Τρίτη, 13 Μαΐου 2014

Διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη Α’ Περιόδου 2014

Δελτίο Τύπου

Την Παρασκευή 30 Μαΐου 2014 και ώρα 9 το πρωί πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις της Α΄ Περιόδου 2014, για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη, σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος.
Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα εξετάσεων (ισόγειο) της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας (Σταγείρων αρ. 23, Πάτρα). Η ∆ιεύθυνση θα παραλαµβάνει δικαιολογητικά υποψηφίων μέχρι και την Τετάρτη 28 Μαΐου 2014. Μετά την ηµεροµηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις.
Οι υποψήφιοι, για να τους επιτραπεί η συµµετοχή τους στις εξετάσεις θα επιδεικνύουν στην Επιτροπή, εισερχόµενοι στην αίθουσα εξετάσεων, την αστυνοµική τους ταυτότητα ή κάθε άλλο αποδεικτικό µέσο των στοιχείων ταυτότητάς τους, όπως αυτά ορίζονται στον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν. 2690/99, ΦΕΚ 99/Α/1999).
Η εξέταση θα γίνει µε την χρήση Η/Υ σε ερωτηµατολόγια πολλαπλών επιλογών, σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται.
Για την υποβοήθηση των ενδιαφερόµενων στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.yme.gr. και συγκεκριµένα στη διαδροµή : Επικοινωνίες → Ραδιοερασιτέχνες παρ. 11→ υποπαράγραφος 11.7 , [http://www.yme.gr/?getwhat=1&oid=1160&id=tid=1184], έχουν αναρτηθεί δύο αρχεία (PDF) µε ερωτηµατολόγια από την ύλη των εξετάσεων το ένα για την κατηγορία «1» και το άλλο για την κατηγορία «Εισαγωγικού Επιπέδου».
Επίσης έχει αναρτηθεί σχετικό λογισµικό για την εκπαίδευση και αυτοαξιολόγηση των ενδιαφερόµενων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου