Τετάρτη 22 Μαΐου 2013

Οι Θέσεις Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι. Π. Μεσολογγίου σχετικά με λειτουργία λαϊκής αγοράς


Μετά από πρόσκληση του Δημάρχου Ι.Π. Μεσολογγίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στις 14 Μαΐου με το Δ.Σ. του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι. Π. Μεσολογγίου και το Δ.Σ. της λαϊκής αγοράς. Εκεί συζητήθηκαν οι απόψεις και των δύο και αποφασίστηκε τα δύο διοικητικά συμβούλια να εκφράσουν γραπτώς τις θέσεις τους για τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς. Κατόπιν αυτού, το Δ.Σ. του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου αποφάσισε τα εξής:

  1. Αυστηρή τήρηση των νόμων και διατάξεων που διέπει τις λαϊκές αγορές και το υπαίθριο εμπόριο, ξεκινώντας με την τήρηση της αναλογίας 9:1 άδειες πώλησης τροφίμων γης και θαλάσσης προς άδειες πώλησης βιομηχανικών προϊόντων (ΠΔ 58/2005- ΦΕΚ 87/Α/8.4.2005, άρθρο 2, παρ.3α), κάτι που δεν υφίσταται, καθώς χαρακτηριστικά:
·         στη λαϊκή αγορά της Τρίτης στο Μεσολόγγι, υπάρχουν
62 άδειες πώλησης τροφίμων γης και θαλάσσης και 26 άδειες πώλησης βιομηχανικών προϊόντων
·         στη λαϊκή αγορά του Σαββάτου στο Μεσολόγγι, υπάρχουν
59 άδειες πώλησης τροφίμων γης και θαλάσσης και 16 άδειες πώλησης βιομηχανικών προϊόντων
·         και στη λαϊκή αγορά του Αιτωλικού, υπάρχουν
25 άδειες πώλησης τροφίμων γης και θαλάσσης και 33 άδειες πώλησης βιομηχανικών προϊόντων
  1. Αυστηρή τήρηση του ωραρίου λειτουργίας της λαϊκής αγοράς (07:00-13:00).
  2. Να δίνονται μέχρι 2 θέσεις για τις άδειες πώλησης βιομηχανικών προϊόντων και μέχρι 4 θέσεις για τις άδειες πώλησης τροφίμων γης και θαλάσσης.
  3. Οι επαγγελματίες οι οποίοι δεν έχουν ως αντικείμενο την πώληση τροφίμων γης και θαλάσσης, θα πρέπει να τοποθετούνται στην αρχή ή/και στο τέλος της λαϊκής και να είναι απολύτως διακριτοί από τους επαγγελματίες οι οποίοι έχουν ως αντικείμενο την πώληση τροφίμων γης και θαλάσσης (ΠΔ 58/2005- ΦΕΚ 87/Α/8.4.2005, άρθρο 2, παρ.3γ).
  4. Οι κάθετοι δρόμοι στο δρόμο της λαϊκής αγοράς δεν θα πρέπει να είναι κλειστοί από πάγκους, αυτοκίνητα ή αντικείμενα των αδειούχων πωλητών της λαϊκής αγοράς.
  5. Τα παράνομα προϊόντα - απομιμήσεις θα πρέπει να καταστρέφονται αυτόματα με ανεξίτηλα σπρέι ή να πετιούνται επιτόπου σε απορριμματοφόρα, όπως προβλέπει ο νόμος. 
  6. Πιστεύουμε ότι αν υπάρξει η βούληση εκ μέρους των εμπλεκομένων και αρμοδίων και εισακουστούν οι προτάσεις μας, αφενός θα αναβαθμίσουν το ρόλο των λαϊκών αγορών και αφετέρου θα εκφράζουν σε μεγάλο βαθμό τη λογική που τις δημιούργησε προς όφελος όλων.
Σε διαφορετική περίπτωση και αν συνεχιστεί το υφιστάμενο καθεστώς, είμαστε αποφασισμένοι, με κάθε νόμιμο τρόπο, να περιφρουρήσουμε το δικαίωμά μας προκειμένου να επιβιώσει το στεγασμένο εμπόριο.
Τέλος, ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Ι.Π. Μεσολογγίου θα επανέλθει θέτοντας τις απόψεις του για τα χωροταξικά και υγειονομικής φύσης προβλήματα της λαϊκής αγοράς, μετά το δεύτερο κύκλο συναντήσεων με το Δήμο και το Δ.Σ. της λαϊκής αγοράς.


Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ                            ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου