Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2012

ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Θεσσαλίας: Να σταματήσει ο παραλογισμός της εκτροπής του Αχελώου

Μικρά, τοπικά φράγματα, που αξιοποιούν τα νερά της Θεσσαλίας και μπορούν να γίνουν σε μικρότερο χρόνο, με μικρότερο κόστος, δίχως επιβάρυνση στο περιβάλλον, και να δώσουν περισσότερο νερό από την εκτροπή του Αχελώου αντιπροτείνει σταθερά ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Θεσσαλίας. Σε ανακοίνωσή του καθιστά σαφές ότι «συνένοχοι στο έγκλημα δεν θα γίνουμε. Αντίθετα, θα δυναμώσουμε τον αγώνα μας για την προώθηση της εναλλακτικής πρότασής μας». Ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Θεσσαλίας υπενθυμίζει ότι ουδέποτε μελετήθηκε η λεγόμενη «μηδενική λύση» που προκρίνει την ήπια εκμετάλλευση του τοπικού υδατικού δυναμικού σε συνδυασμό με την εφαρμογή μεθόδων διαχείρισης της ζήτησης του νερού και πρακτικών εξοικονόμησης των χρήσεών του.
Ταυτόχρονα, αναδεικνύει μια κρίσιμη παράμετρο, που αποσιωπάται από τους υπερασπιστές της εκτροπής. Δηλαδή πώς θα φτάσουν τα νερά του Αχελώου στον Θεσσαλικό κάμπο. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει: «Η αδυναμία άμεσης χρήσης του, τουλάχιστον στην άρδευση, είναι σαφής, η μοίρα των προσωρινών (και πολύ περισσότερο των μόνιμων) αρδευτικών έργων είναι άγνωστη, η χρήση του υπάρχοντος στραγγιστικού δικτύου για άρδευση (έχει προταθεί) εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους πλημμυρών, ενώ δεν υπάρχει έως τώρα πρόβλεψη για τον τρόπο και τον φορέα διαχείρισης του εκτρεπόμενου νερού». Επιπλέον υπογραμμίζει πως η εκτροπή παραβιάζει την κοινοτική Οδηγία για την ορθολογική διαχείριση των νερών, καθώς αυτή ορίζει ότι «μια περιοχή, για να μπορέσει να αξιοποιήσει τα νερά μιας άλλης λεκάνης απορροής, πρέπει να έχει ήδη αξιοποιήσει τα νερά που βρίσκονται στις δικές της λεκάνες απορροής».
Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στο συνολικό κόστος του έργου, αφού «κανείς δεν ξέρει αυτή τη στιγμή με ακρίβεια πόσες εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ θα πληρώσουμε επιπλέον για την ολοκλήρωση των έργων, το μόνο βέβαιο είναι ότι αυτά θα προέρχονται από εθνικούς πόρους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και τόσα χρόνια αρνείται τη χρηματοδότηση του έργου, γεγονός που πολλαπλασιάζει την πραγματική ζημιά, καθώς η χώρα στερήθηκε τη δυνατότητα απορρόφησης αντίστοιχου ποσού κοινοτικών κονδυλίων για συγχρηματοδοτούμενα έργα. Θολό παραμένει επίσης το θέμα της τελικής τιμής του αρδευτικού νερού και το κατά πόσον το τεράστιο κατασκευαστικό και λειτουργικό κόστος των έργων θα μετακυλισθεί στους αγρότες – χρήστες».
Ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Θεσσαλίας δεν παραλείπει να αναφερθεί και στην ποιότητα και αξιοπιστία των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, επισημαίνοντας ότι «υπάρχουν ακόμη, μετά από τόσα χρόνια και παρά τις επικαιροποιήσεις, πολλές ελλείψεις και ασάφειες στη συνολική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, με ελλιπή και αποσπασματικά στοιχεία, τόσο υδρομετρικά για το υδατικό διαμέρισμα αλλά και το Δέλτα του Αχελώου όσο και για τις υδατικές καταναλώσεις. Ούτως ή άλλως, σήμερα οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που έχουν εκπονηθεί για το έργο έχουν ξεπεραστεί, μια και αναφέρονται σε δεδομένα της προηγούμενης εικοσαετίας».
Το Γραφείο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου