Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2016

Ύδρευση Αιτωλικού: Ανετοιμότητα ύπαρξης μελετών – το πρόβλημα δεν μπορεί να περιμένειΗ πρόσφατη τακτική (29/2) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ι.Π. Μεσολογγίου με μοναδικό θέμα συζήτησης το πρόβλημα υδροδότησης της Δημοτικής Κοινότητας Αιτωλικού, κατέδειξε δύο (2) κατά την άποψή μας πράγματα:
α) 1 ½ χρόνο τώρα από την εγκαθίδρυση στη διοίκηση του Δήμου της νέας Δημοτικής Αρχής, βρισκόμαστε στο σημείο μηδέν, παρότι υπήρξαν βελτιωτικές εργασίες πέριξ της πηγής Κεφαλοβρύσου.
β) Ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου και η ΔΕΥΑΜ δεν έχει εκπονήσει καμία μελέτη μέχρι σήμερα, ούτε έχει δεσμεύσει σχετική πίστωση γι’ αυτό, αναφορικά με τις προτεινόμενες λύσεις.
Από την σαφέστατη τοποθέτησης της Δ/νσης Υγείας αλλά και την έμμεση παραδοχή του Τεχνικού Συμβούλου που παραστάθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκύπτει, πέραν κάθε αμφισβήτησης, ότι το νερό είναι ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ.
Η παράταξή μας «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ» θεωρεί ότι:
1.    Πρέπει να εκπονηθεί μελέτη υδρογεωλογικής αναγνώρισης στην ευρύτερη περιοχή – όπως η Δ/νση Υγείας προτείνει – για υδροδότηση από άλλη πηγή.
2.    Ως προς την λύση του διυλιστηρίου πιστεύουμε ότι είναι μια σοβαρή πρόταση που πρέπει να εξεταστεί άμεσα και να ενταχθεί προς χρηματοδότηση στον άξονα προτεραιότητας 2 του ΕΤΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας «Προστασία περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον», όπου στις προς ένταξη πράξεις προβλέπεται ως πεδίο παρέμβασης η παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση (υποδομή εξαγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διανομής νερού). Η προθεσμία υποβολής είναι η 23/5/2016. Δεν χωράνε πλέον καθυστερήσεις.
3.    Ως προς την χρηματοδότηση μεταφοράς νερού από τον Εύηνο, προκύπτει με σαφήνεια από το σχετικό (29/1/2016) έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών, ότι απαιτούνται από τον Δήμο μελέτες προκαταρκτικής και οριστικής εκτέλεσης των έργων, που σήμερα δεν υπάρχουν ή αν μη τι άλλο αναζητούνται.
Με βάση τα παραπάνω και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έλαβε καμία απόφαση επί του προκειμένου, καλούμε τη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει ΑΜΕΣΑ στην εκπόνηση των σχετικών κατά περίπτωση μελετών και όλοι δηλώνουμε τη διαθεσιμότητά μας να βοηθήσουμε. Το τεράστιο αυτό θέμα δεν προσφέρεται για στείρα αντιπαράθεση και κυρίως για μετακύλιση ευθυνών, γιατί όποιος δημιούργησε ελπίδες σύντομα θα θερίσει θύελλες…       
                  Το Γραφείο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου