Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2012

«Καινοτόμες Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση: Σχεδιασμός και Δικτύωση»


Tο Εργαστήριο Διδακτικής των Μαθηματικών του ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών και η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας – ΜΟ.Κ.Ε. ΤΕΙ Μεσολογγίου διοργανώνουν το 1ο Συνέδριο, με διεθνή συμμετοχή, με θέμα:

«Καινοτόμες Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση: Σχεδιασμός και Δικτύωση»

Στόχος του Συνεδρίου είναι να φέρει σε επαφή υποψήφιους εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτικούς της πράξης, από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, με ερευνητές και ειδικούς επιστήμονες, προκειμένου να προωθηθεί η μεταξύ τους συνεργασία και να πραγματοποιηθεί υψηλού επιπέδου επιστημονική ενημέρωση / κατάρτιση για θέματα που αφορούν την Καινοτομία:
·         στο σχεδιασμό και τη διεξαγωγή της διδασκαλίας
·         στις σύγχρονες μορφές επαγγελματικής ανάπτυξης,
των οποίων η αποτελεσματικότητα έχει αναγνωρισθεί διεθνώς
·         στον τρόπο επικοινωνίας και δικτύωσης των εταίρων.
Στο Συνέδριο θα συμμετάσχουν Καθηγητές Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ καθώς και ξένοι ερευνητές με εμπειρία σε Καινοτόμα Εκπαιδευτικά Ευρωπαϊκά προγράμματα.

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθούν:
  Βεβαίωση Συμμετοχής
  Τα πρακτικά του Συνεδρίου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD)
Η διοργάνωση του Συνεδρίου πραγματοποιείται με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου  (Ε.Κ.Τ.) και Εθνικών πόρων (ΕΣΠΑ 2007-2013)
Πληροφορίες σχετικά με το Συνέδριο υπάρχουν στη διεύθυνση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου