Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2013

Μικρές παρεμβάσεις από τον Δήμο για βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου στα πλαίσια των μικρών έργων – παρεμβάσεων για τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ασφάλειας των πολιτών ,υλοποίησε τις παρακάτω βελτιωτικές παρεμβάσεις:

  • Καθαρισμός Ρέματος Αγριλιάς, σε συνεργασία με την  Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
  • Διάνοιξη δρόμου στην περιοχή Τσακαλεικα
  • Διάνοιξη αγροτικών δρόμων και χαλικοστρώσεις στις περιοχές Σταμνάς και Αγίου Ηλία.
  • Κλείσιμο επικίνδυνων σημείων οδοστρώματος (λακκούβες) σε Χρυσοβέργι, Σταμνά, Άγιο Ηλία, Γουριά.
  • Καθαρισμός αρδευτικών καναλιών ΓΟΕΒ σε διάφορα σημεία του δήμου.
  • Κατασκευή Υδατοσυλλέκτη (δεξαμενή) στο Κουδούνι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλές από αυτές τις βελτιωτικές παρεμβάσεις έγιναν από τον δήμο αν και δεν ήταν της αρμοδιότητας του, λόγω αδυναμίας παρέμβασης από τους αρμόδιους φορείς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου