ε.»


Διαθέτοντας πλήρη αντίληψη της βαρύτητας του θεσμικού ρόλου που υπηρετώ εδώ και 1,5 χρόνο θεωρώ απαραίτητες τις κατωτέρω διευκρινήσεις μετά και την νέα ανακοίνωση των τριών δημοτικών συμβούλων κ.κ. Π. Κατσούλη, Ν. Μουρκούση και Ι. Τέγα, προς αποκατάσταση της αλήθειας και της πραγματικής διάστασης των γεγονότων, σχετικά με τη συζήτηση  του θέματος για την επένδυση «Μαρίνα Α.Ε.» .
 Την 10η Μαρτίου 2016, μου παραδόθηκε έγγραφο από τον κ. Π. Κατσούλη για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο,  με θέμα «Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ Α.Ε. & Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ». Κατόπιν   επικοινωνίας που είχα με τον ίδιο και αμοιβαίας συνεννόησης, του εξέφρασα την προσωπική μου δέσμευση, ότι το θέμα θα έλθει προς συζήτηση στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. Το έγγραφο δε που μου παρέδωσε, συνοδευόταν από την αναφορά  ονομάτων 12 Δημοτικών Συμβούλων, ωστόσο οι υπογραφές που έφερε ήταν 10. Αυτό, ήταν ενάντια στον κανονισμό ο οποίος ορίζει  στους 11 τον κατώτατο αριθμό αιτούντων Δημοτικών συμβούλων για σύγκλιση συνεδρίασης εντός 6 ημερών (1/3 του Σώματος).
  Την 17η Μαρτίου, μου εστάλη από τον κ. Κατσούλη μέσω του προσωπικού του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου νέα αίτηση  όπου με ιδιαίτερη έκπληξη ανέγνωσα ότι ο ίδιος και οι φερόμενοι ως υπογράφοντες «ευελπιστούσαν αυτή τη φορά να εκτελέσω ορθά τα καθήκοντα» μου.
  Καλή πίστη στον  κ. Κατσούλη περί πληρότητας του αριθμού των υπογραφών  (αναμένω ακόμη τις πρωτότυπες υπογραφές του εγγράφου), συγκάλεσα συνεδρίαση για την Τρίτη 22 Μαρτίου 2016. Ωστόσο, μετά από ενημέρωση και προσκόμιση εκ μέρους του Δημάρχου Ι.Π. Μεσολογγίου Ν. Καραπάνου των καταγεγραμμένων υποχρεώσεών του οι οποίες αφορούσαν τακτικές και έκτακτες συσκέψεις φορέων όπως η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η Π.Ε.Δ.  Δυτικής Ελλάδας, η «Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ» και «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.», επανήλθα με νέο έγγραφό μου προς το Σώμα (18-3-2016), μεταφέροντας το αίτημα του ιδίου για αναβολή και μετάθεση  της συνεδρίασης για την Τρίτη 29-3-2016, λόγω των ανωτέρω υποχρεώσεων στις οποίες ήταν επιβεβλημένη η παρουσία του. Στο έγγραφό μου απάντησαν θετικά στην αναβολή της συνεδρίασης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κ. Αντωνίου και Π. Παπαδόπουλος.
 Όπως διαπιστώνεται από τα παραπάνω , δεν με «ανάγκασε»  απολύτως κανείς να ορίσω συνεδρίαση, όπως διάβασα σε νέα ανακοίνωση που διένειμαν στον τύπο οι ανωτέρω Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Π. Κατσούλης, Ν. Μουρκούσης και Ι. Τέγας.  Απλά εφάρμοσα τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δ.Σ., κάτι που δε μπορούσα να κάνω σύμφωνα με το πρώτο έγγραφο, διότι δεν πληρούνταν οι σχετικές προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν.
  Αντιθέτως, θεωρώ ότι οι εγκαλούντες είναι εγκαλούμενοι, διότι προσπάθησαν αφενός  να παραπλανήσουν το Προεδρείο, αφετέρου καταφέρθηκαν εναντίων μου με σχολιασμούς   οι οποίοι δεν τιμούν  το θεσμικό ρόλο τους αλλά και την ίδια την συμμετοχή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου.
  Από τη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, δηλώνω ότι θα συνεχίσω να προασπίζω τη δημοκρατική λειτουργία του θεσμού, υπερασπίζοντας παράλληλα τα συμφέροντα του Δήμου και των συνδημοτών μας.
   Αναφορικά με το θέμα της επένδυσης «Μαρίνα Α.Ε.» θα ήθελα τέλος να ενημερώσω ότι θα συζητηθεί την ερχόμενη Πέμπτη 31 Μαρτίου κατόπιν εισηγήσεως του κ. Δημάρχου όπως επίσης ορίζει ο Κανονισμός.
Ο πρόεδρος
Αγαθάγγελος Κότσαλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου