Τρίτη 22 Μαρτίου 2016

Επιστολή του Ολλανδού συνεταίρου για την μαρίνα

Στις 10 Μαρτίου ο κ Κατσούλης, ο κ.Μουρκούσης και ο κ.Τέγας , δηµοσίευσαν ένα άρθρο στην Onairnews.gr σχετικά µε το Μαρίνα Μεσολογγι ΑΕ
Πριν πάµε στο περιεχόµενο του άρθρου αυτού θα ήθελα να κάνω µια σύντοµη περιγραφή σχετικά µε την Μαρίνα Μεσολόγγι AE.
Η εταιρεία ξεκίνησε το πρώτο κτίριο το 2009 και τελείωσε την πρώτη φάση στις αρχές το 2012.
Το ∆εκέµβριο του 2013 η εταιρεία υπέγραψε µια νέα συµφωνία µε το Ελληνικό δηµόσιο για την ολοκλήρωση του έργου (2η φάση).
Μέχρι τον Ιούνιο του 2012 ο κ Αγγελόπουλος ήταν υπεύθυνος για την απόκτηση όλων των αδειών.
Όταν έγινα ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας το 2013, ανακάλυψα ότι η µαρίνα δεν είχε καµία άδεια.
Αµέσως διέταξα διάφορους ειδικούς να αρχίσουν να εργάζονται για την απόκτηση όλων των αδειών που απαιτούνται.
Επίσης, από το 2013, προσπάθησα να αυξήσω το µετοχικό κεφάλαιο, αλλά πάντα ο κ Αγγελόπουλος το καταψήφιζε
Το πρώτο θέµα που ο κ Κατσούλης, ο κ Μουρκούσης και ο κ Tέγας αναφέρθηκαν ήταν η ισχύς της άδειας λειτουργίας.
Όπως είµαι καλά πληροφορηµένος, τόσο ο κ Κατσούλης ( ως πρώην δήµαρχος και ο κ.Tέγας ως πολιτικός διακοµιστής, µέχρι τον τελευταίο µήνα, ποτέ δεν έκαναν οποιοδήποτε παράπονο ούτε καµία έρευνα σχετικά µε τη νοµιµότητα της µαρίνας.
Έτσι, η ερώτησή µου είναι, γιατί είναι πλέον τόσο πρόθυµοι να ελέγξουν την µαρίνα κάτι που ποτέ δεν έκαναν πριν.
Για να έχουµε καλή συνεννόηση , µέχρι σήµερα πετύχαµε τη λήψη διαφόρων αδειών και υποβάλλαµε όλες τις υπόλοιπες απαραίτητες άδειες .
Όπως όλα πάνε σύµφωνα µε το πρόγραµµα η Μαρίνα θα αδειοδοτηθεί πλήρως µέσα στους επόµενους µήνες.
Επίσης πληροφορήθηκα από ένα νοµικό γραφείο, ότι από όλες τις µαρίνες στην Ελλάδα, υπάρχουν µόνο λίγες που έχουν άδεια λειτουργίας .
∆εύτερη θέµα του κ Κατσούλη , του κ.Μουρκούση και του κ.Τέγα ήταν η αµοιβή που καταβάλλεται στον κ Καραπάνο (πρόεδρος) και κ Βλάχο (µέλος του διοικητικού συµβουλίου).
Οι µέτοχοι της Μαρίνας ψήφισαν οµόφωνα για την καταβολή αυτών των αµοιβών. Οφείλω να δηλώσω ότι τόσο ο κ Καραπάνος και ο κ Βλάχος αξίζουν πλήρως την αµοιβή τους, επειδή µέχρι σήµερα εργάζονται πολύ σκληρά για την Μαρίνα κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες.
Τρίτο θέµα είναι οι εγκεκριµένοι ισολογισµοί των 2011,2012, 2013 και 2014.

Εγώ προσωπικά δεν ενέκρινα τους ισολογισµούς του 2011 και του 2012, γιατί το 2012,ανακάλυψα ότι τεράστια χρηµατικά ποσά έλειπαν από το λογαριασµό της
µαρίνας.
Το νέο διοικητικό συµβούλιο της Μαρίνας Μεσολόγγι ΑΕ διόρισε δύο ορκωτούς λογιστές για τα έτη 2009 -2012 & 2013-2014 και µετά την έκθεση αυτών ενέκρινα τους ισολογισµούς για το καλό της εταιρείας και για τη συνέχεια της.
Εκτός από αυτό, πληροφορήθηκα από ένα νοµικό γραφείο, ότι στις µισές από τις ελληνικές επιχειρήσεις δεν έχουν εγκριθεί οι ισολογισµοί.
Τέταρτο θέµα είναι το πρόστιµο των € 800.000, – λόγω φορολογικών παραβάσεων.
Η πλειοψηφία αυτού του προστίµου βασίζεται σε ψευδή δήλωση-καταγγελία του κ.Αγγελόπουλου, αναφέροντας ότι έχουν εκδοθεί εικονικά τιµολόγια από µία από τις ολλανδικές εταιρείες µου και ότι τα αγαθά και οι υπηρεσίες δεν παραδόθηκαν στη µαρίνα.
Οι εκθέσεις των δύο ορκωτών λογιστών αποδεικνύουν ακράδαντα ότι όλα τα τιµολόγια ήταν νόµιµα.
Πριν από το ελληνικό δικαστήριο θα αποδείξω ότι τα παραπάνω είναι αληθή και αυτός που έδωσε ψευδή δήλωση θα αντιµετωπίσει τη δικαιοσύνη και προσωπικά θα πρέπει να πληρώσει για όλες τις οικονοµικές ζηµιές.
Καλώ όλα τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου να επισκεφθούν το γραφείο της Μαρίνας Μεσολόγγι ΑΕ και να δουν όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες που
παραδόθηκαν στη µαρίνα.
Μπορούµε ακόµη και να δείξουµε έγγραφα(δελτία αποστολής ) που ο κ. Αγγελόπουλος υπέγραψε για την παραλαβή των εµπορευµάτων.
Τέλος, αν και το έργο της µαρίνας δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµη, από το 2013 µέχρι το 2015 πετύχαµε στο να υποδεχτούµε πάνω από 7.500 τουρίστες από περισσότερες από 25 διαφορετικές χώρες στο Μεσολόγγι.
Ξόδεψαν συνολικά περίπου € 6.000.000, -. Στη µαρίνα στα τοπικά καταστήµατα, στις καφετέριες στα εστιατόρια στα σούπερ µάρκετ κ.λπ.
Όταν η µαρίνα ολοκληρωθεί τα παραπάνω στοιχεία θα είναι τουλάχιστον διπλάσια.
Όλο το Μεσολόγγι θα επωφεληθεί από αυτό.
Ως εκ τούτου, είµαι πολύ απογοητευµένος για το ότι εξακολουθούν να υπάρχουν άνθρωποι που πηγαίνουν ενάντια στην Μαρίνα όχι επειδή είναι οι φύλακες της
νοµιµότητας, αλλά αποκλειστικά γιατί υπάρχει δικό τους όφελος.
Θα ήθελα να καλέσω Μεσολόγγι να ενώσει τις δυνάµεις του και να προωθήσει αυτή την όµορφη πόλη που έχει τόσα πολλά να προσφέρει, προκειµένου να
προσελκύσει όλο και περισσότερους τουριστικά.
22 του Μάρτη 2016
Jo Mennen
∆ιευθύνων Σύµβουλος και αντιπρόεδρος Μαρίνα Μεσολογγίου ΑΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου