Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Προκειμένου να οργανωθούν και να λειτουργήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα που ικανοποιούν πραγματικές ανάγκες, τόσο σε εθνικό όσο και τοπικό επίπεδο, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. έχει συντάξει δύο ερωτηματολόγια τα οποία πρέπει  να συμπληρωθούν ηλεκτρονικά μέσα σε χρονικό διάστημα τριών εβδομάδων (μέχρι 11/11/2013) και τα οποία μπορείτε να βρείτε στο ακόλουθο link:


Τα ερωτηματολόγια ανίχνευσης τοπικών εκπαιδευτικών αναγκών, που φέρουν άνω δεξιά την ένδειξη «ΤΥΠΟΥ Α», συμπληρώνονται εθελοντικά από ενήλικες κατοίκους του Δήμου που επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους για προσωπικούς, κοινωνικούς ή και επαγγελματικούς λόγους.
Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται εύκολα και αποστέλλεται στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με τους τρόπους που περιγράφονται στην πρώτη σελίδα του. Η εγγραφή, τα εκπαιδευτικά βοηθήματα και παρακολούθηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα ΚΔΒΜ παρέχονται δωρεάν, το Πρόγραμμα ΚΔΒΜ συγχρηματοδοτείται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.
Το ερωτηματολόγιο ανίχνευσης τοπικών εκπαιδευτικών αναγκών που φέρει άνω δεξιά την ένδειξη «ΤΥΠΟΥ Β», συμπληρώνεται εθελοντικά από:
α)εκπροσώπους συλλογικών φορέων και κοινωνικών εταίρων του Δήμου που βάσει του καταστατικού τους δραστηριοποιούνται στους τομείς της τοπικής ανάπτυξης, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης / κατάρτισης, της αναζωογόνησης του αστικού περιβάλλοντος και της αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των δημοτών,

     β)επαγγελματίες του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα που δραστηριοποιούνται στους τομείς της τυπικής ή/και μη τυπικής εκπαίδευσης και επιθυμούν να καταθέσουν την προσωπική τους άποψη για τις τοπικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σε σχέση με τις ευκαιρίες απασχόλησης που προσφέρει το επιχειρηματικό περιβάλλον και η αναπτυξιακή προοπτική της γεωγραφικής περιοχής διοικητικής αρμοδιότητας του Δήμου. 

Περισσότερες πληροφορίες για τους σκοπούς, τους στόχους και τους ωφελούμενους του Έργου «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)» παρέχονται στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, και στην ιστοσελίδα www.kdvm.inedivim.gr  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου