Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2012

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ--- ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ

ΛΟΥΚΟΥΛΛΟΣ
                                  
                    Πιθανόν εξωγήινος  Ιπτάμενος Δίσκος   74 μ.χ.

        8. Ο  Μάριος,  όμως,  που  ο  Σερτώριος   τον  είχε  στείλει  από  την
Ιβηρία  με στρατό για  να   βοηθήσει, ως  στρατηγός, το  Μιθριδάτη, όταν   συνάντησε τον Λούκουλλο και τον προκαλούσε, τότε αυτός παρατάχθηκε σε   τάξη,  έτοιμος  για   τη  μάχη.  Ήδη   δε  όσον  ούπω   θα   άρχιζε    η  σύγκρουση και  χωρίς   καμιά    φανερή   μεταβολή,  αλλά    ξαφνικά    το  σύννεφο   άνοιξε   και   εμφανίσθηκε   ένα    μεγάλο   φλογισμένο   σώμα κατερχόμενο  στο  μέσον  των  δύο στρατοπέδων. Το σχήμα  του  έμοιαζε  κυρίως  με  πιθάρι , το  δε  χρώμα   του  με  πυρωμένο  ασήμι. Αμφότεροι φοβήθηκαν  το θέαμα, ως  κακό οιωνό  και απομακρύνθηκαν  ο ένας  από τον άλλο. Αυτό λοιπόν  το γεγονός ισχυρίζονται πως συνέβη στη Φρυγία, στις λεγόμενες Οτρύες,    
      
 Αρχαίο κείμενο                                                                                      VIII 19.«Μαρίου  δ’ , ον  Σερτώριος  εξ  Ιβηρίας  απεστάλκει  Μιθριδάτη μετά  δυνάμεως  στρατηγόν,  απαντήσαντος  αυτώ  και  προσκαλουμένου κατέστη   μεν   εις   τάξιν,   ως   διαμαχούμενος,   ήδη    δε    όσον   ούπω συμφερομένων,  απ’ ουδεμιάς  επιφανούς  μεταβολής, αλλ’ εξαίφνης του αέρος  απορραγγέντος   ώφθη   μέγα   σώμα  φλογοειδές   εις  μέσον  των στρατοπέδων καταφερόμενον, το μεν σχήμα πίθω μάλιστα, την δε χρόαν αργύρω  διαπύρω  προσεοικός,  ώστε  δείσαντας  αμφοτέρους  το φάσμα διακριθήναι. Τούτο μεν ούν φάσιν εν Φρυγία περί τας λεγομένας Oτρύας συμβήναι το πάθος.»
                                              Μετάφραση:  Γεράσιμος Π.Καζάνας
                                                             www.ial.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου