Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2013

Όχι στην εκποίηση της εταιρείας Ελληνικές Αλυκές από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Βαρεμένος, Δημήτρης Στρατούλης και Μαρία Τριανταφύλλου.

Να μην προχωρήσουν στην εκποίηση της εταιρείας Ελληνικές Αλυκές, που έχει επανέλθει στην κερδοφορία, αυξάνει τις πωλήσεις της και συμβάλλει στην τοπική και την εθνική οικονομία, ζητούν με ερώτησή τους προς τους αρμόδιους υπουργούς οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Βαρεμένος, Δημήτρης Στρατούλης και Μαρία Τριανταφύλλου.
Όπως συγκεκριμένα επισημαίνουν, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου αλλά και με βάση την επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα από εκπροσώπους της ισραηλινής εταιρείας Salt of the Earth στην Αλυκή Μεσολογγίου, φαίνεται ότι η Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων έχει αποφασίσει την εκποίηση των Ελληνικών Αλυκών Α.Ε. Σ’ αυτή τη διαδικασία ξεπουλήματος, δεν τηρούνται ούτε καν οι αποφάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής (233/05.04.2013), αφού είχε αποφασιστεί η σύνταξη μελέτης για το σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας, καθώς και για την οικονομική και τεχνική αξιολόγηση των περιουσιακών της στοιχείων.
Είχαμε επισημάνει -υπενθυμίζουν οι βουλευτές- σε προηγούμενη ερώτησή μας (αρ. πρωτ. 11054/28.5.2013) για την αξιοποίηση των Ελληνικών Αλυκών Α.Ε. ότι η εν λόγω εταιρεία αποτελεί μιαν ακμαία παραγωγική μονάδα που συμβάλλει στην εθνική οικονομία. Είναι κερδοφόρα επιχείρηση, που παράγει αρίστης ποιότητας θαλασσινό αλάτι, σε χαμηλή τιμή για τους καταναλωτές. Μάλιστα, το 2012, σύμφωνα με τις οικονομικές της καταστάσεις, οι πωλήσεις της ανήλθαν σε 6.522.117,40 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 23,53% σε σχέση με το 2011 και σημαίνοντας την επιστροφή της στην κερδοφορία, έστω και αν αυτή ήταν μικρή, με καθαρά κέρδη 3.664,07 ευρώ (στοιχεία από τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας, της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς).
Και καταλήγουν στην ερώτησή τους οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ:
Επειδή ο ορυκτός πλούτος της χώρας ανήκει μόνο στον ελληνικό λαό, αποτελεί λαϊκή περιουσία και είναι αδιανόητη και επιζήμια οποιαδήποτε απόπειρα εκποίησής του,
Επειδή μέχρι και σήμερα δεν έχει προχωρήσει, καν, από τη Διεύθυνση ΔΕΚΟ του υπουργείου Οικονομικών η πρόσληψη χρηματοοικονομικού συμβούλου, όπως προβλεπόταν από την 233/05.04.2013 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής,
Επειδή οι Ελληνικές Αλυκές Α.Ε. είναι μια σημαντική παραγωγική μονάδα και θα έπρεπε να σχεδιαστεί η περαιτέρω ανάπτυξή της με αποκλειστικά κριτήρια τη συμβολή στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, την πλήρη εξασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων, τη διερεύνηση τρόπων για την αύξηση της παραγωγής και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας,
Επειδή αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί με εθνικό σχεδιασμό, χωρίς απώλεια του δημόσιου χαρακτήρα της εταιρείας και χωρίς απεμπόληση της κυριότητας από το Ελληνικό Δημόσιο του πλειοψηφικού μετοχικού κεφαλαίου που κατέχει (55.19%),
Ερωτώνται οι υπουργοί Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας:
1. Προτίθενται να διατηρήσουν τον δημόσιο χαρακτήρα της εταιρείας Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.;
2. Προτίθενται, και με ποιους τρόπους, να σχεδιάσουν την περαιτέρω ανάπτυξή της;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου